ATATÜRK

ATATÜRK

Ulu önderimizin ölümünün 79.cu  yıl dönümünde ruhu şad olsun. Bizler cumhuriyet çocukları olarak sizi vearkadaşlarınızı hiç unutmayacağız.

Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1881 tarihinde Selanik’te doğdu .Babası Ali Rıza Efendi ,annesi Zübeyde Hanımdır. Soyu yörüklere dayanır.  Babası 1888 de vefat etmiştir. Selanik rüştiyesinden 1893 de askeri rüştiyesine kayıt oldu. 1899 Manastır idadisini bitirip,İstanbul  Harp Okulunda öğrenime başladı.1902  Teğmen rütbesiyle mezun oldu. Harp Akademisine devam devam etti.1905’te yüzbaşı  rütbesi ile mezun oldu.1905-1907 Şam’da 5.ci orduda görev aldı. 1907 kıdemli kolağası olarak Manastır’a 3.cü orduya atandı.19 Nisan 1909 da İstanbul’a giren harekat ordusunda kurmay başkan olarak görev aldı. 1910 da Fransa’ya gönderildi.1911 de İstanbul Genel Kurmay Başkanlığında çalışmaya başladı. 1911 Yılında İtalyanlara karşı Trabulusgarp’ta Tomruk ve Derne bölgesinde görev aldı. 1912 Derne komutanlığına atandı. Ekim1912 Balkan savaşı başlayınca Gelibolu ve Bolayır’daki birliklerle savaşa katıldı. Dirnetoka ve Edirne’nin geri alınmasında büyük hizmetleri oldu. 1913 tarihinde Sofya ‘ya ateşe olarak atandı. Bu görevde iken 1914 de yarbaylığa yükseldi.1914 başlayan 1.ci Dünya savaşında Mustafa Kemal Çanakkale’de  bir destan yazıp’’ Çanakkale geçilmez’’ olduğunu ıspatladı.  Conkbayırı ,Arıburnu ve Anafartalar’da İtilaf Devletlerine büyük bir ders verip ;Tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

  Çanakkale savaşlarından sonra 1916 Edirne ve Diyarbakır’da görev  yaptı.1 Nisan 1916 da Tüm general  oldu .Rus kuvvetleri ile Bitlis ve Muş’ta savaştı. Şam ve Halep’te kısa süre görev aldı.1917 İstanbul’a geldi. VelihatVahidettin Efendi ile Almanya’ya giderek incelemelerde bulundu.Seyhat sonrası hastalandı.  Viyana ve Karisbad’a giderek tedavi oldu.15 Ağustos 1918 Halep’e 7 .ci ordu komutanlığına döndü. Mondros  Mütarekesinden sonra 31 Kasım 1918’de İstanbul Harbiye Nezaretinde göreve başladı.

  İşgal başlayınca 19Mayıs 1919 Samsun’a çıkarak kurtuluşumuzun ilk adımını attı.22Mayıs Amasya’da 23temmuz-7 ağustos 1919 Erzurum’da ,4-11Eylül 1919 Sıvas’tagerekli hazırlıklar ve incelemelerde bulundu.Kongrelerde millet ve askerlerden destek aldı.27 Aralık 1919 Ankara da coşku ile karşılandı. 23Nisan 1920 ‘de TBMM açılması ile Türkiye cumhuriyetinin temel taşları atılmış oldu.

10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr Antlaşması  imzalayan  Osmanlı İmparatorluğu 1.Ci Dünya Savaşı galip devletlerince paylaşıldı. Bunlarla savaş önce Kuvvayi -Milliye adı verilen milis güçlerle başlatıldı.Bunları koordine etme ,Milli ordu içinde savaşa sokmak için büyük mücadele verildi. Sonunda başarıldı. Sarıkamış(20 Eylül 1920),Kars (30 Ekim1920),Gümrü(7Kasım 1920) Kâzim Karabekir Paşa tarafından kurtarıldı. Bunları ÇUKUROVA, Gaziantep, Kahraman Maraş, Şanlı Urfa(1919-1921) Kurtuluşları izledi.Batı da 1.Cİ İnönü(10 ocak 1921),2.ci. İnönü (23 mart – 1 nisan 1921), Sakarya(23 ağustos-13 eylül1921), Büyük Taaruz, Başkumandan meydan muharebesi ve Büyük zafer(26 AĞUSTOS -9  Eylül !921). TBMM Sakarya savaşından sonra  Mustafa Kemal’e  Mareşal Rütbesi ve Gazi ünvanı  verdi. Kurtuluş savaşı 24 Temmuz ‘te 1923 imzalanan Lozan Antlaşması ile sonuçlandı.Türkiye Cumhuriyetı’nin ilk tapusu alındı. 

  1Kasım1922 hilafet ve saltanat kaldırıldı. Yapılan çalışmalarla 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet ilan edilmiştir. İlk cumhurbaşkanı TBMM tarafından Gazi Mustafa Kemal paşa seçilmiştir. Meclis hükümeti yerine, kabine hükümeti geçilmiş. İlk başbakan İsmet İnönü olmuştur.

 Esinlendiği  kitaplar(4000 adet; Bunların çoğu Osmanlıca, yabancı dil, dil ve tarih üzerine yazılmıştı) ,savaş alanlarındaki gözlemleri, Avrupa seyahatları, cephe arkadaşları ,mahalle arkadaşları, okul arkadaşları, İngilizlerin Malta (asker, yazar ,Devlet adamları) sürgünleri ile  kurduğu genç Türkiye’yi’’ Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak ‘’amacıyla bir dizi devrim yaptı.

1)Siyasal alanda: Saltanatın kaldırılması(1Kasım 1922),cumhuriyetin ilanı(29 Ekim 1923),Hilafetin kaldırılması(^Mart 1924) Ümmetin millete dönüşümü

2)Toplumsal alanda:Kadınlara erkeklerle eşit hakların verilmesi(1926-1934),tekke ve türbelerin kapatılması(30 Kasım 1925), soyadı kanunu(21 Haziran 1934),Lakap ve ünvanların kaldırılması(26 Kasım 1934), Ulusal saat ,takvim ve uzunluk ölçülerini kabulü(1925-1931)

3)Hukuk alanında: Mecellenin kaldırılması(İslam hukukuna bağlı kalarak hazırlanan kanun),Türk medeni kanun ile Lâik hukuk düzenine geçilmesi(1924-1937)

4)Eğitim ve kültür alanında:Öğretimin birleştirilmesi(3 Mart 1924 Tevhid-i tedrisat kanunu),Yeni Türk harflerinin kabulü(1kasım1928),Türk Dil ve Tarih kurumlarının kurulması(1931-1932), Üniversitelerin yeniden düzenlenmesi(31 Mayıs 1933),güzel sanatlarda yenilikler.

5) ekonomik alanda:Aşarın kaldırılması,Çiftçinin özendirilmesi ,örnek çiftliklerin kurulması, sanayı teşvik kanunun çıkarılması, ekonomik buhrandan çıkılması için örnek sânayı kuruluşları ve bankaların kurulması.

Fransızca’yı, Almanca’yı kitap okuyacak düzeyde iyi bilen. Kitap okumasını seven, akşam sofrasında topladığı arkadaşları ile genç cumhuriyetin sorunlarını tartışabilen, doğa düşkünüçok ender bir insandı.

 10 kasım 1938 saat 9,05 de Dolmabahçe sarayında hayada gözlerini yumdu. Cenazesi  21 Kasım1938 de geçici istirahatgâhı olan Ankara  Etnografya müzesine tüm ülke insanlarının göz yaşları ile toprağa verildi. Naaşı görkemli bir törenle  10 Kasım 1953 de  Anıtkabirdeki ebedi istırahatgahına gömüldü.

 Atatürk’ün kendi kaleme aldığı ve bize bıraktığı eserler: Nutuk(1927),Geometri81937), Zabit ve  kumandan ile hasbihal, Arıburnu raporu, Eskişehir-İzmit konuşmaları. Okuduğu kitaplar üzerine notlar bulunmaktadır.

Yazımı, Ümit Yaşar Oğuzcan’ın  Beni Unutma şiirinin birkaç dizesi ile sonlandırmak isterim:

Bir gün gelir de unuturmuş insan                                            Ben ayağımda  çarık ,elimde asa

En sevdiği  hatıraları bile                                                            Senin için şu yollara düşmüşüm

Bari sen yorgun sesiyle                                                               Seneler sonra sana dönüşüm

Saat onikiyi vurduğu zaman                                                       Bir mahşer gününe de rastlasa

Beni unutma.                                                                                Beni unutma.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2018, 12:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER