PCR testi zorunluluğu yarın başlıyor

Aşı olmayan kişilerin, toplu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu yarın itibariyle başlıyor.

PCR testi zorunluluğu yarın başlıyor

Aşı olmayan kişilerin, toplu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu, yarın başlıyor. Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nde konuya ilişkin bir dizi karalar alınmıştı. Toplantının ardından şu açıklama yapılmıştı: “Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin asgari seviyeye düşürülmesi için salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgınla mücadelede elimizdeki en güçlü unsur gönüllülük esasına göre yürütülen aşılama faaliyetleridir. Aşılama faaliyetlerinde önemli bir ivmenin yakalandığı bu dönemde aşılama süreçlerini tamamlamış kişilerde salgın kaynaklı vaka, hasta ve vefat sayılarının oldukça düşük seviyelerde olduğu görülmektedir. Önümüzdeki dönemde de salgınla mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, vaka, hasta, yoğun bakım ve vefat sayılarının asgari seviyelere düşürülmesi ve salgının olumsuz ekonomik ve sosyal etkilerinin tamamen bertaraf edilerek kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması açısından toplumun bazı kesimlerinde mevcut olan aşılamaya ilişkin tereddütlerin giderilerek aşılamanın toplumsal bağışıklığı sağlayacak düzeye getirilmesi giderek önem kazanmaktadır.

A)Bu doğrultuda, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 19 Ağustos 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde salgının ülkemizdeki seyri, aşılama faaliyetlerinde kat edilen mesafe, yerli aşı geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve aşılama faaliyetlerine ilişkin toplumun bazı kesimlerinde gözlenen tereddüt konuları Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak ele alınmış ve aşağıdaki tedbirlerin hayata geçirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının 20.08.2021 tarihli 13441 sayılı ve “Bazı Faaliyetler İçin PCR Zorunluluğu” konulu yazısına istinaden;

1- Aşılama çalışmaları gönüllülük esasına göre yürütülmeye devam edilmekle birlikte aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine Kaymakamlarımız koordinasyonunda ağırlık verilmesine, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, muhtarların ve kanaat önderlerinin katılımı ve desteğiyle geniş tabanlı çalışmalar yürütülmesine,

2- 6 Eylül 2021 Pazartesi Günü’nden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema, tiyatro, festival, her türlü kongre, konferanslar ve tüm spor müsabakaları gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesine, bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Kovid­19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılmasına, kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmemesine,

3- Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi ibraz etmelerine, bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi Günü’nden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES Kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Kovid­19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılmasına, kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmemesine,

4- 6 Eylül 2021 Pazartesi Günü’nden itibaren aşı olmayan kişilerin kapalı alan veya kapalı salonlarda yapılacak olan nikah merasimi, düğün, sünnet düğünü, kına gecesi vb. organizasyonlara katılımlarında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesine, bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından salon girişlerinde HES Kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Kovid­19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılmasına, kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise katılmalarına müsaade edilmemesine,

5- Kaymakamlıklarca ilçelerinde kişilerin toplu olarak bulunduğu diğer etkinlikler veya faaliyetlerden faydalanacak hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla HES Kodu üzerinden PCR test kontrolü zorunluluğu getirilebilmesine,

6-Salgın süreci ile birlikte mesafe kuralı doğrultusunda imtina edilen sarılma ve tokalaşma benzeri davranışların özellikle son dönemde toplum içerisinde yaygınlaştığı görülmektedir. Kültürümüzün bir parçası olmakla birlikte salgınla mücadele sürecinde salgının yayılımını artıran tokalaşma/sarılma gibi faaliyetlerden bir müddet daha uzak durulmasının öneminin vatandaşlarımıza hatırlatılmasına yönelik çalışmaların Kaymakamlarımız koordinasyonunda sürdürülmesine,

B) İçişleri Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’nca 24 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan “Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi”nde öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi istenileceğinin belirtildiği bildirilmiş olup, PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser festival, her türlü kongre, konferanslar ve tüm spor müsabakaları vb.) girmek isteyen ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanacak olan kişiler; aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup olmadıklarını Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğini öğrenebileceklerdir. İçişleri Bakanlığı’nın 31.08.2021 tarihli 13807 sayılı “ PCR Zorunluluğu” konulu yazısına istinaden;

1- Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servisleri personellerinin aşı süreçlerini tamamlanmış olması önerilmekle birlikte başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları halinde haftada iki kez PCR testi ile taranmalarına ve sonuçların okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulmasına,

2- Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser, festival, her türlü kongre, konferanslar ve tüm spor müsabakaları vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucunun 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.”

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2021, 13:36
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER