KESİNLEŞMİŞ BORÇLARDA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI GELİYOR

Gerek pandemi etkisi gerekse öncesinde başlayan ekonomik dalgalanmaların sebep olduğu piyasaya yansıyan negatif dışsallıklar Türkiye Ekonomisini oldukça sarstı diyebiliriz. Bu çerçevede zaman zaman rahatlatıcı ve destekleyici likit düzenlemeler yapıldı ama tamamen yeterli oldu diyemeyiz. Örneğin 7256 sayılı yapılandırma içerikli torba kanundan beklenen verim alınamadı, sebep pandemi etkisiyle mükellefin ödemeye mecali yoktu. Bunu gören ekonomi yönetimi tekrar bir torba çalışma yaptı, bir dizi düzenlemeler hazırladı, taslak aşamada, konuya daha geniş yaklaştı ve yakında meclise geleceği tahmin ediliyor. Meclisten geçerse başvuru için son tarih 31 Ağustos 2021 olarak öngörülmüş. Peki yeni torba kanunla hangi alanlarda imkanlar tanınıyor?

1- Matrah ve vergi artırımı

Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyanları için matrah artırımı; KDV ve stopaj gelir/kurumlar vergisi beyanları için vergi artırımı imkanı tanınıyor. Söz konusu artırımlar 2016-2017-2018-2019-2020 yılları için yapılabilecek. Bu haklardan yararlanan mükellefler hakkında artırım yaptıkları yıllar için vergi incelemesi yapılmayacak. Matrahların 2016 yılı için yüzde 30, 2017 yılı için yüzde 30, 2018 yılı için yüzde 25, 2019 yılı için yüzde 20 ve 2020 yılı için yüzde 20 oranlarından az olmamak üzere artırılması gerekiyor. Vergi artırımı dediğimizde, KDV’de, 2016 yılı için yüzde 3, 2017 yılı için yüzde 3, 2018 yılı için yüzde 2,5, 2019 yılı için yüzde 2, 2020 yılı için yüzde 2. Stopaj gelir/kurumlar vergisi beyanlarında ise, 2016 yılı için yüzde 5, 2017 yılı için yüzde 5, 2018 yılı için yüzde 2, 2019 yılı için yüzde 3, 2020 yılı için yüzde 3 vergi artırımı yapılması gündemde.

2- İhtilaflı alacakların tasfiyesi

Dava açma süresi geçmemiş veya dava safhasında bulunan kesinleşmemiş amme alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Dava açılmaması veya açılmışsa bile sürecin sonlandırılması halinde farklı indirimler uygulanacak.

3-İşletme kayıtlarının düzeltilmesi ve kasa düzeltme imkanı

Şirketinizde/firmanızda var olduğu halde muhasebe kayıtlarında yer almayan kayıt dışı emtia, makine ve teçhizat, demirbaşların şirket/firma kayıtlarınıza alınmasına izin veriliyor tabi KDV’leri rayiç bedelleri üzerinden yarı oranında alınarak. Ödenen KDV indirim konusu yapılabilecek, makine, teçhizat ve demirbaşlar için hesaplanarak ödenen KDV indirim konusu yapılamayacak, ödendiği yılın gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının belirlenmesinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Bu arada kasalarda fiili olmayan rakamlara ilişkin düzeltme imkanı geliyor ve söz konusu rakamlar beyan edilerek üzerinden %5-6 oranında vergi ödenerek resmi kayıtlarla uyumlaştırılmış olacak.

4- Şirket aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerlerinin yeniden değerleme ile yükseltilmesi

İşletme aktiflerinde yer alan taşınmazların değerlerinin artırılma imkanı getiriliyor. Bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine, aktiflerinde yer alan taşınmazların değerini, Yİ-ÜFE değerindeki artış oranını dikkate alarak yeniden değerleyerek, değerini rayice yaklaştırma yani yükseltme yapma imkanı sunuluyor. 31 Aralık 2021 e kadar yapılabilecek. Oluşan değer artışı tutarı üzerinden yüzde 5 vergi hesaplanıp ödenecek. Yukarıda en önemli kısımlarının seçip özetlemeye çalıştığımız taslağın 1 haftaya kadar netleşip meclisten geçerek uygulamaya konulacağını düşünüyoruz, yararlanılmasını tavsiye ediyoruz.

YORUM EKLE