DENTUROD Başkanı Şen: “Tavas’ta termik santrale hayır”

Tavas İlçesi’nde yapılması planlanan termik santrale ilişkin açıklama yapan Denizli Otelciler Ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen; “İhtiyaç duyulan elektriğin yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması elzemdir. Biz şehrimizi, ülkemizi ve tüm insanlarımızı sanayi ve tarım üretimimizle, turizmimizle yüceltmeye devam edeceğiz. Yeşil ve siyahın uyumu için Tavas’ta termik santral yapılmasına ‘hayır’ diyoruz” dedi.

Denizli Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Tavas İlçesi’ne bağlı Avdan Mahallesi’nde yapılması planlanan termik santrale ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Enerji tüketiminin, ekonomik ve sosyal kalkınmanın en önemli göstergelerinden olduğunu belirten Başkan Şen; “Her ne kadar gelişen teknoloji, yaşam standartlarımız, kentleşme gibi kavramlar kendimizi sanal bir fauna içinde hissettirse de, insan olarak çevremizden bağımsız varlıklar değiliz. Yaşadığımız doğal çevrenin sürdürülebilir olması; ekonomimizin, kalkınmamızın, yaşamlarımızın ve hatta insanlığımızın sürdürülebilir olması demektir. Bu nedenle enerji kaynaklarının çevreye zarar vermemesi büyük önem taşımaktadır. Tavas’ta işletilmesi planlanan linyit yakıtlı termik santrale sürdürülebilirliği engelleyeceğinden dolayı karşı çıkıyoruz. Biliyoruz ki kömür, linyit, petrol ve doğal gaz gibi fosil kökenli konvansiyonel enerji kaynakları kullanıldıklarında tükenmekte ve dahası az veya çok atık çıkartarak çevreye zarar vermektedir. Ülkemizde çıkarılan linyitler ortalama olarak yüzde 36,5 nem, yüzde 21 kül, yüzde 2,1 kadar kükürt oranına sahiptir. Genel olarak kükürt ve radyoaktif madde bakımından zengindir. Bu durum çeşitli baca gazları ile partiküllerin doğal ortama istenmeyen maddeler olarak karışması sonucunu yaratmaktadır. Her ne kadar gelişmiş teknolojilerle bacalardan çıkan kükürt ve küçük kül parçacıkları yüzde 99’a kadar tutulabilse de, azot oksitleri, karbon monoksiti, karbondioksiti, kömür ve küldeki radyoaktif maddeleri filtre etmek mümkün değildir. İnsanlar için zararlı gazlar arasında yer alan azot oksitleri ozon oluşumuna neden olarak olumsuzluk yaratmaktadır. Özellikle yeryüzüne yakın seviyelerde oluşan ozon, insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Tavas’ın ve Kale’nin yerleşkesini düşünün. Azot oksitlerin bulunduğu ortamda kısa süreli bulunma solunum şikâyetlerine, uzun süreli bulunma ise akciğerlerde kalıcı hasarlara yol açmaktadır” dedi.

“BACA GAZLARI VE PARTİKÜLLER, ÇEVREYE BÜYÜK ZARAR VERECEK”

Baca gazları ve çıkan partiküllerin çevreye büyük zarar verdiğinin altını çizen Başkan Şen; “Birkaç saniyeden birkaç aya kadar değişen sürelerde askıda kalabilen bu partiküller atmosferdeki konumlarını koruyabilmektedir. Bu tanecikler bronşite, amfizeme ve damar hastalıklarına bağlı olarak ölümlere neden olan kirleticilerdir. Bu tespitler ülkemizde var olan diğer kömür bazlı termik santrallerin insan sağlığı ve çevre ekosistemi üzerindeki etkilerinin incelenmesi sonucu belirlenmiş bilimsel gözlemlerdir. Bacalardan çıkan karbondioksit sera gazı etkisi yaratan gazlar arasındadır. Kömür ile çalışan her yeni termik santral inşaatı, karbondioksit çıkışının artması anlamına gelmektedir. Sera gazı etkisinin tarımsal üretim ve yaşam koşulları üzerindeki olumsuz etkisi bugün kabul edilmiş bilimsel bir gerçektir. Termik santrallerde buhar üretme, soğutma ve temizleme işlemleri için önemli miktarda su kullanılmaktadır. Tüketilen soğutma suları kullanılmadan önce çeşitli kimyasal işlemlerden geçirilmekte ve santralin makinelerine zarar vermemesi sağlanmaktadır. Fakat bu işlem atık suları kirletmektedir. Yatağan termik Santrali örneğinde olduğu gibi bu suların tekrar alındıkları kaynağa geri verilmesi bu kaynakta kirliliğin artmasına neden olmaktadır. Santralin çalışmasına bağlı olarak oluşan kirlenme, birçok tarımsal üretim sahasını artık üretim yapılamaz hale getirecektir. Bu durum gelecekte Tavas ve Kale’de tarım üretiminin durması demektir” diye konuştu.

“TAVAS’TA TERMİK SANTRAL YAPILMASINA ‘HAYIR’ DİYORUZ”

Türkiye’nin enerji ihtiyacının farkında olduklarını belirten Başkan Şen, şunları söyledi: “İhtiyaç duyduğumuz enerjinin öz kaynaklarımızdan sağlanmasının ekonomik açıdan ne kadar büyük önem taşıdığının da farkındayız. Ancak ülkemizin farklı enerji kaynaklarına sahip bir ülke olduğunu da biliyoruz. Elektrik üretiminde fosil yakıtların kullanımının, sadece bu yakıtların tükenmesi açısından değil, aynı zamanda olumsuz yöndeki çevresel etkileri ve olumsuz sağlık etkileri nedeniyle azaltılması gerektiğini düşünüyoruz. İhtiyaç duyulan elektriğin yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması elzemdir. Bu bağlamda enerji politikalarının revize edilmesi, enerji kaynaklarının ve kullanım oranlarının belirlenmesi, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılmasının teşvik edilmesi, sürdürülebilir bir kalkınmanın olması için kaçınılmazdır. Denizlimizin formasındaki rengi yeşil ve siyahtır. Bu siyah, kömür karası değildir. Bu siyah hava kirliliği değildir. Bu siyah termik santralle birlikte artacak ölümlerin matem rengi değildir. Bu siyah, şehrimizin, insanımızın asaletinin simgesidir. Biz şehrimizi, ülkemizi ve tüm insanlarımızı sanayi ve tarım üretimimizle, turizmimizle yüceltmeye devam edeceğiz. Yeşil ve siyahın uyumu için Tavas’ta termik santral yapılmasına ‘hayır’ diyoruz.”                                                                                                                   

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2020, 16:54
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER