KIRSAL YERLEŞİMLERİN SORUNLARI

 İlimizde büyük bir orana sahip olan kırsal yerleşimlerin fiziksel, ekonomik, toplumsal açıdan birçok soruna sahip olduğu bilinmektedir. Ülkemizde sosyo-ekonomik sorunların ana nedenleri kırsal yerleşmelerin sayısal fazlalığı, dağınıklığı ve bunların yanı sıra yerleşme nüfusunun azlığıdır. Ayrıca aile yapısı, çocuk sayısı, toplumsal özellikler, toprak-aile ilişkileri, isletmelerin büyüklüğü, tarımda verimin düşüklüğü ve ailelerin gelir durumları bu sorunların nedenlerindendir. Sektörler arası gelir durumundaki farklılıklar kırsal alanlardan kente göç olayını artırmaktadır. Kırsal alanda gelirin düşük olması, tarımsal gelişme hızının az, verimin düşük, teknolojinin eksik olmasından ileri gelmektedir.

Kırsal alanlara götürülecek hizmetlerin örgütlenmesinde de yeni bir yapılanma söz konusudur. 5286 Sayılı Kanun ile Köy Hizmetleri Müdürlüğü kaldırılmış, söz konusu hizmetler il özel idarelerine, iskan konuları ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na devredilmiştir. Sonrasında da pek çok yetki Büyükşehir Belediyelerine devredilmiştir. Yeni düzenlemeler, söz konusu hizmet birimlerinin, merkeziyetçilikten çıkarılıp, yörelerin kendi bölgesel şartlarına göre yeniden düzenlenebilmesi açısından olumlu olarak görülebilir. Fakat söz konusu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde, ilgili alanlar arasında koordinasyonun ve örgütlenmenin sağlanması önemli bir konudur.

Ülkemizde planlama alanları, en küçük yerleşme biriminden başlayıp ülke yüzeyine kadar sıralanmaktadır. Planlama politikalarının ve kalkınma planlarının bu alanları içermesi, sosyal, ekonomik, idari, hukuki ve politik verilerin göz önüne alınması gerekirken, günümüze kadar yapılan planlama çalışmaları ülke, bölge, kent düzeyinde kalmakta ve köy düzeyine yeterince inememektedir. İlimizde de aynı sorun yaşanmaktadır.

Artık kırsala mühendis eli değmesinin zamanı gelmiştir. Kırsal alanlar için ziraat mühendisinin dışında mimar, inşaat mühendisi,  çevre mühendisi ve diğer alandan teknik adamlar hizmet üretmelidir.

Kırsal alanların acil çözüm bekleyen İhtiyaçlarına baktığımızda;

Köy okullarının  imkanları arttırılmalı,    il merkezi ve ilçeye okumak için gelen köy çocukları için barınma ve beslenme imkanlarının sağlanması en önemli sorun olarak görünmektedir. 

Kırsal bölgelere yapılacak ziyaretlerin artması için kırsal turizm çözümleri örneğin  mevcut boyalı nakışlı tarihi  camilerin ve türbelerin durumunun düzeltilmesi, yayla turizmi, dağcılık ve yamaç paraşütü aktiviteleri, dağ bisikleti, motosiklet – atv gezi parkurları, jeep safari, kamp  imkanları sağlanabilir.  

Kırsal bölgelerimizi tehdit eden en önemli sorunlardan biri de çevre kirliliğidir. Akarsuların kirletilmesi, bilinçsiz sulama ve tarım ilacı kullanılması da çevre felaketlerine davetiye çıkarmaktadır. Örneğin Acıpayam’da Dalaman çayı kirliliği acil çözüm beklemektedir.

Diğer sorun ulaşım problemlerinin çözümüdür. Karayolları ile Belediyenin koordinasyonunda eksiklikler vardır. Yerleşim yerlerinde inme- binme durakları yapılmamıştır. Alaattin, Serinhisar gibi yerleşim yerleri aynı sorunla karşıyadır. Hacıkurtlar mahallesi ulaşım açısından büyük sorun yaşamaktadır.  

Sorunların çözümünün günümüz ekoomik ve mühendislik seviyesinde çözümü oldukça kolaydır. Gereken sadece sorunları yerinde tespit etmek ve çözüm için çare aramaktır.

Saygılarımla 

YORUM EKLE