KIRSAL KALKINMA

Harabe haline gelmiş köy okulları, sizi bilmiyorum ama bana büyük üzüntü veriyor. Pek çok yerde nüfus azlığı nedeniyle köyler öğretmensiz, köy okulları harabe… Taşımalı eğitim modeli benimsenmiş sonucunda da köy halkı – öğrenci velisi ömründe öğretmen görmemiş.... 

‘Ne yapılabilir?’ diye düşünüyorum, soruyorum. Yetkililer  ‘nüfus yok, çocuk sayısı az taşıyoruz’ diyorlar. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan hikayesi gibi. Okul olsa köy halkı neden göç etsin neden nüfus azalsın?  

Çare olarak da aklıma köy öğretmenliği (ikameti köy olan öğretmen) kadroları tahsis edilmesi ve köylerin tekrar canlandırılması geliyor. Köyden tayin, eş durumu, sağlık vb mazeretinin olmayacağını bilerek ve bu hizmetin en az 10 yıl süreceğini bilen gönüllü öğretmenler atansa o köyle daha güzel hale gelmez mi?  

Köy öğretmenliği yanında ziraat mühendisi -teknisyeni, veteriner ve teknisyeni, Dr.- ebe-hemşire de köyde ikamet etmeli, köyde yaşamaya gönüllü kişiler atanmalı ve kırsal dönüşüm süratle başlamalıdır.

Tarım, Milli Eğitim Bakanlığı, GEKA gibi kuruluşlarca köy kadınlarına yönelik halı, dikiş, el sanatları, yöresel ürünler, bilinçli tarım, organik tarım gibi mesleki kurslar başlamalı ve üretimin en önemlisi, güvenilir gıda üretiminin arttırılması için destekler sağlansa güzel olmaz mı?  

Köylere hizmet veren yerel yönetimler, ilçe belediyelerinde ekiplerinde inşaat mühendisi -mimar - çevre mühendisi -ziraat mühendisi ve harita mühendisi zorunlu olarak bulundurmalıdır. Küçük 4-5 belediye bir araya gelerek bu ekibi kurabilmelidir. Çöp depolama, arıtma tesisi, sosyal ve kültürel alanlar, parklar bu ekiplerce tasarlanmalı kırsal bölgelere köy kültürünü bilen, seven mühendis eli değmesi ile hızla sağlıklı kırsal dönüşüm sağlanmalıdır.

Yaşam alanları ile hayvan barınakları ayrılmalı, sağlıklı içme suyu, kanalizasyon ve arıtma sistemleri gibi altyapı hizmetleri yanında gelir. İmkanlarının arttırılması ile ancak yaşanabilir köyler oluşacak ve tekrar kırsal yaşam canlanacaktır.

Daha yapılacak çok iş var. Gelir dağılımının düzeltilmesi ile daha güzel bir Türkiye mümkün.

YORUM EKLE