Denizli Valiliği'nden yüz yüze eğitim ile ilgili kararlar!

Vali Ali Fuat Atik başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nde bir dizi yeni kararlar alındı.

Denizli Valiliği'nden yüz yüze eğitim ile ilgili kararlar!

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında Kovid-19 tedbirlerini görüşmek amacıyla olağanüstü toplandı. Toplantıda, şu kararlar alındı:

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 01.02.2021 tarihli ve 19934032 sayılı “Kurslarda Yüz Yüze Eğitim Yapılması” konulu yazısında; 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul ve kurumlarda 8 ve 12 nci sınıf öğrencilerine yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarının 22.01.2021 tarihinden itibaren yüz yüze eğitim faaliyetleri ile özel öğretim kurslarına devam eden 12 nci sınıf öğrencileri ve mezunların, kurslarda görevli öğretmen, yönetici ve personelin 30.01.2021 tarihinden itibaren kurs saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları gerektiğinin Milli Eğitim Bakanlığının ilgili yazılarıyla bildirildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda İlimizde 22/01/2021 tarihinden itibaren;

  • 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların 8 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik isteğe bağlı olarak açılan Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve Destekleme ve Yetiştirme Kursları 2020-2021 E-Klavuzu hükümleri doğrultusunda yürütülen destekleme ve yetiştirme kurslarındaki yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 22/01/2021 tarihinden itibaren tekrar başlatılmasına,
  • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda öğrenim gören 8 ve 12 nci sınıf öğrencileriyle, özel öğretim kurslarına devam eden 12 nci sınıf öğrencileri ve mezunların, kurslarda görevli öğretmen, yönetici ve personelin 30/01/2021 tarihinden itibaren kurs saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,
  • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların 8 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik kurslarda, öğrenci/kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planlarının, fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenmesine ve bir sınıf/grupta bulunması gereken en fazla öğrenci/kursiyer sayısının bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenmesine,
  • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların 8 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören ve kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanların, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği çerçevesinde salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek okul pansiyonlarında kalmalarının sağlanmasına,
  • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren özel okulların da, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 46’ncı maddesinin yedinci fıkrası hükmü doğrultusunda 8 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için yüz yüze takviye kursları ile aynı Kanun kapsamında faaliyet gösteren özel öğretim kurslarının 12 nci sınıf öğrencileri ve mezunlar için yüz yüze eğitimlerin isteğe bağlı olarak 22/01/2021 tarihinden itibaren başlatabilmelerine,
  • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren özel okullarda Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinin yedinci fıkrası hükmü doğrultusunda takviye kursları veya özel öğretim kurslarına devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanların, Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydı ile 8 ve 12 nci sınıfa devam eden öğrencilerle sınırlı olarak özel barınma hizmeti veren yurt ve pansiyonlarda kalabilmelerine,
  • Tüm kurslarda ve barınma hizmeti veren resmi ve özel yurt ve pansiyonlarda iş ve işlemlerin bahsedilen ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesine, Covid-19 salgınıyla ilgili verilen mücadele doğrultusunda maske, fiziki mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Klavuzunda belirtilen hususlara titizlikle uyulmasına,
  • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların 8 ve 12 nci sınıf öğrencileri ile mezun öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kursuna, özel okulların 8 ve 12 nci sınıf öğrencilerinin yüz yüze takviye kurslarına, özel öğretim kurslarının 12 nci sınıf öğrencileri ile mezun öğrencilerin ise yüz yüze isteğe bağlı eğitime devam edebilmeleri için; okul/kurum müdürlüklerince belirlenen kurs veya eğitim saatlerinde sokağa çıkabilmelerine, toplu taşıma veya hususi araçlarla eğitim kurumlarına ulaşmalarına izin verilmesine,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 09:10
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER