KOCATEPE, 'GAZETE BULUNDURULMASI' GENELGESİNİ HATIRLATTI

Denizli Valisi Şükrü Kocatepe, 10 Ağustos 2005 tarih ve25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 'İşyeri Açma veÇalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’le işyerlerinin ruhsatlandırılma esaslarınıgüncelledi.


Vali Kocatepe, 2005 yılında zamanının İç İşleri BakanıAbdülkadir Aksu’nun imzasını taşıyan genelgeyi güncelleyerek, gereği yapılmasıiçin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, 19 İlçe Kaymakamlığı’na, Denizli İlEmniyet Müdürlüğü’ne, Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na, 19 İlçe BelediyeBaşkanlığı’na, Basın İlan Kurumu Denizli Şube Müdürlüğü’ne, Denizli Kahvecilerve Gazinocular Odası Başkanlığı’na, Denizli Gazeteciler Cemiyeti DerneğiBaşkanlığı’na gönderdi.


Eski Bakan Abdülkadir Aksu’nun yayınladığı genelgede şu görüşlere yer veriliyor:


“Bilindiği üzere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkinYönetmelikle işyerlerinin ruhsatlandırılması belli esaslara bağlanmış olup.buna göre açılan işyerlerinde uyulacak kurallarda bu çerçevede tespitedilmiştir. Yönetmelik kapsamında ruhsatlandırılan kahvehaneler, çay bahçesi,kır kahvesi ve benzeri umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde kitap vegazete bulundurulması mevzuatın öngördüğü bir zorunluluktur. Bu türişyerlerinde vatandaşlarımızın genelde toplu olarak eğlenmesi ve dinlenmesi sözkonusu olduğu için buralarda belli esaslar dahilinde kültürel hizmetlereulaşmanın temin edilmesi, dolayısıyla Yönetmelikte öngörülen miktarda kitap vegazete bulundurulmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; temelesasları özetlenen bu Yönetmeliğin amir hükümleri gereğince ruhsata bağlanmışbu işyerlerinden;


a) Birinci sınıf kahvehaneler, çay bahçesi ve kır kahvesindeen az 100 farklı kitabın yer aldığı kitaplık bulunacak ve bu yerlerde ayrıcaikisi bölgesel veya yerel olmak üzere en az beş farklı günlük gazetenin,


b) İkinci sınıf` kahvehanelerde en az 50 farklı kitabın yeraldığı kitaplık ve biri bölgesel veya yerel olmak üzere en az üç farklı günlükgazetenin,


c) Üçüncü sınıf kahvehanelerde en az 25 farklı kitabın yeraldığı kitaplık ve birisi bölgesel veya yerel olmak üzere en az iki adet günlükgazetenin, Bulundurulması ve buraya gelen vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasıgerekmektedir. Yetkili idarelerce ruhsata bağlanan işyerlerinde yapılacakdenetimlerde bu hususlara uyulup uyulmadığı da kontrol edilecektir. Bilgi vegereğini rica ederim”


Vali Şükrü Kocatepe’den İç İşleri Bakanlığı’nın 10 yıllık bir genelgeyi tekrar güncellediği içinteşekkür ederiz.


KÜLTÜR ve TURİZM BAKANI ÖMER ÇELİK’E “AÇIK MEKTUP”


Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’e Denizlililer olarak “Pamukkale’nin Geliri Denizli’de Kalmalıdır”diye çağrıda bulunuyoruz… Bu çağrımıza yanıt alana kadar devam edeceğiz…


Bugün çağrımızın “BİRİNCİGÜNÜDÜR”…


Hierapolis, (Kutsal Şehir) binlerce yıldır, insanlara şifadağıtıyor… Pamukkale son yıllarda, Denizlilerin ilgi odağında değil… Bakanlığınuygulamalarıyla Denizlilerin “Pamukkale Sevgi Ateşi”, artık sönmeyebaşladı…  Denizlililergelen konuklarını Pamukkale’deağırlar ve fotoğraf çektirerek anılarını ölümsüzleştirirdi…


Pamukkale’ninGeliri Denizli’de Kalmalıdır” çağrımızaBakan Ömer Çelik’in, Denizlililerin “Pamukkale”konusundaki duyarlığına yanıt verene kadar devam edecektir….
YORUM EKLE