İŞ GÜVENLİĞİ – İŞ KAZALARI

İş güvenliği - iş kazaları büyük sorun. Her yıl 75.000 civarında iş kazası meydana geliyor ve her yıl 1000 -1500 insanımızı iş kazaları sonucunda  kaybediyoruz.

İş kazası haberleri ile gündemden hiç düşmeyen iş güvenliği terimini açıklamakla başlayalım. İş yerindeki fiziki çevre şartları, çalışma ortamı gibi sebeplerden ötürü işçilerin karşılaşabilecekleri sağlık sorunları ve mesleki sorunların en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması için analizler ve çalışmalar yapılmasına İş Sağlığı ve Güvenliği denir.
İş sağlığı ve iş güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi için iş ortamında oluşabilecek tehlikelerin, sağlığa zararlı olabilecek şartların risk ve tehlike analizleri yapılarak ortadan kaldırılmaları gerekmektedir.
İş güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerle hem işçi, hem işletme, hem de iş yeri korunmuş olur. 
İş sağlığı ve Güvenliğinin temelini; işçileri iş kazalarından ve meslek hastalıklardan korumak için gerekli önlemleri almak, işçileri bu konuda bilgilendirmek gelmektedir. İş sağlığı ve güvenliği 4857 sayılı iş kanunu ile de yasal temele dayandırılmıştı sonrasında 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu çıkarıldı. İŞ Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve İşyeri Hemşireliği çalıştırılması veya OSGB’lerden hizmet alınması zorunluluğu geldi. Ancak kazalar hız kesmeden sürüyor. 
Bu denli çok kazanın olmasında iş güvenliği bilincinin yaygınlaşmaması, iş güvenliği kurallarının kamu ve özel sektör tarafından tamamen benimsenmemesi birazda vurdumduymazlık yatıyor. 

İş Güvenliği uzmanı olmak için mühendis, teknik öğretmen, Fen fakültelerinin Fizik-Kimya –Biyoloji mezunu olmak ve yaklaşık 200 saatlik uzun süreli bir eğitim sonrası Çalışma Bakanlığının açtığı sınavdan 70 barajını aşmak gerekiyor.  Her işletmede bir iş güvenliği uzmanı iş güvenliği ile ilgili  danışmanlık, rehberlik, denetim hizmetleri veriyor ancak  iş kazası sayıları gösteriyor ki bu yeterli gelmiyor. 

İşletmeleri, işverenleri zora sokmadan başka çarelerinde düşünülmesi gerekli. YÖK tüm üniversitelerde İş Güvenliği dersini zorunlu ders olarak programa ekledi. Bu çok güzel bir gelişme. Mühendislerin, iş güvenliği uzmanlarının eğitimi ile ilgili güzel gelişmeler var. Halbuki sahada iş güvenliği uzmanlarının yanında halen iş güvenliği eğitimi almamış işveren, mühendisler, teknikerler, teknisyenler ve işçiler de var. İş güvenliği alanında uzun süreli bilimsel eğitim mühendislere, hekimlere , hemşirelere veriliyor ama sahaya halen inmediği için yeterli bilinçte oluşmuyor. 

Kişisel fikrim Teknisyenlere İş güvenliği uzman yardımcılığı, Önlisans mezunu teknikerlere de “C Sınıfı” İş Güvenliği uzmanı olma yolu açılmalıdır. Teknik alanda lisans mezunu olan  teknik adamlara ise “B” ve “A” sınıfı iş güvenliği uzmanı olma hakkı verilmelidir. İşverenlere sanayi odaları, ticaret odaları, mesleki birlikler aracılığı ile uzun süreli zorunlu eğitimler yapılmalıdır.  Tüm çalışanlar ise Çıraklık Eğitim Merkezleri, Endüstri Meslek Liseleri, Meslek Odaları aracılığı ile uzun süreli iş güvenliği eğitiminden geçirilmelidir. İş Güvenliği eğitimlerini belgelemeyen hiç kimse yetki alamamalıdır. 
Ne kadar çok kişiye İş Güvenliği eğitimi verilirse bilinç o denli yaygınlaşacaktır. Eğitim seviyemiz yeterli seviyeye çıkmadan iş kazalarının azaltılması mümkün olmayacaktır. 

Doç. Dr. Devrim ALKAYA
İnş. Yük. Müh. & Çalışma Ekonomisti
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
İş Güvenliği uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Eğiticisi

  

YORUM EKLE