'İNOVASYON YÖNETİMİ, CÖMERT LİDERLİK VE DOĞAÇLAMA YENİLİKÇİLİK' TOPLANTISI YAPILDI

'İNOVASYON YÖNETİMİ, CÖMERT LİDERLİK VE DOĞAÇLAMA YENİLİKÇİLİK' TOPLANTISI YAPILDI

Denizli İhracatrçılar Birliği (DENİB) Konferans Salonu’nda“İnovasyon Yönetimi, Cömert Liderlik ve Doğaçlama Yenilikçilik“ konulubilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bilgilendirme toplantısının sunumunuTürkiye İhracatçılar Meclisi Strateji ve İnovasyon Şubesinden sorumlu GenelSekreter Yardımcısı Metin Tabalu yaptı.

DENİB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda,İnovasyon Yönetimi, İnovatif Fikirlerin Önünü Açmak, Beynin Yapısı, İşlevleri,Zeka, Yaratıcılık, Yenilikçilik, Değişime Açıklık, Trendleri Yakalamak, EtkiliBir Şirket Tasarlamak, Üretme ve 2023 Ulusal İnovasyon Stratejisi konularındaTürkiye İhracatçılar Meclisi Strateji ve İnovasyon Şubesinden sorumlu GenelSekreter Yardımcısı Metin Tabalu tarafından yapıldı.

Metin Tabalu tarafından, inovasyondan sorumlu bir biriminnasıl olması gerektiği, inovasyon biriminin asli görevinin tüm inovasyonlarıhayata geçirmek değil; inovasyon için “facilitator” olmak, birimler arasıkoordinasyonu sağlamak, inovasyonun şirketin tüm birimlerinceiçselleştirilmesini sağlamak üzere çalışmalar gerçekleştirmek, inovasyonprogramlarını takip etmek ve kurum içinde bir nebze elçi görevini üstlenmek,inovasyon birimi için oluşturulacak bölümün gönüllülük unsuru barındırmasınınönemi, inovasyondan sorumlu bu birimin başarılı olması, üst yönetim ve CEOseviyesinde destek görmesi ile doğrudan orantılı olduğu, bu nedenle de CEO’nunasıl inovasyon lideri olması gerektiği hususlarında ayrıntılı bilgiler verildi.Öte yandan, kurum içi inovasyonu artırmaya yönelik olarak, çalışanlara “serbestzaman yaratma”, yaratıcı düşünceye teşvik etme gibi süreçlerin detasarlanmasının öneminden bahsedildi.

ABD Stanford Üniversitesinde Strateji Planlama ve ProjeYönetimi eğitimi alan ve Stanford Üniversitesi İşletme Okulu Sloan YönetimBilimi Master Programını tamamlayan TİM Genel Sekreter Yardımcısı MetinTabalu’nun kapanış konuşmasında; iş yönetimi konusunda dünyada ünlü bir guruolan Prof. Peter Drucker’dan bir alıntısı oldukça önemliydi: “Culture eatsstrategy for breakfast” (Kültür, stratejiyi kahvaltıda yer!) Yani, strateji neolursa olsun, başarılı olması için kurum içi bir kültür yaratmanın öneminianlayıp, bu doğrultuda değişimi yönetmek gerekiyor…

Toplantıya, sektör temsilcileri, öğretim görevlileri, malimüşavirler, banka müdürlerinin ilgisi yoğundu.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2018, 12:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER