PAÜ'NÜN NANOTEKNOLOJİ PROJESİ KABUL EDİLDİ

PAÜ'NÜN NANOTEKNOLOJİ PROJESİ KABUL EDİLDİ

Pamukkale Üniversitesi’nin “UniversalNanotechnology Skills Creationand Motivation Development” projesi, Türkiye UlusalAjans Başkanlığı tarafından kabul edildi. PAÜ tarafından sunulan projedeyurtdışı ve yurtiçinden 5 üniversite ortak çalışacak.
Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı StratejikOrtaklıklar (KA203) kapsamındaki proje başvurularının değerlendirme sürecisonucunda, Türkiye Ulusal Ajans Başkanlığı’na sunulan 52 projeden 12 projebaşvurusu kabul edildi. Pamukkale Üniversitesi tarafından sunulan “UniversalNanotechnology Skills Creation and Motivation Development” “Evrensel NanoteknolojiBecerileri Geliştirme ve Motivasyon Kazandırma”adlı proje 200 bin 424 Eurobütçe ile kabul edilen projeler arasına girdi. Projenin yurtdışı ortaklarıİtalya, Romanya ve Yunanistan’dan; yurtiçi ortakları ise Afyon KocatepeÜniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nden nanoteknoloji alanında uzmankadrolardan oluşmaktadır.

Türkiye’nin 2023 ve Avrupa Komisyonunun yakın gelecekhedeflerinde en önemli konu başlıklarından birisi nanoteknolojidir. 21.yüzyılın sanayi devriminin temeli olan nanoteknoloji, atomik ve molekülerseviyede maddeleri kontrol edebilme bilimidir vehayatlarımıza değişik alanlardagirmiştir. Bu alanlar arasında bilgi ve iletişim teknolojileri, savunma sanayi,uzay ve havacılık teknolojisi, tarım, moleküler biyoloji ve genetikmühendisliği, kozmetik sanayi, tekstil endüstrisi, gıda ve kimya sanayisayılabilir. Yakın gelecekte, ülkelerin ekonomik seviyesinin ve gücününnanoteknolojiyi kontrol edebilmelerine bağlı olarak değişeceği öngörülmektedir.

AMAÇ GENÇLERİ NANOBİLİMLE TANIŞTIRMAK

Ülkemizin dünyada var olan nanoteknoloji uygulamalarınıtanıması, kullanması ve geliştirebilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla,yüksek öğrenim kurumlarının nano teknolojideki gelişmelerin farkındalığınasahip ve kariyer planlarında bu konuya yer veren gençler yetiştirmesiönemlidir. Türkiye’de genellikle gençler, yüksek lisans seviyesinde nanobilimve nano teknolojiyle tanışmaktadır. Yüksek lisans ve doktora seviyesindeki benzerprogramların sayısı giderek artmasına rağmen, lisans seviyesinde nanoteknolojieğitimi çok kısıtlıdır. Bu eğitimin lisans seviyesinde verilebilmesinin,nanoteknoloji alanında kalifiye eleman yetiştirilmesine katkı sağlayacağıdüşünülmektedir. Bu projenin hazırlanma amacı, lisans seviyesindeki gençlerinanobilimle tanıştırmak ve bu alanda yapacakları kariyer planlarına destekolmaktır. Ayrıca, proje kapsamında yeni öğretim metotları göz önündebulundurularak hazırlanacak olan yazılı ve görsel eğitim materyallerinin,yaygın ve etkili bir şekilde eğitim-öğretimde kullanılarak gençlere yolgösterici olması hedeflenmiştir.

Bilginin küresel ekonomi için en önemli parametre olduğu gözönüne alındığında, bu projenin Pamukkale Üniversitesi’nin yurtiçi ve yurtdışıortaklarıyla bilimsel ve kültürel bilgi paylaşımını arttıracağı, daha büyük vedaha etkin projelerin doğmasına yol açacağı düşünülmektedir. Proje kapsamındaöğrenciler için İtalya’da staj imkanı oluşacak, birbirinden farklı alanlardakendilerini geliştirmeleri için fırsatlar sunulacaktır.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2018, 12:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER