Elektrik zammı tepkisi!

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu’na bağlı Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (KESK ESM) ile Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Denizli Şubesi tarafından yapılan ortak basın açıklamasıyla elektrik fiyatlarına 1 Ekim 2019’dan geçerli olmak üzere yüzde 14,9 oranında yapılan zamma tepki gösterildi. Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYSİAD) Başkanı Mahmut Catlık; “Çözüm olarak mevcut elektrik zamlarını EPDK’nın yeniden gözden geçirerek, yapılan zam oranlarında bizce vergiden düşürülmesini gerekmektedir” dedi.

Elektrik zammı tepkisi!

Elektrik fiyatlarına 1 Ekim 2019’dan geçerli olmak üzere yüzde 14,9 oranında zam yapıldı.

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu’na bağlı Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (KESK ESM) ile Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla yapılan zamma tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada; “Temmuz ayında yapılan yüzde 15 zamla birlikte bu yıl içinde yapılan zam yüzde 32’ye ulaştı. Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) 230 kilovatsaat asgari tüketim tutarı üzerinden yaptığı hesaplamaya göre 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik faturası 142 Lira’dan 163 Lira’ya çıktı. Temmuz 2019’a göre tek terimli alçak gerilim aboneleri için perakende enerji bedelleri yüzde 15-16 oranlarında artırılırken, kayıp ve kaçak, iletim hizmeti ve dağıtım hizmeti bedellerini içeren dağıtım kalemi tüm abone gruplarında yüzde 13.5 zamlanmıştır. Fon ve vergilerin etkisiyle yeni tarife toplamda yüzde 14.9 oranında zam olarak yansıyacaktır. Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) yaptığı çalışmalarda 4 kişilik bir ailenin aylık asgari elektrik tüketimi 230 kilovatsaat olarak belirlenmiştir. Yeni zamla 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik faturası da 163 Lira’ya yükselmiştir. Konut tarifelerinde yılbaşında yapılan yüzde 10’luk indirime rağmen yıllık zam oranı yüzde 19.7 olurken, 2 yıllık artış yüzde 72.6 olmuştur. Sanayide ise yıllık değişim yüzde 32.2 iken; 2 yıllık zam oranı yüzde 126’ya ulaşmıştır. EPDK zamma gerekçe olarak Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ) toptan satış tarifelerindeki değişimi göstermiştir. Kamu toptan elektrik alım satış şirketi olan TETAŞ’ın kaldırılması nedeniyle kamunun piyasa fiyatlarını düzenleme işlevi zayıflatılmıştır. Bakanlığın açıkladığı maliyet bazlı enerji politikalarının sonucu olan bu zamların önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenmektedir. EPDK’nin faturalarda dağıtım bedelini ayrı bir kalem olarak göstermemesi kamuoyundan bazı bilgilerin saklandığı anlamına gelmektedir. EMO, EPDK’nın şeffaflıktan uzak bu kararına karşı yargı yoluna başvuracaktır” denildi.

“EPDK ELEKTRİK ZAMLARINI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMELİ”

Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYSİAD) Başkanı Mahmut Catlık, elektriğe yapılan zammı tepki gösterdi. Başkan Catlık; “Ülkemiz yaklaşık iki senedir ekonomik anlamda büyük bir sınav vermektedir. Türk milletinin devletine olan bağlılığı işine, emeğine olan saygısı yaşadıkları sıkıntı ve problemleri çözme şekilleri hep saygı çerçevesinde olmuştur. Ancak bir ülkenin gelişmesi, ilerlemesi ve yeni hayallerinin peşinde olması tüm sektörlerde, heyecana bağlıdır. Heyecan yoksa bunun yerini tedirginlik ve gelecek kaygısı almışsa ilerlemek, yol almak mümkün olmayacaktır. Mevcut bulunduğumuz ekonomik koşullar piyasaların daralması banka faizlerinin yüksek olması sebebiyle sıcak para akışlarının durması, birçok sektörü zor durumda bırakmış, bırakın yatırım yapmayı işletmeler mevcut durumlarını koruma çabası içerisine girmiş ve birçok yatırımcı, işletmeci kendi içerisinde büyük bir özgüven kaybı yaşamıştır” dedi.

“EPDK YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMELİ”

Son yapılan elektrik zamlarının, bütün tüketim ve üretim ilişkilerini etkilediğinin altını çizen Başkan Catlık, şunları söyledi: “Ekonominin dinamikleşmesi için maliyetlerin düşürülmesi gerekirken kamusal maliyet artışlarıyla karşılaşılmıştır. Bu grafik bizi enflasyona götürmekte ve faizleri yükseltmektedir. Ülkemizde özellikle enerji kaynakları ile ilgili son dönemde yapılan hamlelerin üretimi arttırıp fiyatı düşürmesi beklenirken, arzın güçlü olması talep karşısında tam aksi yönde fiyatları yükseltmektedir. Enerji kaynaklarının doğru ve verimli kullanılması ile ilgili olarak evimizden işyerimize kadar dikkat edilmekle beraber dağıtım şirketlerinin iş yerlerinin elektriklerini kapatarak faaliyetlerine son verdiklerini duymaktayız ve bundan son derece üzüntü duymaktayız. Bu konuda enerji verimliliği ve kullanımı konusunda titizlenen hane halkı, iş adamaları, sanayiciler tedirgin olmaktalar ve bu tedirginliklerini üretim ve tüketim eylemini etkilemektedir. Çözüm olarak mevcut elektrik zamlarını EPDK’nın yeniden gözden geçirerek, yapılan zam oranlarında bizce vergiden düşürülmesini gerekmektedir. Sadece vergi ile ilerleyen bir süreç değil üretimle yol alacak bir ekonomi modeli öngören bir yapı olmasını istiyoruz. Bunlar olmazsa kurumlar maliyeti düşürmek adına farklı tasarruflara gidecek, yatırım duracak, işsizlik artacak bu da sosyal yaşamı inanılmaz derecede etkileyecektir.”

BAŞKAN CATLIK’TAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AYSİAD olarak ekonominin uzun vadede daha doğru bir yapıya ulaşması için çözüm önerilerimizi sunduklarını dile getiren Başkan Catlık; “Günlük ve geçici çözümler değil uzun vadeli ve kalıcı çözümler ortaya atılmalıdır. İşletmeler her gün yasa ve yönetmelik değişiklikleriyle karşılaşmamalıdır. İşletmelerimizi destekleyen teşvik yasaları, banka kanunu değişiklikleri, iş-kur vb. kuruluşların uyguladığı olanaklar sadece büyük işletmelere değil, ülkemizin yükünü kaldıran küçük işletmelere de uygulanmalıdır. Gelişim ve büyüme sadece para kaynağı sağlamakla değil üretimi harekete geçirmek ve dışa olan bağımlılığı azaltmakla olacaktır. Tarım, hayvancılık, ormancılık, turizm, ticaret ve sanayide ihtiyaçlar bu sektörlerdeki işçisinden işverenine kadar istişare yapılarak sorunlar tespit edilmeli ve uzun vadeli kalıcı çözümler bulunarak harekete bir an önce geçilmelidir. Bankalar özellikle meslek sahibi, esnaf zanaatkarlar, ticarethane ve üretim yapan sanayicisinden hane halkına kadar kredi şartlarını yeniden gözden geçirerek kredilendirme şartlarını hafifletmeli piyasaya nakit para akışı sağlanmalıdır. Bu bağlamda ihtiyaca göre kredi verilmesi gerekirken, ihtiyacı olmayanlara kredi vererek ülkemizde ki gayrimenkul, yatırım ve üretim yanlış yönde manipüle edilerek spekülatörlere yol açmaktadır. Halbuki devlet mekanizması çalıştırılırsa zorda olan firmalar kurtarılarak ekonomiye can katılacaktır. Devlet alacaklarının; SGK, Maliye ve benzeri kuruluşların, teşvik, erteleme, faiz indirimi ve taksitlendirme gibi faaliyetlerine süreç içerisinde daha da arttırarak devam etmelidir. Özetleyecek olursak, vakit kaybetmeden katlanılması gereken sıkıntı ve yaşanılacak problemleri tüm paydaşlara doğru anlatarak, tasarruf etmemiz gerektiği, disiplini elden bırakmamamızı ve verimliliği yükseltmek için dinamiklerimizi yüksek tutmamız gerektiği bilinmelidir. Yüce Türk milleti her türlü sıkıntı ve problemi çözebilecek donanıma, yeteneğe ve hayal gücüne sahiptir” şeklinde ifade etti.

“ELEKTİĞE YAPILAN ZAMLAR, SANAYİCİLERİN BELİNİ BÜKTÜ”

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) 1 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere elektrik fiyatına yüzde 14,9’luk zam kararı aldı. Denizli Makina Sanayici İşadamları Derneği (MAKSİAD)Başkanı Mehmet Sarı, elektriğe yapılan zamma tepki gösterdi. Yıl içerisinde elektriğe yapılan zamların, sanayicinin belini büktüğünü belirten Başkan Sarı, sanayicinin rekabet edemez duruma geldiğini söyledi. Başta elektrik ve doğalgaza gelen zamlar olmak üzere, işgücü maliyetlerinin de yükselmesiyle birlikte sanayicinin çok zor duruma girdiğini söyleyen Başkan Sarı, “Zaten dünya pazarlarında büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Zamlarla birlikte artan maliyetlerimiz yüzünden, rekabet edemez duruma geldik. Bu durumda sadece sanayi değil, bir bütün olarak ülkemiz kaybetmiş oluyor. Elbette ki, makul düzeylerde zamlar yapılacaktır. Fakat son yapılan zamlarla enerji maliyetlerimiz çok arttı. Bazı işadamlarımız, kurulu fabrikasını işgücü ve enerji tarifesi düşük ülkelere kaydırırken, yeni yatırım yapmayı planlayanlar da, daha işin başında fabrikasını bu ülkelere kurmayı tercih etmeye başladı. Üretim olmadan, hiçbir gelişim göstermemiz mümkün değil. Bu nedenle, üretime dayalı sanayi ve ticari işletmelerin, bir şekilde korunması ve zamlardan asgari düzeylerde etkilenmesi ortamı sağlanmalıdır” dedi.

“TÜKETİME YÖNELMİŞ BİR ÜLKE HALİNE GELDİK”

Devlet büyüklerinin, tasarruf konusunda çaba harcadıklarını, ama alt kesimlerde birçok kurumun halen daha aynı savurganlıklarına devam ettiğini de belirten Başkan Sarı, “Son 5 yıldır neredeyse yeni bir tesis açılmıyor. Üretime değil, tüketime yönelmiş bir ülke haline geldik. Devlet büyüklerimiz ‘kemer sıkın’ derken, birçok kurum kemer gevşetiyor. Acil tedbirler alınmalı ve üretime dayalı ekonominin canlandırılması için gereken yapılmalıdır” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2019, 17:33
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER