Güney Ege’nin kurumsallaşma ve dijitalleşme haritası çıkarıldı

Güney Ege Kalkınma Ajansı; Aydın, Denizli ve Muğla’daki tekstil ve giyim ürünleri, makine ve teçhizat ile gıda ürünleri imalatı sektörlerine yönelik ‘Kurumsallaşma ve Dijitalleşme Mevcut Durum Analizi’ gerçekleştirdi.

Güney Ege’nin kurumsallaşma ve dijitalleşme haritası çıkarıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA); Aydın, Denizli ve Muğla’daki tekstil ve giyim ürünleri, makine ve teçhizat ile gıda ürünleri imalatı sektörlerine yönelik ‘Kurumsallaşma ve Dijitalleşme Mevcut Durum Analizi’ çalışmasına imza attı. Konuya ilişkin açıklama yapan GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan; “Küresel düzeyde rekabet edebilirliğimizi artırmak, teknolojik ilerleme ile iktisadi büyümeyi sağlamak ve hayatımızı kolaylaştırmak amacıyla ulusal düzeyde belirlenen politika ve yatırımları Güney Ege Kalkınma Ajansı olarak bölgesel düzeyde ilerletmek istiyoruz. Ajansın 2021-2023 dönemini kapsayan ‘İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı’ kapsamında hazırlanan analiz ile söz konusu sektörlerin mevcut durumu ortaya konmuştur. Analiz Aydın, Denizli, Muğla’da tekstil ve giyim ürünleri, makine ve teçhizat, gıda ürünleri imalatı gibi öne çıkan sektörlerde dijital ve kurumsal dönüşümün sağlanarak gelir ve karlılık düzeyinin artırılması amacıyla yürüttüğümüz ‘İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı’nın ilk adımıdır. Analizden elde edilen bilgiler Ajansımızın önümüzdeki dönem için dijitalleşme ve kurumsallaşma alanındaki faaliyetlerine ve desteklerine ışık tutacak, diğer karar alıcılara da rehberlik edecektir” dedi.

İŞLETMELER ARAŞTIRMA KAPSAMINA ALINDI

TR32 Bölgesi’nde, NACE Rev.2’ye göre bölge ekonomisine yön veren imalat sanayi sektörünün seçilmiş 4 alt sektöründen çalışan sayısı kriterine göre örneğe çıkan işletmeler araştırma kapsamına alındı. Makine sektöründe 10 kişi ve üzeri, tekstil sektöründe 100 ve üzeri, giyim imalatında 50 ve üzeri, gıda sektöründe ise 20 ve üzeri çalışan sayısına sahip tüm işletmelerle tam sayım yöntemiyle web tabanlı 301 anket gerçekleştirildi. Anket yapılan İşletmelerin yüzde 21’i (63) gıda ürünleri imalatı, yüzde 28’i (88) tekstil ürünleri imalatı, yüzde 23’ü (67) giyim eşyaları imalatı, yüzde 28’i (83) makine ve ekipman imalatında faaliyet gösteren işletmelerden oluştu. Araştırma kapsamındaki işletmelerin yüzde 68’i Denizli’de, yüzde 26’sı Aydın’da ve yüzde 6’sı Muğla’dadır. Tekstil ürünleri imalatı sektöründeki işletmelerle yapılan anketlerin yüzde 95’i Denizli’de, gıda ürünleri imalatı sektöründeki işletmelerle yapılan anketlerin yüzde 53’ü Aydın’da yapıldı.

“YÜZDE 77’SİNDE YAZILI BİR İŞLETME ANAYASASI BULUNMAMAKTA”

Akdoğan, araştırmaya yönelik olarak şunlara değindi: “Öncelikle kurumsallaşma açısından araştırmanın sonuç ve değerlendirmesi yapılacak olursa; işletmelerin yüzde 77’sinde yazılı bir işletme anayasası bulunmamaktadır. İşletmelerin yüzde 71’inde çalışanların görev, rol, yetki ve sorumlulukları yazılı olarak belirlenmiş olup tekstil ürünlerinin imalatı gerçekleştiren işletmeler yüzde 77 ile en yüksek orana sahiptir. İşletmelerin yüzde 68’inde kalite kontrol biriminin aile üyesi olmayan ayrı profesyonel bir yöneticisi bulunmaktadır. Bunu yüzde 55 ile insan kaynakları birimi, yüzde 48 ile pazarlama birimi, yüzde 39 ile bilgi işlem/otomasyon birimi ve yüzde 27 ile Ar-Ge birimi takip etmiştir. İşletmelerin sadece yüzde 23’ünde aile üyesi dışında yönetici bulunmaktadır. Bu araştırma verileri analiz edildiğinde kurumsallaşma ilkelerine göre örgütsel yapısını dönüştüren işletme sayısı TR32 Bölgesi’nin ekonomik büyüklüğü dikkate alındığında yeterli düzeyde bulunmamaktadır. Günümüzde dijitalleşme hızla gelişmekte olan bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı avantajlar ve iş dünyasının değişen ihtiyaçları doğrultusunda, insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarını bir araya getiren bütüncül bir dönüşüm anlayışını ifade etmektedir. Dijitalleşme açısından araştırmanın sonuçları değerlendirildiğinde; bölgede öne çıkan sektörlerde dijitalleşme çabası içinde olan işletmelerin yoğun olduğu görülmektedir. Dijitalleşmeye olan eğilimi bakımından diğerlerine göre tekstil imalatı ile makine ve ekipman imalatı sektörleri öne çıkmaktadır. Bu noktada işletmelerin en büyük engel olarak gördüğü maliyet konusu ortaya çıkmaktadır. İkinci önemli husus ise işletmelerin dijital dönüşümüne ön ayak olabilecek insan kaynağının yaratılmasıdır. Bu hususta üniversite, mesleki eğitim kuruluşları, STK’lar ile kamu kurum kuruluşlarının iş birliği yaparak gerekli alanlarda donanımlı eğitimi sağlayabilecek merkezleri oluşturması önemlidir. Bölge üniversitelerinden mezun olan genç eğitimli insan kaynağının iyi yönlendirilmesi ve diğer bölgelerdeki iyi üniversitelerden mezun olan gençlerin bölge sanayine çekilebilmesi kilit noktayı oluşturmaktadır. Üçüncü husus ise işletmelerin Ar-Ge ve inovasyon ile dijital dönüşüm başta olmak üzere birçok danışmanlık desteğine ihtiyaç duymasıdır. Aile şirketlerinin yoğun olduğu bölgede yönetişim, Ar-Ge ve inovasyon ile dijital dönüşüm başta olmak üzere çeşitli danışmanlık hizmetlerinin profesyoneller tarafından işletmelere yoğun olarak sunulması ve bunların destek mekanizmaları ile desteklenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Son olarak bölge sanayisinde dijital dönüşümün sağlanmasındaki en önemli hususlardan biri değişime gösterilen dirençtir. Bu direnç; işletmenin ister yönetim ister diğer departmanlarında olsun, işletmelerin ve sanayinin gelişimi ve dönüşümü için büyük bir engel teşkil etmektedir. Bunun için dijitalleşme bilincinin yaratılmasına yönelik bilgilendirme çalışmaları ile departmanlara özel tasarlanmış eğitimlerin bir arada yürütüldüğü bir farkındalık programı planlamak ve bu hususta aksiyon almak bölge sanayisinin kurumsallaşması ve dijitalleşmesi mevzunda büyük bir dönüşüm yaratabileceği düşünülmektedir.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER