KONKORDATO İLAN EDEN ŞİRKETLERE BARTER KURTULUŞ OLABİLİR Mİ?

Barter, sisteme üye olan işyerlerinin, firmaların sisteme üye olan firmalardan mal ve hizmet aldıkları, karşılığında nakit ödeme yapmak yerine yine sisteme üye firmalara mal ve hizmet sattıkları ticaret yönteminin adıdır. Bu sistemde mal ve hizmetlerin bedeli yine mal ve hizmetler ile ödenir. Bir anlamda mal ve hizmetler birbirleriyle takas edilmiş olmaktadır. Barter kuruluşu, garantör firma olarak mal ve hizmetlerin birbirleriyle takas edilmesine, hesaplaşmaların kayıt altına alınmasına ve sistemin yürütülmesi noktasında sorumluluk üstlenmektedir. Konkordato ise son yıllarda adını duyuran bir sistemin adıdır. Ödeme güçlüğü içerisine düşen firmalar iflas etmeden önce son bir kurtuluş çaresi olarak konkordato ilan etmekte borçlular ile anlaşarak ilave bir süre kazanmaktadırlar. Konkordato ilan eden firmalar ödeme, tahsilat, sorunları yaşamakta, yeterli nakit varlıklara sahip olmadıkları için şirketlerinin faaliyetini yürütmek için alternatif çözümler aramaktadırlar. İşte konkordato ilan eden şirketler için belirli bir ölçüde de olsa “Barter” bir çare olabilir mi? Bu soruya şu yanıtları verebiliriz:

Barter sistemine üye olan ve yeterli teminata sahip konkordato ilan eden firmalar, sistemden mal ve hizmet üretiminde kullandıkları hammadde gibi önemli değerleri hiç para ödemeden elde edebilirler.

Barter sisteminden mal ve hizmet almak için nakit gerekmediğinden konkordato alan firmaların sürdürülebilirlikleri artmaktadır.

Barter sistemine üye olan firmalara mal ve hizmet satarak, satışlarını arttırması ve konkordato ilan ederken sahip olduğu mali durumu iyi yönde değiştirebilmesi mümkündür.

Konkordato ilan eden firmalar sahip oldukları mal ve hizmetleri kullanarak bir nevi borç yapılandırması uygulamasına barter sistemi üzerinden kavuşmaktadırlar.

Barter sisteminin konkordato alan firmalara faydası olduğu doğrudur. Ancak aşağıda sayacağımız hususlara da dikkat etmek gerekir.

Barter sisteminde alıcıların genellikle kolaylıkla nakde çevirebileceği mal ve hizmetlere yönelme eğiliminde olması, sistemden beklenen yararın ortaya çıkmasını zedeleyebilmektedir. Barter sisteminin amacı dışında kullanımına izin verilmemelidir.

Barter sisteminde mal ve hizmetlerin karşılığında para yerine başka mal ve hizmetler alınması, bu sisteme üye firmaların sistem aracılığı ile sattıkları mal ve hizmetlerin fiyatını piyasa fiyatlarının çok üzerinde belirlemelerine yol açabilmektedir.

Barter sistemine üye olmak isteyen konkordato alan firmaların genellikle gerekli teminatları bulmakta zorlandıkları görülmektedir.

Yukarıda açıkladığımız hususlar göz önünde tutulduğunda barter sisteminin konkordato ilan eden şirketler için esasen bir kurtuluş olabileceği anlaşılmaktadır. Konkordato ilan eden firmaların barter sistemini bir seçenek olarak değerlendirmesi olumlu sonuçlar meydana getirebilir. Konkordato alan firmanın borçlarının çoğunun banka ve finans kuruluşlarına değil de özel sektöre olması durumunda barter çözümü çok daha verimli işlemektedir. Konkordato talep eden firmalar öncelikle bir ön proje hazırlamakta daha sonra konkordato komiserinin gözetiminde borçlu olduğu firmalar ile anlaşarak kazandıkları süreler içerisinde borçlarını ödemektedirler. Barter işlemlerinin gerçekleşmesi noktasında firma mevcut yönetimi karar almakta sadece bu kararlar için konkordato komiserinin veya konkordato komiserlerinin onayını almaktadırlar. Barter işlemlerine yönelik süreç, bürokratik işlemleri az ve oldukça hızlı yürüyen bir süreçtir. Barter kuruluşları barter yapmak isteyen konkordato almış firmalara genellikle sistemi tanıtarak alternatif öneriler getirmektedirler. Sisteme katılan firmanın istediği zaman sistemden çıkması da mümkündür.

YORUM EKLE