Demirci’ye “Kuvayı Milliye Umum Komutanı Mührü” Denizli’de verildi

Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Gökçen Efe, Sarı Edip Efe ve benzeri tüm çeteciler dağlardan indiler. Gerek devlet ile gerekse kendi aralarındaki kavgaları unutup elele verdiler. Ankara’daki Büyük Millet Meclisi’nin emrine girerek Kuvayı Milliye’ye katıldılar. Silahlarının namlularını işgal ordularının askerlerine çevirdiler. Demirci Mehmet Efe, Kuvayı Milliye’ye katılan efelerin arasından sıyrıldı ve tüm zeybekleri etrafında topladı. Kendisine Denizli’de hazırlanan “Kuvayı Milliye Umum Komutanı Demirci Mehmet Efe” mühürü, Denizli Valisi, Denizli Belediye Başkanı ve diğer yöneticiler tarafından Nazilli’de kendisine verildi. Ankara’nın da onayladığı bu durum sonrası, Demirci Mehmet Efe’nin etki alanı; Isparta’dan Denizli’ye, Denizli’den Aydın’a kadar tüm bölgeye yayıldı.

Demirci’ye “Kuvayı Milliye Umum Komutanı Mührü” Denizli’de verildi

Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Gökçen Efe, Sarı Edip Efe ve benzeri tüm çeteciler dağlardan indiler. Gerek devlet ile gerekse kendi aralarındaki kavgaları unutup elele verdiler. Ankara’daki Büyük Millet Meclisi’nin emrine girerek Kuvayı Milliye’ye katıldılar. Silahlarının namlularını işgal ordularının askerlerine çevirdiler. Demirci Mehmet Efe, Kuvayı Milliye’ye katılan efelerin arasından sıyrıldı ve tüm zeybekleri etrafında topladı. Kendisine Denizli’de hazırlanan “Kuvayı Milliye Umum Komutanı Demirci Mehmet Efe” mühürü, Denizli Valisi, Denizli Belediye Başkanı ve diğer yöneticiler tarafından Nazilli’de kendisine verildi. Ankara’nın da onayladığı bu durum sonrası, Demirci Mehmet Efe’nin etki alanı; Isparta’dan Denizli’ye, Denizli’den Aydın’a kadar tüm bölgeye yayıldı.

İnsanoğlu’nun toplu yaşama geçmesinden sonra alışageldiği bir yönetim biçimi vardı. Toplumu yöneten bir kral veya sultan veya hakan, adı her ne ise, bir kişi ya da bir aile olur, onun egemenliğinde yönetilen geniş halk kitlesi bulunurdu.18’inci yüzyılın sonuna doğru Avrupa’da gelişen yeni yönetim düşünceleri Fransa’da eyleme dönüştü. 1789 Fransız İhtilali sonrası, krallık sona erdi, Cumhuriyet kuruldu. “Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik” sloganı ile gerçekleşen bu olay, tüm toplumlardaki yönetim düşüncelerini etkiledi. Osmanlı Devleti ve Osmanlı toplumu da etkilendi bu olaydan. 1808 yılında Padişah, ülkenin etkili kesimlerinin temsilcileri ile bir araya gelerek, adına “Senedi İttifak” denilen bir belge imzaladı. Bu belge ile birlikte, o güne kadar tüm yetkileri kişisel olarak elinde tutan Padişah, yönetim yetkilerinin bir kısmını devretmeyi kabul etti. Osmanlı yöneticileri, bundan böyle, ‘Batı Düşünce Sistemi’ni yönetimde etkili kılma kararı aldılar. 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nı kaldırıp Batı’lı usulde yeni ve düzenli bir ordu sistemine geçen Osmanlı Devleti, 1839 Tanzimat Fermanı ve 1856 Islahat Fermanları’nı yayınlayarak, yeni bir yapılanma içine girdi. Tanzimat hareketi, 19. yüzyıl Osmanlı toplumunda, din ve devlet işlerinin ayrıldığı, merkezî yönetimden yerel yönetimlere, eğitim sisteminden hukuk sistemine, giderek ekonomik ilişkilere kadar yaşamın her alanında kendini hissettiren bir değişimin adı oldu. Toplum yapılanmasındaki bu keskin değişiklik, sonuçta büyük çalkantıları beraberinde getirdi.

HALK KİTLELERİ, OSMANLI YÖNETİMİNE KARŞI AYAKLANDI

Fransa ihtilalinin özgürlük ve bağımsızlık düşüncelerinden etkilenen halk kitleleri Osmanlı yönetimine karşı ayaklandılar. Başta Hırvatlar, Sırplar, Macarlar, Romenler, Bulgarlar, Yunanlılar olmak üzere Osmanlı egemenliği altındaki toplumlar teker teker bağımsızlıklarını ilan ettiler. Osmanlı orduları ayaklanmalar karşısında fazla tutunamadı. Yıllarca süren savaşlar Osmanlı hazinesini boşaltmıştı. Yabancı ülkelerden alınan borç paralar da artık devletin düzeni sağlamasına yetmez hale gelince, yeni vergiler gündeme geldi. Halkın belini büken yeni vergiler sonucu Osmanlı’nın özünü oluşturan Anadolu Müslüman Türk Halkı da sesini yükseltmeye başladı. Devlet yönetiminin laçkalaşması sonucu bozulan adalet sisteminin yerini, merkezî yönetime başkaldıran odak noktaları aldı. Halkın önemli bir bölümü, hak arama yolunu, devletin işlemeyen adalet mekanizması yerine, devlete isyan edenlerin yanında buldu. Böyle bir ortamda ortaya çıkan Batı Anadolu zeybekleri, efeleri, “Zengin’den alıp Fakir’e dağıtan” konumda buldular kendilerini ve geniş halk kitlelerinin desteğini kazandılar. Halkın desteği olmasa, efeler, onlarca yıl dağlarda kanun kaçağı olarak nasıl barınabilsinler ki?

SİLAHLARININ NAMLULARINI İŞGAL ORDULARININ ASKERLERİNE ÇEVİRDİLER.

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı sonrası dış güçler tarafından işgal edildi. Asker, silah bırakıp terhis edilince, Batı Anadolu’nun zeybekleri, düşmanla savaşabilecek konumdaki tek silahlı insan gücüne sahip konuma geldiler. Sivas Kongresi’nde anlam bulan Anadolu’nun yeni yönetimi, yani Mustafa Kemal Paşa başkanlığındaki ‘Heyeti Temsiliye’, bu silahlı insan gücünden yararlanmak istedi. Aslında kanun kaçağı eşkiya durumunda olan zeybekleri ‘Kuvayı Milliye’ adıyla kurulan yeni savunma örgütü bünyesine aldı ve onlardan vatan savunmasında yararlanmaya çalıştı. Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Gökçen Efe, Sarı Edip Efe ve benzeri tüm çeteciler dağlardan indiler. Gerek devlet ile gerekse kendi aralarındaki kavgaları unutup elele verdiler. Ankara’daki Büyük Millet Meclisi’nin emrine girerek Kuvayı Milliye’ye katıldılar. Silahlarının namlularını işgal ordularının askerlerine çevirdiler.

BÖLGEDEKİ TÜM ASKERÎ BİRLİKLER DEMİRCİ MEHMET EFE’NİN EMRİNE GİRDİ

Demirci Mehmet Efe, Kuvayı Milliye’ye katılan efelerin arasından sıyrıldı ve tüm zeybekleri etrafında topladı. Kendisine Denizli’de hazırlanan “Kuvayı Milliye Umum Komutanı Demirci Mehmet Efe” mühürü, Denizli Valisi, Denizli Belediye Başkanı ve diğer yöneticiler tarafından Nazilli’de kendisine verildi. Ankara’nın da onayladığı bu durum sonrası, Demirci Mehmet Efe’nin etki alanı; Isparta’dan Denizli’ye, Denizli’den Aydın’a kadar tüm bölgeye yayıldı. Bölgedeki tüm askerî birlikler ve komutanları Kuvayı Milliye Genel Komutanı Demirci Mehmet Efe’nin emrine girmiş oldular.

YARIN; ‘GALİP HOCA’ LAKAPLI CELAL BAYAR İLE MÜFTÜ AHMET HULUSİ EFENDİ VE DEMİRCİ İLİŞKİSİ..

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner212

banner211