DENİZLİ'DE SANAYİCİNİN TEKNOKENT İSYANI

DENİZLİ'DE SANAYİCİNİN TEKNOKENT İSYANI

Denizli iş dünyası temsilcileri, karar süreçlerindeki etkinliklerinin işlevsiz kılınması nedeniyle Pamukkale Teknokent yönetiminden istifa etti.

Denizli iş dünyası, kurucu ortağı olduğu Pamukkale Teknokent'ten istifa etti. İş dünyası karar süreçlerinde etkinliklerinin işlevsiz hale getirilmesini gerekçe olarak sundu. Teknokent'in yönetim kurulu üyeleri olan Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili ve Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Süleyman Kocasert istifalarını Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (PAÜ TGB) Pamukkale Teknokent Yönetici AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı'na verdiler. İstifa eden Denizli iş dünyası, teknoparkın kurulduğu 2008'den bu yana yönetimde bulunuyordu.

Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla Türkiye'de teknokentler, üniversiteler ve meslek odaları tarafından kurulan anonim şirketler aracılığıyla faaliyet gösteriyorlar. Pamukkale Teknokent kurulurken de Denizli iş dünyası yüzde 10'ar payla teknokentin kurucu ortağı olmuştu.

İş dünyasının iddialarına göre; Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın Pamukkale Üniversitesi tarafından temsilci atanması ve Teknokent Yönetici AŞ'ye Yönetim Kurulu Başkanı olmasından sonra, bir sene içinde yönetim kurulu üyeleri hiç sabit kalmayarak sürekli değişiklik gösterdi. Bu aşamada yönetimdeki sürekliliği sağlamak için iş dünyası yoğun çaba gösterdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan temsilciler, "Yönetim Kurulunda görüşülmeden Genel Müdürlüğe atanan ve sonrasında yine Genel Müdürlükten alınan Prof. Dr. Şahin Çonkur'un neden göreve getirildiği ve neden görevinden azledildiği bugün hala hissedar ve Yönetim Kurulu üyesi sıfatını haiz olduğumuz halde bilgimiz dahilinde değil. Genel Müdür değişikliği, üniversitenin içerisinde bulunduğu zorlu sürecin bir sonucu olarak tarafımızca kabul edildi. Kararları imzaladık. Ancak genel müdürün görevden alınmasından sonra, gerekirse bir istihdam bürosunun yardımıyla iyi bir yönetici bulunmasına ilişkin teklifimiz reddedilmiş ve her türlü itirazımıza rağmen, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, kendini Genel Müdür olarak atamış ve önemli denecek bir ücreti kendine maaş olarak bağlamıştır. Yine aynı dönemde üniversitede rektör danışmanlığı yaptığı iddia edilen bir kişi, şirketimize danışman olarak atanmış ve yine kendisine ciddi miktarda bir ücret ödenmesi karara yazılmıştır. Tüm bu kararlar, üzerinde mutabık kalınmadan tek taraflı olarak yazdırılmış ve tarafımıza imza için gönderilmiştir" dediler.

İŞ DÜNYASI 4+3 DENGESİNİ 4+5 İLE KAYBETTİ
İddialara göre Yönetim Kurulu Başkanlığını da yaptığı Pamukkale Teknokent Yönetici AŞ'ye kendini Genel Müdür olarak atamasıyla Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, yaklaşık 10 bin liralık bir gelir daha elde etmiş oldu. Bu ücretin daha önceki genel müdür maaşının iki katından fazla olduğu iddiası da yerel basın tarafından gündeme getirildi. Danışmanı ile kendisinin aldığı ücretler, kent gündemine oturunca, iş dünyası temsilcileri Pamukkale Teknokent'in yönetim kurulu toplantılarında sıkıntıyı dile getirdi. Ancak yaşanan sıkıntılar toplantı tutanaklarına yansıtılmadı. Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda gösterilen direnç sonucu, Prof. Dr. Bağ şirkette olağanüstü genel kurul toplantısı yaparak, ana sözleşme değişikliğini gerçekleştirdi. Böylece yönetimde; 4 iş dünyası temsilcisi+3 üniversite hocası şeklinde belirlenmiş denge, iki yönetim kurulu üyesi daha eklenerek 4 iş dünyası temsilcisi + 5 üniversite hocası şekline getirildi. İş dünyası böylece etkinliklerinin pasifize edildiğini öne sürdü. Yönetimde söz sahibi olamayan iş dünyası temsilcileri, son bir yıl içinde teknokentin çalışmalarının da sanayi destekleme odağından uzaklaştığını öne sürüyorlar. Tüm bu rahatsızlıklar sonucu Denizli iş dünyası teknokent yönetiminden toplu olarak önceki gün istifa etmiş oldu.

GÜNDEME YÜKSEK BAŞKAN ÜCRETİ İLE GELDİ
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın atanmasının ardından Teknokent’te yaşanan gelişmelerin, kurucu ortaklar olan Denizli Ticaret Odası, Denizli Sanayi Odası, Denizli İhracatçılar Birliği ve Denizli Ticaret Borsası’nı rahatsız ettiği biliniyordu. Özellikle Rektör Hüseyin Bağ’ın Teknokent müdürü olarak kendisini yüksek bir ücretle görevlendirdiği iddialarının yerel ve ulusal basında yer almasının ardından tartışmaların odağındaki kurum olmuştu.

DANIŞMAN SORUNU
Teknokent’e Bağ’ın müdür olmasının ardından rektörlük danışmanının yüksek ücretle Teknokent danışmanı olarak görevlendirmesinin de yönetim kurulunun bilgisi dışında gerçekleştiği iddia edilmiş, yönetimde de sorunlara yol açmıştı.

ORTAK METİN, AYRI DİLEKÇELER
Yaşanan gelişmelerin ardından birlikte adım atan Denizli Ticaret Odası, Denizli Sanayi Odası, Denizli İhracatçılar Birliği ve Denizli Ticaret Borsası, hazırladıkları ortak dilekçeyle Teknokent yönetiminden istifa ettiklerini bildirdi. Gönderilen dilekçede şu görüşlere yer verildi: “Başlangıçta sermayedeki ağırlık nedeniyle ve sonrasında ana sözleşmede yapılan değişikliğe nazaran, şirketin yönetim kurulu başkanlığı Pamukkale Üniversitesi temsilcisi tarafından yürütülürken hissedar olan diğer kurumların yönetim kurulu başkanları da yönetim kurulu üyesi olarak şirketi yönetmeye çalıştılar. Bilindiği üzere ülkemizde teknoloji geliştirme bölgelerinin ve teknokentlerin başlıca var olma sebepleri üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması ve teknoloji alanında yatırım yapan girişimcilerin desteklenmesidir. Bu amaç doğrultusunda kurulduğu günden bu yana herhangi bir problem ve huzursuzluk yaşamadan şirketin yönetiminde elimizden gelen tüm çaba tarafımızdan sarf edilmiştir. Ancak mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın Pamukkale Üniversitesi Rektörü olarak atanmasından sonra cereyan eden olaylar silsilesi, bizi bugün bulunduğumuz noktaya getirmiştir.

Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın Pamukkale Üniversitesi tarafından temsilci atanması ve şirkete Yönetim Kurulu Başkanı olmasından sonra, Üniversite kanadından atanan tüm temsilciler azledilerek yerlerine yenileri getirildi ve bir sene içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri hiç sabit kalmayarak sürekli değişiklik gösterdi. Bu aşamada yönetimdeki sürekliliği sağlamak için diğer hissedarlar tarafından büyük çaba sarf edildi. Yönetim Kurulunda görüşülmeden Genel Müdürlüğe atanan ve sonrasında yine Genel Müdürlükten alınan Prof. Dr. Şahin Çonkur’un hangi gerekçeyle göreve getirildiği ve neden görevinden azledildiği bugün hala hissedar ve Yönetim Kurulu üyesi sıfatını haiz olduğumuz halde bilgimiz dahilinde değildir. Genel Müdür değişikliği, Üniversitenin içerisinde bulunduğu zorlu sürecin bir sonucu olarak tarafımızca kabul edilmiş ve söz konusu kararlar Oda temsilcisi olarak tarafımızdan imzalanmıştır. Genel müdürün görevden alınmasından sonra, gerekirse bir istihdam bürosunun yardımıyla iyi bir yönetici bulunmasına ilişkin teklifimiz reddedilmiş ve her türlü itirazımıza rağmen, Prof. Dr. Hüseyin Bağ, fikrimizi dahi almadan kendini Genel Müdür olarak atamış ve önemli denecek bir ücret belirleyerek kendisine maaş olarak bağlamıştır. Yine aynı dönemde üniversitede rektör danışmanlığı yaptığı iddia edilen bir kişi, şirkete danışman olarak atanmış ve yine kendisine ciddi miktarda bir ücret ödenmesi karara yazılmıştır. Tüm bu kararlar, üzerinde mutabık kalınmadan tek taraflı olarak yazdırılmış ve tarafımıza imza için gönderilmiştir. Bu kararlar, tarafımızca karşı çıkılarak imzalanmamış olsa da sonradan bu görevlendirmelerin geçici olduğu söylenerek bizlere bu kararlar imzalatılmıştır. Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın ve danışmanının şirketten aldığı ücretler, basına kötü bir şekilde yansımış ve hem şirketin hem de şirket hissedarı olan Kurumlarımızın ciddi şekilde itibar kaybına sebep olmuştur. Basında yer alan haberler sonrasında, genel müdürlük ve danışmanlık pozisyonlarına yapılan atamaların gözden geçirilmesi tarafımızdan toplantılarda dile getirilmiş olmasına rağmen bu husus toplantı tutanaklarına yansıtılmamıştır. Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda kurumlarımız tarafından gösterilen direnç sonucu şirkette olağanüstü genel kurul toplantısı yapılarak ana sözleşme değişikliğine gidilmiş ve Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısı artırılarak, Yönetim kurulundaki etkinliğimiz pasifize edilmiştir. Yapılan ana sözleşme değişikliği sonrasında kurulan yeni yönetim kurulunda toplantıların paylaşım esaslı değil, tek taraflı karar verilen tayin ve tasarrufların bildirilmesi şeklinde olduğu temsilcimiz tarafından Odamız Yönetim Kuruluna iletilmiştir. Yukarıda sayılan olaylar silsilesi, kurucu ortağı olduğumuz, kuruluş amaç ve felsefesine aykırı olarak yönetilmeye başlanan, katılımcı yönetim sistemi uygulanmayan Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş.’deki Yönetim kurulu üyeliğinden istifa edilmesine karar verilmiştir.”denildi. 

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2018, 12:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner220

banner221