HEKİMLER ESTETİK KONULARA YÖNELİYORLAR

Her yıl yapılan TUS sonucu açılan uzmanlık öğrencisi kontenjanları tarihinde görülmedik bir şekilde iki kat kadar artırıldı. Maksat uzman sayısındaki artış trendinin düşmesini önlemek. Halbuki TUS kadrolarında sorun, az açılmasından ziyade, açılan kadrolara müracaat edilmemesinden dolayı boş kalmaları idi. Kısacası hekimler uzman olmak için gerekli olan meşakkatli süreci yaşamak istemiyorlar. Çünkü uzman olduklarında pratisyen hekimlik yaparak kazandıklarından daha fazlasını kazanamıyorlar. Asistanlık boyunca daha düşük maaş alıyorlar. Limitsiz iş yükü, gün aşırı nöbet gibi strese talip değiller. Son TUS sınavında bize 3 asistan kadrosu açılmış. KBB gibi cazip bir branş kontenjan artırınca bakın ne olacak; Bu yıl TUS sınavında kontenjanları boş kalan kardiovasküler cerrahi, çocuk cerrahisi, beyin cerrahisi ve göğüs cerrahisi gibi uzmanlık dalları hepten boş kalacak, belki de bir öncekinin altında bir müracaat olacaktır. Çünkü KBB gibi cazip bir branş kadro genişlemesi yapınca, hekimler yukarıdaki meşakkatli cerrahiler yerine KBB alanına yöneleceklerdir.

                                                               ***

Ulusal KBB kongrelerinde değişik salonlarda değişik başlıkta konular incelenir. Kanser ve kulak cerrahisi ile ilgili salonlar dolmazken, burun ve yüz estetiği ile ilgili salonlarda yer bulunmaz. Bu salonları dolduranların ekseriyeti asistanlardır. Yani yeni nesil, sağlık konularından ziyade estetik konuların merakındadır. Deme o ki bu açılan kadrolar, estetisyen adayı kadrolarıdır maalesef. Son birkaç aydır, hemen her branştan hekimlerin estetisyenlik kurslarına yöneldiğini şahit olmaktayız.  

Beni okuyanlar bilir, meseleleri çözümleri ile birlikte ortaya koymaya çalışırım. Anladığımız kadarı ile, bu artırılmış kadrolar kamudan hekim kaçışlarının yerini doldurmak için bir çare olarak düşünülüyor. Ama yukarıda anlattığım gibi hekimler farklı alanlara ve yurt dışına yönelerek bu kaçışı sürdürecekler. Çünkü araba taksiti, ev taksiti ve çocuklarının okul taksiti gibi giderlerini karşılayamıyorlar. Mademki konu maddi alanda düğümleniyor oradan çözmek lazım.

Bence sistemin tümünü alt üst etmek yerine, tercih edilmeyen ve ihtiyaç olan branşlar cazip hale getirilsin. Bu branşlara mecburi hizmet yükümlülüğü kaldırılabilir. Maaşları farklılaştırılarak artırılabilir. Bir göğüs cerrahının bir KBB’ciden fazla maaş alması beni rahatsız etmez. Kliniklerin asistan talepleri ne ise o kadar kadro açılır. Bazı branşlar mevcut kadrodan fazlasını yıllardır talep etmekte zaten. Yani demem o ki kontenjanlar iki kat yerine azamisinden %30 kadar artırılarak bir orta yol bulunabilir. Gönüllülük üzerine kurulu bir sistem daha verimli çalışır.

YORUM EKLE