PAÜ'DE ATIK YÖNETİMİ KOMİSYONU KURULDU

PAÜ'DE ATIK YÖNETİMİ KOMİSYONU KURULDU

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın öncülüğünde Atık Yönetimi Komisyonu kuruldu. Atık yönetiminin işleyişinden, atıkların tanımlanıp saklanmasına ve güvenli bertarafına kadar genel işleyiş hakkında fakültelerde eğitimler verildi.

Eğitim, öğretim, araştırma, üretim ve hizmet faaliyetleri sonucu oluşan atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, güvenli bir şekilde geçici depolanması, taşınması ve nihai bertarafının sağlanması ilişkin esasları düzenlemek ve uygulamak amacıyla Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Atık Yönetimi Komisyonu kuruldu. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak ‘Atık Yönetimi Yönetmeliği’ mevzuatına uygun PAÜ Atık Yönetimi Yönergesi hazırlanarak; uygulamaya konuldu. Atık Komisyonu’nun çalışmalarıyla,  kimyasallar, biyolojik atıklar ve radyoaktif atıklar öncelikli olmak üzere eğitim-öğretim/üretim ve hizmet birimleri ile araştırma laboratuvarlarında oluşan atıkların, büro atıklarının, elektrikli ve elektronik atıkların üretiminden bertarafına kadar tüm süreçlere destek sağlamaya ilişkin esaslar düzenlendi.  Atık Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Abdullah Akdoğan, Genel Sekreter Doç. Dr. Mehmet Ali Sarı ve komisyon üyeleri; Doç. Dr. Cem Gök, Doç. Dr. Hidayet Argun, Doç. Dr. Meltem Bilici Başkan,  Yrd. Doç. Dr. Mesut Ak, Öğr. Gör. Veysel Büyüktuna ve Genel Sekreter Yardımcısı Yalçın Şenay tarafından,  atık yönetiminin işleyişinden, atıkların tanımlanıp saklanmasına ve güvenli bertarafına kadar genel işleyiş hakkında fakültelerde eğitimler verildi.

KATILIMCILAR BİLGİLENDİRİLDİ
Eğitimler hakkında bilgi veren Atık Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Abdullah Akdoğan, “Bu eğitimlerde temel amaç sadece atıkların bertarafı değil, tehlikeli atık üretimini ve açığa çıkan muhtemel tehlikeli maddeleri kontrol altına alarak, insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkilerini en aza indirgemektir. Atık yönetimi çalışma sistemi, atıkların depolanmasından bertarafına kadar izlenecek yollar ve üniversite birimlerine verilecek desteklerle ilgili katılımcıları bilgilendirdik” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN ÇEVRE KORUNMALI”
Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için çevrenin korunması gerekliğinin stratejik bir planlama yaklaşımının uygulanması ile mümkün olacağını belirten Doç. Dr. Abdullah Akdoğan, “Ülkemizde 2023 yılı için tanımlanan hedeflere ulaşmak, teknolojik yeniliklerin yanı sıra kurumsal olarak da çevresel hedeflere ulaşmakla mümkün olacaktır. Bu bağlamda üniversitemizde teknolojik gelişmelerin hayata geçirilebilmesinde sürdürülebilir bir kalkınma için çalışmalara başlanmıştır” diye konuştu. 

HABER MERKEZİ

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2018, 12:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER