“Depreme karşı alınacak en acil önlem; kentsel dönüşümdür”

​​​​​​​Deprem Haftası nedeniyle basın açıklamasında bulunan İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Denizli Şubesi Başkanı Nigar Hüyük, “Depreme karşı alınacak en acil önlem; riskli yapıların tespit edilerek binaların yenilenmesi, yani kentsel dönüşümdür” dedi.

“Depreme karşı alınacak en acil önlem; kentsel dönüşümdür”

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Denizli Şubesi Başkanı Nigar Hüyük, Deprem Haftası nedeniyle yazılı basın açıklamasında bulundu. Şehrin tüm dinamiklerinin siyaset üstü bir bakış ile bir araya gelerek deprem konusunu masaya yatırmaları gerektiğini belirten Başkan Hüyük, “Ülkemiz, bilindiği gibi bir deprem ülkesi, neredeyse her gün ülkemizin farklı bir bölgesinde deprem meydana gelmektedir. Hasar oluşturan depremler sonrasında yazılı ve görsel medyada ağırlıklı olarak,  fayların oluşumu, etkinliği, üreteceği depremlerin büyüklüğü gibi daha çok şehir ve bölge planlama aşamasında konuşulması ve dikkate alınması gerekli konular saatlerce tartışılmaktadır. Ancak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayacak ve bilinç düzeyinin artmasına katkı sağlayacak aktiviteler, yerel yönetimlerin, konuyla ilgili kamu kurumlarının ve TMMOB bünyesinde bulunan mimar ve mühendis odalarının konuyla ilgili açıklamaları ya gündemde yer almamakta ya da çok az yer bulabilmektedir. Oysa unutmamamız gereken; dünya var oldukça depremlerin olmaya devam edeceği, yaşadığımız bölgenin ve ilimizin de deprem riski altında olduğu ve bir gün yıkıcı bir depremle yüzleşeceğimiz gerçeğidir” dedi.

“ODA-YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ YAPMALIDIR”

İnşaat Mühendisleri Odası ve yerel yönetimlerin aralarında geçmiş dönemlerde yaptıkları protokollerle yapılaşmanın her evresinin denetlendiğini belirten Başkan Hüyük, “İMO yaptığı oldukları protokoller, eğitimler ve benzeri etkinliklerin olumlu etkisi nedeniyle şehrimizin yapı stoku açısından birçok ile göre yapı denetim ve mühendislik hizmetleri alma açısından daha olumlu bir düzeyde olduğu değerlendirilmektedir. Ancak; konu ile ilgili acil ve radikal önlemler alınmadığı takdirde, yaşanacak depremde özellikle yapı denetim ve mühendislik hizmeti almamış yapıların büyük bir bölümünün hasar göreceğini ve yıkılacağını, kötü zemin koşullarına sahip, yüksek katlı eski yapılara sahip caddelerimizin bulunduğu bölgelerde ciddi derecede can ve mal kayıpları yaşanabileceğini, ulaşımın aksayabileceğini öngörmekteyiz. Depreme karşı alınacak en acil önlem; riskli yapıların tespit edilerek binaların yenilenmesi, yani kentsel dönüşümdür. Ancak mevcutta uygulama alanları ve uygulama yöntemleri ele alındığında kentsel dönüşümün bu amaca uygun yürütülmediğini, bu faaliyetlerin bir rant yaratma aracı olarak kullanıldığını, imar barışı ile deprem güvenliği belirsiz mühendislik hizmeti almamış binaların yapı stoğuna belgeli olarak katıldığını üzülerek belirtmek zorundayız” diye konuştu.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM ADA VE BÖLGE ÖLÇEĞİNDE PLANLANMALI”

İMO Başkanı Hüyük, açıklamasında şunları kaydetti: “Şehrin tüm dinamikleri; belediyeler, kamu kurumları, meslek odaları, yapı denetim firmaları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri zaman kaybetmeden siyaset üstü bir bakışla bir araya gelerek deprem konusunda seferberlik başlatmalıdır. Mevcut yapı stoğu tek, tek incelenmeli sorunlu yapılar tespit edilmelidir. Öncelikle şehir merkezi ve anayollar ele alınarak, mühendislik hizmeti almamış ve ekonomik ömrünü doldurmuş yapılar boşaltılıp, yıkılmalıdır. Merkez den dışa, anayollardan arka sokaklara genişleyen bir uygulamayla sorunlu yapı stoğu yenilenmelidir. Kentsel dönüşüm mümkün olduğunca ada ve bölge ölçeğinde planlanıp uygulanmalıdır. En son yaşanan Elazığ depreminde binaların yan yana ve aynı yükseklikte olduğu halde kiminin yıkılıp kiminin ayakta kalması deprem öldürmez bina öldürür ilkesini bir kez daha doğrulamıştır. Karşılaşacağımız deprem sınavından başarı ile çıkabilmemiz için lütfen siz de gerek mevcut binanızın gerekse almayı düşündüğünüz evin mühendislik hizmeti alıp almadığını, eğer almadıysa performans analizinin yapılıp yapılmadığını ve sonuçlarını sorunuz. Kentsel dönüşüm projelerini destekleyiniz. Birlik olduğumuz takdirde bu sınavdan başarıyla çıkacağımıza inanıyoruz. İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi olarak gereken tüm destekleri vermeye hazır olduğumuzu saygıyla bildiririz.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER