'TİCARİ HAYATA DOPİNG OLACAK'

'TİCARİ HAYATA DOPİNG OLACAK'

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaşan yeni torba kanun ile ticari ve sosyal hayata büyük kolaylıklar getirildiğini söyledi. Her türlü yeni yatırım girişiminde bulunanlara, istihdam sağlayan işletmelere önemli destekler sağlandığını belirten Şahin Tin, “Mevcut düzenlemelerin faydalarının kısa süre içinde piyasalara yansıyacağına inanıyorum” dedi.

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, son yasal düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Kamu alacaklarında hem etkin tahsilatın sağlanması, hem de borçlunun mağdur edilmemesi için önemli bir düzenleme yapıldığını belirten Şahin Tin, “Amme borçlusunun hacizli malı üzerinde tasarrufuna imkân verilmek suretiyle kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması amaçlanıyor. Haczedilen malların ilgili kanuna göre tespit edilen değeri esas alınarak tahsilat yapılması ve buna bağlı olarak haczin kaldırılabilmesine imkân veriliyor. Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince haczedilen mal üzerindeki hacizler, hacizli malın ilgili kanunda sayılan mallardan olması, hacizli mala biçilen değer ile yüzde 10 fazlasının, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesine ödenmesi, hacizli mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi ve hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi halinde kaldırılabilecek. Haczin kaldırılması halinde aynı mala, haczin kaldırıldığı tarihten itibaren 3 ay müddetle haciz tatbik edilemeyecek. Bu düzenlemeden yararlanmak üzere başvuruda bulunarak hacze karşı açtığı davalardan vazgeçen borçlunun, haczi kaldırılan mal ile ilgili açtığı davalar mahkemelerce incelenmeyecek. Bu düzenlemeden amaç her iki taraf için orta yolun bulunmasıdır" dedi.

“VERGİ USULSÜZLÜĞÜ CEZALARINA SINIR GETİRİLDİ”
Yasa ile vergi usulsüzlüklerine uygulanan cezaların da hafifletildiğini belirten AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, “Belge düzenlenmesi ile ilgili usulsüzlüklerde bir takvim yılı içinde, her bir belgede tespit edilen usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 120 bin lirayı geçemeyecek.

Vergi Usul Kanunu kapsamında kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında, ilgili kanunda yer alan şartlara uyulması durumunda, kesilen cezanın 3'te 1'i yerine yarısı oranında indirim uygulanacak. Kanunla, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılıyor” diye konuştu.

“YATIRIM YAPANA, İŞ KAPISI AÇANA ÖNEMLİ DESTEKLER VAR”
Düzenleme ile yeni yatırım yapan, işletmesini makine teçhizat bakımından geliştiren, AR-GE yatırımları yapan, istihdam sağlayan girişimcilere de önemli destekler getirildiğini belirten Şahin Tin, “Kanuna göre, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri, yol yapımı gibi altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerindeki iş yeri yapımına ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları KDV'den istisna tutulacak. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemlerine de KDV istisnası getirilecek. Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin, yatırım teşvik belgesi aranmadan imalat sanayisinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019'a kadar KDV istisnası getirilecek. Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, teknoparklarda, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019'a kadar KDV istisnası sağlanacak. Yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın imalat sanayisinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31 Aralık 2019'a kadar alınan yeni makine ve teçhizat, mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilecek” dedi.

“UZLAŞANIN MASRAFI DÜŞECEK”
AK Partili Şahin Tin, yeni düzenlemeye göre açılmış davalardaki uyuşmazlık, arabuluculuk yoluyla çözümlenirse ve arabulucunun son tutanağına dayalı olarak verilen kararlarda, karar ve ilam harcının 35,90 lira olacağını belirterek, bu değişiklikle iş mahkemelerinin yükünün azaltılmasını, prosedürün azaltılmasının amaçlandığını ifade etti.

“HURDA ARAÇ TEŞVİKİ GELDİ”
Hurda araç teşvikine yönelik düzenlemenin de kabul edildiğini belirten Şahin Tin, “2019 yılı sonuna kadar olmak üzere 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonları trafikten sildirirse ve bu trafikten sildirdiği aracını imha merkezlerine teslim ederse, bu şartla ihraç edilen veya imha edilen bu araç karşılığında yeni alacağı aynı cinsten araç için 10 bin liraya kadar ÖTV teşviki getirilecek. Araç cinslerine göre veya araçların özelliklerine göre bu 10 bin liraya kadar olan ÖTV teşvikini farklılaştırma ve farklı belirleme konusunda da Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Kanunla, vatandaşlara konut desteği artırılıyor. Buna göre, kendisine ait bir konutu olmayanlar, ilk ve tek konut satın almaları halinde desteklenecek. Konut hesabı sisteminin daha etkin hale getirilmesi için, konut alımındaki yüzde 20 olan devlet katkısı yüzde 25'e çıkarılacak. Devlet katkısı ödemesi, azami 20 bin lirayı geçemeyecek. Bu tutarı 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak” dedi.

HABER MERKEZİ

 

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2018, 12:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER