VALİ KARAHAN'DAN YARDIM TOPLAYANLARA YÖNELİK GENELGE

VALİ KARAHAN'DAN YARDIM TOPLAYANLARA YÖNELİK GENELGE

Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli’de değişik adlarda kurulan derneklerin veya bazen de gerçek kişiler adına teşekkül ettirilen iktisadi işletmelerin adının kullanılarak yardım toplanması konusunda genelge yayınladı.

Denizli Valisi Hasan Karahan, değişik adlarda kurulan derneklerin veya bazen de gerçek kişiler adına teşekkül ettirilen iktisadi işletmelerin; ‘Engellilere, Kanserli hastalara, Lösemili Çocuklara, Şehit ve Gazi Ailelerine’ yardım toplanması konusunda genelge yayınladı. Yayınlanan Genelgede şu ifadelere yer verildi: “Şehrin en işlek cadde kenarlarında bulunan yaya kaldırımlarında, sorumsuz kişilerin gazete, dergi, boyama kitabı ve promosyon ürünlerinin satışı sırasında, satışını yaptıkları gazete ve dergi satışlarından kendilerinin bir menfaatlerinin bulunmadığını, halkın duygularını istismar ederek sadece alil ve acizlere yardım amacıyla yaptıklarını, elde edilen paranın Engelliler Derneği ve Lösemili Çocuklar Derneği gibi derneklere veya çeşitli isimlerdeki engellilere ait Vakıflara gideceğini beyan ederek “engeliler ve lösemili çocuklar yararına yardım topluyoruz, engellilere yardım yapmak ister misiniz” gibi ifadeler kullanarak insanların vicdani duygularının sömürüldüğü, ticari satış adı altında izinsiz yardım toplanılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır.

23/06/1983 tarihli 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununun 6’ıncı maddesi “Kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamazlar. Ancak, kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım toplayabilecekleri, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenip ilan edilir. İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır.” Hükmünü, Aynı Kanunun 9 uncu maddesi “İzin vermeye yetkili makamlarca başvuru üzerine; işin önemi, yardım toplama faaliyetine girişeceklerin yeterlikleri, yapılacak hizmetin amaca ve kamu yararına uygunluğu, yardım toplama faaliyetinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı ve gerekli görülen diğer konular üzerinde inceleme yapılır ve sonucu en geç iki ay içinde başvuranlara bildirilir” hükmünü, 13/06/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin beşinci fıkrası “Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler: Dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmeler, dernek veya vakıfların iktisadî işletmeleridir. Bu Kanunun uygulanmasında sendikalar dernek; cemaatler ise vakıf sayılır” hükmünü amirdir. Ayrıca Bakanlığımızca yayımlanan 2007/110 sayılı Genelgede; yaşlı, engelli gibi dezavantajlı gruplar ile gazilere, şehit dul ve yetimlerine yönelik ülke çapında yardım toplama faaliyetlerine ilişkin taleplerin değerlendirilmesi aşamasında, konunun istismara açık olması nedeniyle Bakanlığımızdan görüş alınması gerektiği belirtilmiştir. Bu yasal düzenlemeler gereğince, sözde ticari satış adı altında bu satışı yapanların çevreye verdiği kirlilik ve sorumsuz kişiler tarafından bu tür satışların yapılmasının önlenmesi amacıyla; “Engellilere, Kanserli hastalara, Lösemili Çocuklara, bazen de Şehit ve Gazi Ailelerine” yönelik izinsiz yapılan yardım toplama faaliyetlerinin hassasiyetle takip edilmesini, her ne amaç ve şekilde yapılırsa yapılsın izinsiz yardım toplama faaliyetlerinde bulunanlar veya yardım toplama izni alınmış olmasına rağmen, yardım toplama faaliyetlerini 2860 sayılı Kanuna aykırı olarak yürütenler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, kişi ve kuruluşlardan yardımda bulunmaları istenmeksizin ticari amaçla bazı malların vergi mevzuatına aykırı olarak satılması halinde, ilgili dernekler ve gerçek kişiler hakkında gerekli incelemelerin  yapılabilmesi için, konunun Vergi Dairesi Başkanlıklarına veya İlçe Mal Müdürlüklerine bildirilmesini, Ayrıca sorumluluk bölgenizde dergi, gazete, boyama kitabı vb. ürünlerin satışı sırasında satıcı tarafından “Engellilere, Kanserli hastalara, Lösemili Çocuklara, bazen de Şehit ve Gazi Ailelerine  yardım için satışın yapıldığı'' beyan edilerek satış yapılmaya çalışılıyor ise,  bu ve benzeri yardım yapılması ifadelerinin kolluk kuvvetlerinin tutacağı tutanaklarda mutlaka belirtilmesini, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa muhalefetten işlem yapılmak üzere hazırlanan tutanakların ilgili İl ve İlçe Dernekler birimlerine gönderilmesini, Uygulamaların belirtilen esaslarda yapılarak herhangi bir aksaklığa ve suiistimale meydan verilmemesi hususunda gereğini önemle rica ederim.”

HABER MERKEZİ

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2018, 12:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER