Denizli Valiliği'nden yeni kararlar!

Denizli valisi Ali Fuat Atik başkanlığında olağan üstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nde İçişleri Bakanlığı’nca 81 ilin valiliklerine gönderilen ‘Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulama’ ile ‘Konaklama Tesislerinde HES Kodu Zorunluluğu’ genelgeleri kapsamında bir dizi kararlar alındı.

Denizli Valiliği'nden yeni kararlar!

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, İçişleri Bakanlığı’nca 81 ilin valiliklerine gönderilen ‘Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulama’ ile ‘Konaklama Tesislerinde HES Kodu Zorunluluğu’ genelgeleri kapsamında bir dizi kararlar alındı. Toplantıda alınan kararlar şu şekilde:

1- İçişleri Bakanlığı’nın 29.09.2020 tarihli “Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulama” konulu yazısına istinaden;

a) Başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanmasına.

b) Şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan ulaşım kartlarını henüz kişiselleştirmemiş durumda olan başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetim birimleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarınca, hali hazırda kullanılmakta olan elektronik/akıllı seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaların biran evvel başlatılmasına.

c) Kovid­-19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınmasına.

d) Kovid­-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla (e­-İçişleri sistemi üzerinden elektronik olarak) ilgili Kaymakamlıkla paylaşılmasına.

2- İçişleri Bakanlığı’nın 30.09.2020 tarihli “Konaklama Tesislerinde HES Kodu Zorunluluğu” konulu yazısına istinaden; 30.09.2020 tarihinden itibaren konaklama tesisleri için;

a) Herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenmesine ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşteri kabul edilmesine.

b) HES kodu sorgulamasının müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılmasına, yapılan sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin tesise kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesine.

c) 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 2’nci ve ek 1’inci maddesi hükümlerine göre konaklama tesislerince genel kolluk kuvvetlerine bildirilen müşteri bilgilerinin, ilgili genel kolluk kuvveti birimince Sağlık Bakanlığı ile sağlanan veri entegrasyonu çerçevesinde Covid-19 tanısı konulma ya da temaslı olma durumuna göre de sorgulanmasına.

c) Gerek konaklama tesisine kabul gerek genel kolluk kuvvetlerince yapılan sorgulama gerekse konaklama süresi esnasında Covid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili olarak İçişleri Bakanlığının 02.06.2020 tarihli ve 8680 sayılı ve 11.09.2020 tarihli ve 14810 sayılı Genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin Konaklama Tesislerinde Alınması Gereken Önlemler başlıklı maddesinin ilgili hükümlerine göre gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesine.

d) Bu çerçevede Covid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili olarak;

A-Kovid-19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşterilerin, Kültür ve Turizm Bakanlığının 12.08.2020 tarihli ve 283885 sayılı Genelgesi ve İçişleri Bakanlığının 01.07.2020 tarihli ve 10507 sayılı Genelgeleriyle getirilen “Güvenli Turizm Sertifikası” uygulaması gereği oluşturulan “misafir izolasyon odalarına” yerleştirilmesine.

B- Misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise Kaymakamlar tarafından ilgili bakanlık genelgeleri ile Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin hükümleri göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alınmasına.

e) Bu Genelge hükümlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler sonucunda HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerinin konaklamasına izin veren konaklama tesislerinin İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda ilgili Kaymakamlıkça 10 gün süre ile faaliyetten men edilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER