“Büyükşehir’e hiçbir vakıf başvurusu yok”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın, Pamukkale İlçesi’ndeki mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait 7 bin 557 metrekare taşınmazın ‘Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) tahsis edilmek amacıyla kullanılacağı’ iddiaları hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinin aynısını iki hafta önce Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne verdiği ve bilgi istediği bildirildi. Karaca’ya konu ile ilgili ayrıntılı bilginin Denizli Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından iletildiği kaydedildi.

“Büyükşehir’e hiçbir vakıf başvurusu yok”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Pamukkale İlçesi’ne bağlı Zeytinköy Mahallesi’ndeki mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait olan 7 bin 557 metrekare taşınmazın ‘Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) tahsis edilmek amacıyla kullanılacağı’ iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Karaca; iddialar hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sundu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’ya konu ile ilgili veriler ayrıntılı bilgi ise şöyle; 1- Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 3700 ada 2 parsel Mülga Bağbaşı Belediyesi' nin, 04/05/2007 tarih 26 sayılı meclis kararıyla şehir plancısı tarafından değişiklik folyesi hazırlanmaksızın Resmi Kurum Alanı' ndan Eğitim Tesis Alanına dönüştürüldüğünden söz konusu idari işlem eksikliğiyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü' nden alınan görüşe istinaden Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 15/06/2015 tarih 634 sayılı kararıyla söz konusu parselin "Resmi Kurum Alanı" olarak imar planlarına işlenmesi kabul edilmiştir. 3700 ada 2 nolu parsel imar planında "Resmi Kurum Alanı" olarak planlı olduğundan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne okul ve okullar kampusu yapılması için devredilme durumu da söz konusu olmamıştır 2- 3700 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanın Pamukkale Üniversitesi' nin bulunduğu alana yakın olması ve dolayısıyla bölgede çok sayıda üniversite öğrencisinin barınma ve sosyal ihtiyacını karşılamak durumunda kalınması sebebiyle 18/08/2015 tarih 929 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı doğrultusunda bu alan "Resmi Kurum Alanı"ndan "Özel Sosyal Tesis Alanı"na dönüştürülmüştür. Ancak; Danıştay 6. Dairesi ve Denizli İdare Mahkemesi kararları ile Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 18/08/2015 tarih 929 sayılı kararıyla onaylanan plan değişikliği iptal edilmiş olup mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda üst ölçekli planlara uyumlu 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 14/11/2016 tarih ve 1424 sayılı kararıyla yeniden kabul edilmiştir. Danıştay 6. Dairesi' nin kararına konu 18/08/2015 tarih 929 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ise Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 3700 ada 2 parselin "Resmi Kurum Alanı"ndan "Özel Sosyal Tesis Alanı"na dönüştürülmesi işlemiyle ilgili olup 3700 ada 2 parselin eğitim alanı olmasıyla ilgili herhangi bir idari yargı kararı da bulunmamaktadır. Bu nedenle büyükşehir belediyemiz tarafından idari yargı kararlarına uyulmama durumu da söz konusu değildir. 3-4-5-6-İlimiz Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi 7557.00 m² yüzölçümlü 3700 ada 2 parsele ilişkin TÜRGEV veya başka vakıflardan, herhangi bir kamu kurumu veya tüzel kişiden tarafımıza yapılan başvuru bulunmamaktadır. Saygılarımızla.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER