MALİYE BAKANLIĞI TASLAĞI İLE YENİ VERGİLER GELİYOR

Yeni vergi taslağı düzenlemeleri henüz net olmasa bile Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar kapsamında değerlendirebiliriz. Bu düzenlemelerin temel amacı kısaca “Az kazanandan az, çok kazanandan çok” vergi almak olarak özetlenmektedir. Diğer amaçlar ise;

• Uluslararası Uygulamaları Bulunan Bazı yeni Vergilerin getirilmesi

• Yüksek Gelir Gruplarından Daha Fazla Vergi Alınması

• Kurumsallaşmayı Teşvik ve Ülkemizin Rekabet Gücünü Artırma

• İstisnaların Azaltılması ve Vergilendirme Kapasitesinin Artırılması

• Vergiye Gönüllü Uyumun Artırılması ve Kayıt Dışılıkla Mücadele

• Beyannameli Mükellefiyetin Artırılması

• Uygulamada Yaşanan Sorunların Çözümlenmesi ve Yetki Alınması

Yapılan düzenlemeler kapsamında getirilen yeni vergilere bakalım..

a) Değerli Konut Vergisi

Değeri yüksek olan villa, konak gibi meskenlerden, yeni bir vergi alınmasını teminen “değerli Konut Vergisi” getiriliyor. Uygulamanın 2020 yılının Şubat ayında verilecek beyanlarla başlaması ve verginin Şubat ile Ağustos aylarında iki eşit taksitle ödenmesi düzenlenmiş. Burada değeri 5.000.000 TL ve üzeri olan meskenlerden farklı, 7.500.00 TL ve 10.000.000 TL arasında değeri bulunanlardan farklı vergi alınması şeklinde bir derecelendirme yapılması planlanlanıyor. Yüzde 1 oranında olması beklenen lüks konut vergisi düzenlemesi ile ciddi bir ek gelir elde edilebileceği tahmin edilmemekle birlikte, vergide adaleti sağlaması açısından olumlu bir düzenleme olarak değerlendirebiliriz. Ancak inşaat sektörünün ekonomik durgunluk yaşanan bu günlerde bu tip bir vergi uygulamalarından olumsuz etkilenebileceği de söylenebilir.

b) Konaklama Vergisi

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen hizmetlerden konaklama vergisi alınması planlanmaktadır.

• Verginin mükellefi, konaklama hizmetlerini sunanlar.

• Verginin matrahı geceleme ve diğer hizmetlerin toplam bedeli.

• Vergi aylık dönemler itibarıyla beyan edilip ödenecek.

• Vergide istisna uygulanacak hizmetlerden;

• Kamu misafirhanelerinde verilen hizmetler,

• Öğrenci yurtları ve kamplarında verilen hizmetler,

• Diplomatik temsilciler, konsoloslar ile uluslararası kuruluşların mensuplarına verilen hizmetler Harcamalar üzerinden alınacak yeni bir vergi olan konaklama vergisi ile turizm sektörünün olumsuz etkilenmesi mümkün ki sektör temsilcilerinden tepkiler yükselmeye başladı bile. Ancak bu vergi ile ciddi bir vergi toplanarak bütçe dengeleri üzerinde olumlu bir sonuç bekleniyor.

c)Dijital Hizmet Vergisi

Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, içerik satışları (oyun, müzik, video, uygulama içi satışlar gibi), sosyal medya sitelerinde verilen (ücretli) hizmetler, mal ve hizmet satışına aracılık yapan web sitelerinde sunulan aracılık hizmetleri üzerinden “digital hizmet vergisi” alınması planlanıyor. Dijital Hizmet Vergisinin aylık beyan edilmesi ve ödenmesi öngörülmekte. Teklif ile vergi istisnası getirilen durumlar;

• Özel iletişim vergisine tabi hizmetler,

• Telgraf ve Telefon Kanunu kapsamında Hazine payı ödenen hizmetler,

• Bankacılık Kanunu kapsamında sunulan hizmetler,

• Elektronik Para Kuruluşlarının tabi olduğu Kanun kapsamında sunulan ödeme hizmetleri,

• Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen ürünlerin satışı ile bu ürünler üzerinden sunulan hizmetler

Yüzde 7,5 oranında alınması ön görülen dijital hizmet vergisi ile yine bütçeye ek kaynak sağlanmış olacaktır.

YORUM EKLE