Sigortada büyük kolaylık

Kamu borcunun yeniden yapılandırılmasına imkân sağlayan kanun hakkında açıklama yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abdullah Mersin, kanunun borçlu olan işçi ve işverenlere büyük kolaylık sağladığını ifade etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abdullah Mersin, 17 Kasım’da yürürlüğe giren 7256 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkında kanun hakkında Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde basın açıklamasında bulundu. Kanunun borçlu olan işçi ve işverenlere büyük kolaylık sağladığının altını çizen Müdür Mersin; Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları ve vergi alacakları ile birlikte birçok kamu borcunun yeniden yapılandırılmasına imkân sağlanmıştır. Denizli genelinde SGK da işyeri tescili bulunan ve işçi çalıştıran 26 bin 618 faal işyeri bulunmaktadır. 222 bin 485 4-a (SSK) kapsamında sigortalımız, kendi nam ve hesabına çalışan ( Tarım dâhil ) 50 bin 994 4-b (Bağ-kur) kapsamında sigortalımız ve 4-c  (Emekli Sandığı) kapsamında 37 bin 765 sigortalımız olmak üzere toplamda 311 bin 244 aktif sigortalımız bulunuyor. Ayrıca 4-a kapsamında 131 bin 837, 4-b kapsamında 61 bin 499 ve 4-c kapsamında 31 bin 479 olmak üzere toplamda 224 bin 823 pasif ( Aylık / gelir alan ) sigortalımız bulunmaktadır. Yine bu zaman kadar 70 bin 334 kişi ise Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır” şeklinde konuştu.

KANUNUN KAPSAMI

Kanunun kapsamı hakkında da bilgiler paylaşan Mersin, şunları aktardı: “Söz konusu Kanuna göre 2020 Ağustos Ayı ve öncesine ait; sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, iş kazası, meslek hastalığı malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, 6183/48. Md kapsamında taksitlendirilen alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, 31 Ağustos’tan önce yapılan tespitlere ilişkin olup 31 Aralık 2020 tarihine kadar kesinleşen idari para cezaları, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri, 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, kurumumuzca takip ve tahsili yapılan damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi borçları; yapılandırma kapsamındadır.”

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 ARALIK

Yapılandırma kapsamındaki alacakların Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı (Yİ-ÜFE) ile güncelleneceğinin altını çizen Mersin; peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50’si silineceğini vurguladı. Mersin; “Taksitli ödemeyi tercih edenler ise ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle spor kulüpleri 36 eşit taksitte, belediyeler ve kamu tüzel kişiliğine bağlı kuruluşları da aylık olarak 120 eşit taksitte ödeme yapabileceklerdir. İdari Para Cezalarının yapılması halinde önce borç aslının yüzde 50’si ile cezaya uygulanan gecikme cezası ve zammı silinecektir. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 01 Mart 2021’e kadar ödemek gerekmektedir. 2020 Ağustos ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 30 Nisan 2021’e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.  Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir. Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi veya İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır. Yeniden yapılandırılan alacakların bankalar kanalıyla ödenmesi mümkün olduğu gibi, kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi de mümkün bulunmaktadır” diye konuştu.

YAPILANDIRMA BAŞVURULARI

Yapılandırma başvuruları hakkında da konuşan Mersin, şunları söyledi: “İşverenlerce, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM / SGM’’ye. 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları tarafından, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM / SGM’ye. Primlerini kendi ödeyenlerce, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye. Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'na. Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGİM / SGM’ye, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabilecektir. 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçları için ise sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye şahsen veya e-devlet kanalı ile 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuru yapabilecek ve 01 Mart 2021 tarihine kadar borçlarını ödeyeceklerdir.” Genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırılması için ise başvuru şartı aranmayacağını belirten Mersin; “ Kanundaki başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 1 aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Ayrıca Prim borcu bulunan 4/b ( Tarım dahil ) sigortalılarının borçlarını 01 Şubat 2021 tarihine kadar ödememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde 31 Ekim 2020 tarihinden önceki, prim borcu bulunan hizmet süreleri durdurularak prim borçları silinecek faaliyetleri devam edenlerin sigortalılıkları ise 01 Kasım 2020 tarihinden itibaren tekrar başlatılacaktır. Kanunda belirtilen 2 aylık süreyi beklemeden hizmet sürelerinin durdurulmasının istenilmesi halinde kuruma şahsen veya e-devlet üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

                                                                             

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020, 17:32
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER