Karaca; “Vicdanınızın sesine kulak verin”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nün kapatılacağı yolundaki iddialar üzerine açıklama yaptı. Milletvekili Karaca, “Bu taslağı geri çekiniz. Devletin hangi kademesinde olursa olsun her bir kamu görevlisinin anayasal görevlerini yerine getirme yükümlüğü olduğunu hatırlatıyor, ‘vicdanınızın sesine kulak verin’ diyoruz” dedi.

Karaca; “Vicdanınızın sesine kulak verin”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle yapılması planlanan değişiklikle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nün kapatılacağına dair iddia üzerine açıklama yaptı.

Karaca, “Kazdağları’ndan Salda’ya Hasankeyf’ten Munzur’a, yok etme politikaları karşısında direnen ve doğasına sahip çıkma hassasiyetleri artan toplumun hak arama kanallarını ortadan kaldırma gayreti başarısızlığa mahkumdur. 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yapılması planlanan değişiklik hayata geçirilirse, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) kapatılacak, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve sulak alanlar ilgili çalışmalar Orman Genel Müdürlüğü’nce yürütülecek. Değişiklikler yapılırsa; Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü de kapatılacak, bu birimin görevleri de Orman Genel Müdürlüğü’ne devredilecek. Orman Genel Müdürlüğü’nün ormanlar konusundaki yetersizliğinin açığa çıktığı ve kamuoyu tarafından sorgulandığı bugünlerde, korunması gereken alanların da Orman Genel Müdürlüğü uhdesine dahil edilmesini düşünmek dahi istemiyoruz. Genel Müdürlük düzeyinde çalışan kamu biriminin, Orman Genel Müdürlüğü uhdesine dahil edilmesi demek; korunması gereken alanlarla ilgili çalışma yapan birimlerin, bu alanlarla ilgili hürriyetlerinin elinden alınması, başka bir birimin emir silsilesi içerisinde dar bir alana hapsedilmesi anlamına gelir. Doğal varlıkları sömürmek amacıyla, doğayı korumakla mükellef kamu kurumları, başka kamu kurumlarının hiyerarşisi içerisinde eritilmek isteniyor. Yapılmak istenen değişiklik, korunması gereken alanların daha fazla denetimsizleştirilmesinden başka bir sonuç getirmeyecektir. Buradan ilgililere sesleniyoruz, bu taslağı geri çekiniz. Devletin hangi kademesinde olursa olsun her bir kamu görevlisinin anayasal görevlerini yerine getirme yükümlüğü olduğunu hatırlatıyor, ‘vicdanınızın sesine kulak verin’ diyoruz” dedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER