ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Kuruluş tarihi askeri cunta dönemi olsa da M.Kemal’in Başöğretmenlik yaptığı gün olması nedeniyle öğretmen ve sorunlarının konuşulduğu bir gün olarak benimsenmiştir.

Bizim eğitim tarihimiz açısından 16 Mart (1848) öğretmen okullarının ve 17 Nisan (1940) Köy Enstitülerinin kuruluşudur. Ayrıca 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü de demokratik öğretmen hareketinin dünya öğretmenleriyle dayanışma içinde olması yönünden de önemlidir.

Öğretmenlik mesleği ‘mesleklerin mesleği’ olarak tanımlamayı hak eder. Çünkü öğretmenlik, diğer mesleklerin inceliklerinin öğretilmesi sürecinde rol oynayan anahtar bir meslektir. Okul öncesinden ilk, orta ve yüksek öğrenim sürecinde öğretmenlik bir rol-modeldir. Hepimizin üzerinde derin izler bırakan değerli öğretmenlerimizi unutmayız. Öğretmenler bir toplumun temellerinin atılması için çalışan, gelecek kuşakların mimarları olan eğitimcilerdir. Tüm gelişmiş ülkelerde öğretmenlik en saygın mesleklerin başında gelir. Elbette hatırlanmak ve hatırlamak güzel insani bir duygudur. Ancak öğretmenlik mesleğine verilen değer bir güne sığdırılmış sıradan bir anlam ifade eden gün olmamalıdır. Sayın Milli Eğitim Bakanı göreve başladığı günlerde, ‘Öğretmenler işin içine katılmadan, öğretmenlerin desteği olmadan eğitimde başarı sağlanamaz.’, demiştir. Öğretmenler için yapılacak en önemli iş şu olmalıdır: Öğretmenlerin her türlü özlük ve sosyal haklarını düzenleyecek bir yasanın çıkarılmasıdır. 657 Devlet Memurları Yasası dışında tüm eğitim çalışanlarını kapsayan özel bir yasanın çıkarılması zorunludur.  Ayrıca öğretmen örgütleri öğretmen sorunları konusunda demokratik güçlerini birleştirmelidir. Eğitim çalışanlarının bölünmüşlüğü her zaman aleyhlerine sonuç vermiştir. Öğretmenlerin örgütlü demokratik mücadele ve dayanışma geleneği, zengin tarihsel geçmişimiz bunun örnekleriyle doludur.

Bir başka konu öğretmen yetiştirme sorunu ve eğitimin kamusallığıdır. Öğretmen okullu ve Köy enstitülü öğretmenlerin başarısı ve günümüze yansıyan olumlu özellikleri hep anlatılır. Öğretmenlik ruhu ve ideali. Mesleğini ve yaptığı işi seven, mesleğe adanmışlık. Eğitim kamusal sorumluluk alanı içindedir. Öğretmen yetiştirme konusunda eğitim fakültelerinin başarılı olamadıkları herkesçe kabul görüyor. Bu sorun ciddi olarak ele alınmalıdır. Başarıyı ölçmede test odaklı sınav sistemi tek ölçü olmaktan kurtarılmalıdır. Eğitimde niteliğin salt sınav başarısına indirgenmesi eksik bir tanımlamadır. Amaç iyi eğitilmiş, donanımlı insan yetiştirmek olmalıdır.

Milli eğitime bir ömür boyu hizmet ederek sonsuzluğa ulaşmış öğretmenlerimize saygı, rahmet ve minnetle anıyor, kalanlara sağlıklı yaşam diliyoruz.

Öğretmenler Günümüz kutlu olsun…

YORUM EKLE