TES'DEN PROMOSYON AÇIKLAMASI

TES'DEN PROMOSYON AÇIKLAMASI

Türk Eğitim Sen (TES) Denizli Şube Başkanı Emre Erdoğan, kamu çalışanlarına ödenen promosyon anlaşmasında önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Eğitim Çalışanlarına ödenecek promosyonlar 2007/21 sayılı genelgeyle düzenlendiğini belirten Erdoğan,  “Bu bağlamda kamu görevlilerine promosyon adı altında ayni ve nakdi ek mali imkanlar sağlanmasının usul ve esasları belirlenmiştir. 20 Temmuz 2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmi Gazetede 2007/21 sayılı genelgeye göre ,“Aylık ve ücretlerin hangi banka aracılığı ile ödeneceği,oluşturulacak 3 kişilik bir komisyon tarafından istekleri teklif almak suretiyle tespit edilecektir.Komisyon,kamu kurum v e kuruluşlarının ilgili biriminin harcama yetkilisinin başkanlığında söz konusu birimde görev yapan toplam personelin %10’un sendikalı olması halinde yetkili sendikada bir üye ile merkez teşkilatında üst yönetici;taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu 1 üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden oluşacaktır.Yetkili sendikadan üye bulunmadığı durumlarda üçüncü üye ilgili birimde görev yapan personel arasından harcama yetkilisi tarafından seçilecektir.Protokol,komisyon tarafından belirlenen banka ile harcama yetkilisi tarafından imzalanacaktır.” hükmü yer almaktadır” dedi.

Promosyon anlaşmasında yetkili sendika Eğitim-Bir-Sen’den başarılı olduklarını kaydeden Erdoğan, “Ayrıca , Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 15/05/2014 tarihinde banka promosyonlarıyla ilgili yaptığı açıklamanın 3. Maddesinde, “Rekabet ortamının oluşmadığı veya fazla sayıda banka şubesi olmayan yerlerde bu yönde hükümler tesis edilmesi imkanının bulunmadığı benzer durumlarda ise sonradan gelecek personelin promosyon hükümlerinden yararlandırılabilmesi için alınan nakdi yardımın idarece belirlenecek bir kısmının dağıtılmayarak ihtiyat payı olarak tutulması sağlanacaktır.Ancak dönem sonunda ihtiyat payı olarak belirlenen meblağdan kalan tutar olursa bu tutar çalışanlara eşit miktarda dağıtılacaktır.” hükmü yer almaktadır.Tavas’ta ve Denizli merkezde görev yapan eğitim çalışanlarının sayısı nedir?Yine Tavas’ta ve Denizli merkezde görev yapan eğitim çalışanlarının  2016 tarihinden itibaren aldıkları promosyon miktarları ne kadardır? Tavas’ta yetkili olan Türk eğitim-Sen’in imzaladığı promosyon anlaşmasındaki kişi sayıları ve alınan ücret incelendiğinde,Denizli’de yetkili olan Eğitim Bir Sen’in imzaladığı promosyon anlaşmasındaki kişi sayısının çok daha fazla olduğu halde alınan ücretin daha az olduğu net olarak görülecektir. Takdiri kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz” diye konuştu. 

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2018, 12:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER