Mimarlardan Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’na Çağrı

Mimarlar Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu tarafından ‘Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ hakkında yapılan yazılı açıklamada; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı göreve ve yasal zorunluluklara uymaya davet ediyoruz. İlgili idarelerin yargı kararları uyarınca gerekli işlem ve kararları alması için sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” denildi.

Mimarlardan Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’na Çağrı

Mimarlar Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu imzasıyla ‘Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ hakkında yazılı açıklama yapıldı. Şu an yürürlükte bulunan yönetmeliğin yayımlandığı 2017 yılından beri tam 5 defa değişikliğe uğradığının altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “3194 sayılı İmar Kanunu ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verilen görev ve yetkilerle hazırlanarak 03.07.2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yürürlüğe gireceği 01.10.2017 tarihinden önce 30.09.2017’de ilk değişiklik yapılmıştır. Yayımlanan Yönetmelikte meslek odalarının görüşlerinin dikkate alınmadığı ve yargı kararına uygun olmayan düzenlemelere yer verildiği görüldüğünden, Mimarlar Odası ve diğer Odalar tarafından davalar açılmıştır. Gelinen aşamada, yapılan yargılama sonucunda, Yönetmeliğin bir kısım düzenlemeleri hukuka aykırı bulunarak yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Yapılaşma koşulları, yeşil alanların korunması ve telif haklarıyla ilgili hukuka aykırılıklar tespit edilmiştir. Hukuka aykırı bulunan ve yürütmenin durdurulması kararı verilen düzenlemeler arasında özellikle ruhsat eki projelerdeki emsal ve inşaat alanı hesaplamalarını, kazı izni ve konut kullanımına ile ticaret alanı olarak ayrılan mekansal alanlardaki kullanım kapsamlarını doğrudan ilgilendiren düzenlemeler bulunmaktadır. Karardaki diğer önemli hususlardan biri de zaten sınırlı yüzölçümüne sahip park alanları, piknik ve eğlence alanları gibi kamusal alanların altında yapılması planlanan otoparklara ilişkin verilen yürütmeyi durdurma kararıdır. Parklar, piknik ve eğlence alanları kentin nefes almasını sağlayan, sosyal ve kültürel açıdan büyük katkılar sağlayan kent bileşenleridir. Bu anlamda altında otopark yapılacak bu alanların üzerinde, mevcut ağaç dokusunun korunmasının mümkün olmayacağı; yeşil alanların orantısız bir şekilde daralması ve asil fonksiyonundan uzaklaşması sonucunu doğuracağı; park, meydan gibi kamusal alanların betonlaştırılmasından kaçınılması gerektiği yargı kararı ile bir kez daha vurgulanmıştır. Ayrıca yine söz konusu yargı kararıyla telif haklarının devrine ilişkin sözleşme yapılmaması halinde hakların yok sayılmasının önünü açan yönetmelik düzenlemesi, hukuka aykırı bulunarak, yürütmesi durdurulmuştur. Söz konusu hukuka aykırılıklar mahkeme kararları ile de tespit edilmiş olmasına rağmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaklaşık beş aydır kararların gereklerini yerine getirmek bir yana, ilgili idarelere gönderdiği yazılarda mahkeme kararlarına aykırı uygulama ve kararların önünü açan görüşler iletmektedir. Bakanlığın süreci sağlıklı işletebilmek adına hiçbir önlem almaması meslektaşlarımızı, yapı sektöründe yer alan kurumları ve vatandaşları mağdur etmiştir. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı göreve ve yasal zorunluluklara uymaya davet ediyoruz. İlgili idarelerin yargı kararları uyarınca gerekli işlem ve kararları alması için sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2019, 10:21
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER