Denizli SGK Müdürü'nden yapılandırma açıklaması!

Vatandaşların borçlarını yeniden yapılandırma ve taksitlendirme imkanı sağlayan kanunun 1 Şubat itibarıyla son bulacağının altını çizen Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abdullah Mersin, son başvuru tarihinin yaklaşması nedeniyle oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla, borcu bulunanların son günü beklememelerini bildirdi.

Denizli SGK Müdürü'nden yapılandırma açıklaması!

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abdullah Mersin, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’na ilişkin yazılı basın açıklamasında bulundu. Müdür Mersin; “Kanun kapsamında vatandaşlarımıza, kurumumuza olan borçlarını yeniden yapılandırma ve taksitlendirme imkanı sağlanmıştır. 2020/ Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş olan; sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının primleri, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları ve Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, yapılandırma kapsamındadır. Yapılandırılan borçlara ilişkin olan gecikme cezası ve gecikme zamları silinerek yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılacak, yapılandırılan borcun peşin olarak ödenmesi halinde ise hesaplanan tutardan da yüzde 90 oranında ayrıca indirim yapılacaktır. Yapılandırılan borçlar, ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 veya 18 taksit şeklinde de ödenebilecektir. Genel Sağlık Sigortası prim borçları hariç olmak üzere vatandaşlarımızın bu imkanlardan yararlanabilmeleri için 1 Şubat 2021 tarihi bitimine kadar Müdürlüğümüze veya ilgili Sosyal Güvenlik Merkezleri’ne şahsen veya internet üzerinden başvuruda bulunmaları ve başvuru üzerine yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dâhil) ödemelerini 31 Mart 2021 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir” dedi.

SON GÜNÜ BEKLEMEYİN

Genel sağlık sigortası prim borçları için başvuru şartı aranmadığının altını çizen Müdür Mersin, şunları kaydetti: “2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu kanunun yayımı tarihinden önce genel sağlık sigortası kapsamında tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan prim borçlarının 30/4/2021 tarihine kadar ödenmesi hâlinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek, ayrıca genel sağlık sigortası kapsamına alınan sigortalılarımızdan tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanların 31/3/2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir. Son başvuru tarihinin yaklaşması nedeniyle oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla, borcu bulunan işverenlerimiz ve sigortalılarımızın son günü beklemeden internet üzerinden ya da en yakın Sosyal Güvenlik Merkezleri’ne başvurarak yapılandırma fırsatından yararlanmaları faydalarınadır.”

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 13:45
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER