Ortak akılla bölgesel kalkınma Van’da başladı

Ortak akıl ile bölgesel kalkınmaya odaklanan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu yürütücülüğündeki Bölgesel İş Ağları Projesi’nin ilk etkinliği, Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu ev sahipliğinde Van’da gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışına katılan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Oktay Mersin, Bölgesel İş Ağları Projesi ile ortak akıl ve ortak vizyonu, kalkınmanın öznesi yapmak için yola çıktıklarını belirtti.

Ortak akılla bölgesel kalkınma Van’da başladı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesi federasyonların kapasitelerini geliştirip, sivil toplum bilincini artırmayı ve ortak akıl ile bölgesel kalkınmayı hedefleyen Bölgesel İş Ağları Projesi (BİA Projesi), Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUSİFED) ev sahipliğinde Van’da başladı. DOĞUSİFED; Sivil Toplum Destek Programı III kapsamında TÜRKONFED yürütücülüğünde hayata geçirilen BİA Projesi’nin bölge çalışmalarıyla üye dernekler, TRB2 Bölgesi (Van, Bitlis, Hakkari, Muş) sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, kalkınma ajansı ve kamu kurum temsilcileri ile bir araya geldi.  Toplantının açılışı TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) Başkanı Oktay Mersin, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve DOĞÜSİFED Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Suat Çiftçi ile DOĞUSİFED Başkanı Müslüm Erbay tarafından gerçekleştirildi.

“KALKINMANIN ÖZNESİ YAPMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Ülkenin sürdürülebilir kalkınması ve rekabetçilik gücü artışı için yerel ve bölgesel potansiyellerin harekete geçirilmesi gerektiğini belirten TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve GESİFED Başkanı Oktay Mersin, “Bunun yolu da o bölgenin ekonomik aktörleri, sivil toplum ve iş dünyası kuruluşları, kamu ve yerel yönetimler ile akademinin, katılımcı ve kapsayıcı işbirlikleri kurmasından geçiyor. BİA Projesi, ‘Güçlü Kurum, Güçlü Bölge’ ve ‘Güçlü Bölge, Güçlü Sivil Toplum’ mottosu ile yerelden bölgesele ve ulusala uzanan değer yaratma zincirinin bir parçası olacak” dedi.  Ortak akıl ve ortak vizyonu kalkınmanın öznesi yapmak için yola çıktıklarını ifade eden Başkan Mersin, şöyle devam etti: “BİA Projesi ile ağ içindeki paydaşlar işbirlikleri geliştirirken, katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımla düzenlenecek fikir maratonu yarışmaları ile de ortaya çıkacak projelerde yaratılacak değer katlanacaktır. BİA projemiz için oluşturduğumuz dijital platformumuz, üyeler arasındaki sinerjiyi artırırken, bölgesel ve yerel düzeyde kalkınma odaklı projelerin geliştirilmesi için, ortak bir zemin oluşturacak. Yerelde tüm paydaşların sürecin bir parçası olması, ortaya çıkacak başarının da çarpan etkisini artıracak. Kentin aktörlerinin liderliğinde, toplumun da sürece katılımı ile gelişecek fikirler, verimli Anadolu coğrafyamızda kök salacak; ortak akıl ve ortak vizyon ile yeşerip büyüyecektir.”

“KENTİMİZE VE BÖLGEMİZE KATKI SAĞLAYACAK FAALİYETLER YÜRÜTÜYORUZ"

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve DOGUSİFED Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Suat Çiftçi de yaptığı konuşmada Van başta bölge ekonomisine değer yaratacak projeler yürüttüklerinden bahsetti. Çiftçi; “TÜRKONFED ile yerel kalkınmadan sosyal sorumluluğa, iş insanları arasında ilişki geliştirilmesinden kurumlarla işbirliğine BİA Projesi ile de kentimize, bölgemize ve ülkemize katkı sağlayacak faaliyetler yürütüyoruz” dedi. Doğu ile Batı arasında bir ticaret köprüsü oluşturmayı da hedeflediklerini kaydeden Çiftçi, tarım ve hayvancılık başta bölgenin potansiyellerini el birliğiyle harekete geçirebileceklerini belirtti. Ortak akıl ve uzlaşı kültürü temelinde köyden kente, yerelden ulusala kalkınma hamlesi için federasyon olarak çalışmalar yaptıklarını aktaran DOĞUSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Erbay, yerel ve bölgesel kalkınmayı tetikleyecek projelerin ülke kalkınmasına da katkı sağlayacağını vurguladı. BİA Projesi ile üç gün boyunca ortak akıl ile belirlenecek fikirlerin yeni projelere dönüşeceğini ve paydaşlar arasında işbirliği süreçlerinin de gelişeceğini aktardı. Açılış konuşmalarının ardından 3 gün sürecek BİA Projesi DOĞUSİFED eğitim ve atölye çalışmaları ile devam etti. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER