OCAK 2019 BÜTÇE SONUÇLARI NE DİYOR?

Ocak 2019 bütçe uygulama sonuçları açıklandı. Beklendiği gibi, Ocak ayında 5.1 Milyar TL fazla veren bütçe, 12.4 Milyar TL de faiz dışı fazla verdi. bütçe gelirleri ise geçen yılın ocak dönemine göre %66,6 artışla 97 Milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe giderleri ise, asgari ücret artışı, çeşitli teşvikler vb düzenlemelerin de etkisiyle %62,5 artışla 91.9 Milyar TL olarak gerçekleşti. Görülüyor ki, bütçe gelirleri performansında önceki yılın aynı dönemine göre belirgin bir artış gözleniyor. Bu artış, maliye politikasında YEP doğrultusunda açıklanan hedeflere uygun bir bütçe performansı seyridir. Gerek faiz dışı fazla gerekse bütçe fazlası bütçe performansının YEP hedefleri ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacak doğrultuda gerçekleşmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde 2019 Ocak ayı bütçe performansının enflasyonla mücadele kapsamında alınan tedbirleri, Merkez Bankası tarafından uygulanan para politikası ve maliye politikasındaki sıkı duruşu desteklediğini ifade etmek mümkündür. Yılın ilk ayı olduğu için, açıklanan bu rakam ve oranları normal karşılamak gerekir. Performansın bu doğrultuda seyrini bekleyen bir Türkiye Ekonomisi var. Öngörümüz odur ki, özellikle bütçe giderlerini azaltmak adına, yılın ikinci yarısında daha sıkı maliye ve para politikası önlemleri ile mali disiplin adımları da olabilir.

***

Diğer taraftan, vergi indirimleri düzenlemelerindeki sürenin uzatılması, birçok spesifik sektöre teşvik uygulaması yapılmasına rağmen iç talepte beklenen düzeyde artış sağlanamaması sanayi kesiminde kapasite kullanım oranlarının artmamasına sebep oluyor. Bu durumun en çarpıcı etkisini büyüme oranlarında görüyoruz. Üçüncü çeyrek büyüme oranı 1.7 açıklanmıştı, 2018 son çeyrek büyüme oranını daha düşük beklemekteyiz. Kapasite kullanım oranlarının artırılamamasının diğer somut etkisini de istihdam da görüyoruz. Yeni istihdam etkisinden ziyade bazı sektörlerde işçi çıkarmalar yaşanabiliyor. Ocak 2019 İşsizlik oranı işte bu yüzden 11.8 beklenirken, 12.3 açıklanmış oldu. Yabancı sermayeyi çekecek çeşitli siyasi ve ekonomik düzenlemeler sıcak para gelişini artırabilirse piyasadaki likit pozisyon daha rahatlar. Yeni yatırımlar yeni istihdam sahaları, mevcut sanayi kesiminin istihdam talebinde artış gibi etkiler yaşanır. Özellikle bu etkileri 15-24 yaş dediğimiz genç kesimdeki işsizlik oranının aşağıya çekilmesi için arzu etmekteyiz.

Prof. Dr. Ersan ÖZ

Pamukkale Üniversitesi

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Maliye Bölümü Başkanı

YORUM EKLE