Denizlili mimarlar kongreye gidiyor

Mimarlar Odası Denizli Şubesi, cumartesi günü başlayacak 15’inci olağan genel kurula hazırlanırken; Süleyman Emiroğlu’nun öncülük ettiği Arkizone ekibinin yönetim listesi, odada yapılan basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıda konuşan Süleyman Emiroğlu; “Arkizone ekibi, Mimarlar Odası Denizli Şubesi Yönetimi’ne taliptir” dedi.

Denizlili mimarlar kongreye gidiyor

Mimarlar Odası Denizli Şubesi’nde, cumartesi ve Pazar günü 15’inci olağan genel kurulunu gerçekleştirecek. Süleyman Emiroğlu’nun öncülük ettiği Arkizone ekibi, odada düzenlenen basın açıklamasıyla tanıtıldı. Toplantıda konuşan Emiroğlu; “Mimarın işi, mekanı yeniden üretmektir. Bu onun asli eylem, sorumluluk ve yetki alanıdır. Verilerini geçmişten ve bugünden alır, eyleminin etkisi bugünden yarına uzanır, sorumlulukları ise gelecekle ilgilidir. Mekanı yeniden üretmenin aktörleri olan mimarlar; tasarımcı, yönetici, eğitimci, denetleyici ve planlayıcı rollerini üslenir. Mimarlar Odası, bu konumu içinde tüm mimarların mekan üretim süreci içindeki farklı konum, rol ve ilişkilerinin düzenleyicisi, katılımcı ortamı, izleyicisi, güvencesi ve birleştirici platformudur. Üyelerinin, kategori ve ideoloji gözetmeksizin, geleceğin daha etkin, daha yetkin ve daha özgür mekan üreticisi bireyler olmasını kollar ve kolaylaştırır. Toplumsal ve tarihsel sorumluluğunu mesleğin asli özünden alır ve onu üyelerinin güncel sorunlarıyla buluşturur. Daha yetkin bir yarına taşımayı hedefler. Arkizone Ekibi, bu felsefi yaklaşım çerçevesinde Mimarlar Odası Denizli Şubesi Yönetimi’ne taliptir” dedi.

“MİMARLAR ODASI HERKESİN ODASIDIR"

Emiroğlu; şunları kaydetti: “Mimarlar Odası’nın tüm süreçleri, tartışmaları ve paylaşımları son aşamasına kadar şeffaf bir yönetim sağlamak amacıyla ‘açıklık’ içinde olmalıdır. Açık yönetim ortamı ve önceden ilan edilen gündemler Mimarlar Odası’nda katılım hukukunun oluşturulmasını sağlar. Mimarlar Odası Yönetimi, mali şeffaflığı sağlamak için bilançolarını sanal ortam üzerinden, çalışma sürecinin gerektirdiği sıklıkta açık bir biçimde üyeleri ile paylaşacaktır. Mali denetimin güncel ve evrensel normlarda yapılması için gerekli girişimleri başlatacaktır. Mimarlık meslek alanının gelişmesinde, meslek politikalarının tanımlanmasında farklılıkları yok etmek ve bölmek anlayışı yerine birlikte olma kültürü yaygınlaştırılmalıdır. Mimarlar Odası kentlerin gelişiminde ve daha yaşanabilir kılınmasında toplumsal katılım modelleri geliştirmeli, kentsel projelere mimarlık birikiminin en yüksek düzeyde aktarılmasını sağlamalı ve bunun takibini yerine getirmeli; kentlerin yenilenmesi ve kalkınmasında mimarlığı devreye sokmalıdır. Mimarlar Odası bu ortamın oluşmasında her türlü mesleki formasyon ve uzmanlar ile yetkili, sorumlu kişi ve birimlerin bir arada olmasına katkıda bulunmalıdır. Mimarlar Odası’nın ‘Sürekli karşı çıkan, alternatif üretmeyen’, ‘yapıcı değil, yıkıcı’ imajını silebilmek için kent ve kamu yararına ‘alternatif’ projeler üretilerek meslek ortamında kamuoyunda tartışmaya açılmalıdır. Bunun için, her geçen gün artan, genç ve nitelikli mimar potansiyeli, küçük bütçeli bir seri fikir projesi yarışmaları ile yönlendirilebilir. Mimarlar Odası herkesin odasıdır. Toplumun mimarlık hizmetinden en yüksek düzeyde yararlanabilmesi için gerektiğinde toplumu kendi üyelerinin yanlış uygulamalarından da koruyabilmelidir. Mimarlar Odası küreselleşen dünyada Türk mimarların durumunu güçlendirmek için çalışır. Evrensel değerler, özgürlükler, demokrasi ve insan haklarından yana olmak, Mimarlar Odası’nda zaten var olan ve bunun da ötesinde insan olmanın olmazsa olmaz değerleridir, ilkeleridir ve elbette tüm yönetimler tarafından onur ve duyarlılıkla sürdürülecektir.” Emiroğlu'nun liderliğindeki ekibin yönetim listesinde; Mine Orhan, Mustafa Ağaoğlu, Ayşe Keskin Çavdar, Mehmet Emre Özkan, Esma Akbaş ve Barış Bayçınar yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2022, 17:17
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER