OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ÖNEMİ

İnsan hayatında eğitim hiçbir zaman bitmez ve sürekli olarak devam eder. Doğumla başlayıp ölümle son bulacak olan eğitim hayatının, temelleri ilk 6 yaşta atılır. Çocuklar zihinsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişiminin %70 ini 0-6 yaş arasında tamamlar. İnsanlar yaşamları boyunca öğrendiklerinin %75 ini 0-6 yaş arasında öğrenir.

Doğumdan sonraki ilk 6 yılda çocuklarda beyin gelişimi , ince motor becerilerinin kazanımı, bilişsel ve duygusal gelişim, dil gelişimi ve sosyal gelişim noktasında son derece önemli bir temeli oluşturur.

***

Son yıllarda yapılan uluslararası araştırmalar ve çeşitli testler , okul öncesi dönemde çocukların beyin aktivitelerine dair çok daha net bulgular elde edilmesini sağladı. Bu araştırma sonuçlarına göre çocukların beyni 3 yaşına kadar, yetişkinlerin beyninden, 2,5 kat fazla çalıştığı , 6 yaşına kadar çocukların beyninin bir profesör beyninden hızlı çalıştığı anlaşıldı. Çocuklarda okul öncesi dönem , beyin gelişiminin en hızlı ve aynı zamanda en yoğun yaşandığı zamandır.

Erken çocukluk eğitimi insan gelişimin başlangıç noktasıdır. Erken çocukluk dönemindeki deneyimler, beynin çalışma biçimi için belirleyicidir .

***

Araştırmalar yetersiz çevrede büyüyen çocukların, zihinsel gelişimlerinin geri kaldığını ve potansiyellerini tam olarak gerçekleştiremediklerini ortaya koymaktadır. İlkokula başladıklarında bu çocukların daha iyi şartlarda büyüyen çocuklarla aralarında zihinsel ve duygusal gelişme açısından büyük farklar gözlemlenmektedir.

Erken yaşta eğitim alan çocuklar , meslek statü itibarı ile daha yüksek işlerde çalıştığı ve daha başarılı oldukları bilinmektedir. Bu yüzden bu dönemde çocuğun yeterli beslenmesi , etkileşimde bulunabildiği , onun gelişimini destekleyen bir ortamda bulunması gerekir.

Okul öncesi eğitim kurumu, ister çocuk evi olsun , ister anaokulu olsun çocuğu barındıran değil , eğiten bir kurum olmalıdır. Amaç annenin yokluğunda zamanı geçirmek değil , çocuğun okul öncesi eğitim programından yararlanmasını sağlamaktır. Hayata başlamanın en iyi yeri olan okul öncesi eğitim kurumlarının ; Çocuğun gelecekteki eğitim sistemlerine en iyi şekilde hazırlanması, kendini ifade edebilmesi , toplum içinde birey olduğunun farkına varabilmesi, yeteneklerinin ve sınırlarının farkında olabilmesi , becerilerini en iyi şekilde ortaya çıkarması, tüm çocuklara eşit imkanlar sağlanmasını amaçlamalıdır.

****

Bu yüzden çocuğun ilk yıllarında henüz tam bir biçim almamış olan zihnine verilecek bilgilerin ve örnek alacağı kişilerin özenle seçilmesi gerekir.

Kişinin tüm hayatını etkileyecek öneme sahip olan erken çocukluk dönemi eğitimini almak , çocuğun en temel hakkıdır. Bununla birlikte , çocuklar bu dönemde anne babaya bağımlıdır. Bu eğitimi kendi imkanları ile elde edemeyeceklerinden , eğitim sistemimizin ve çocuğun çevresindeki yetişkinlerin en temel görevleri arasında eğitim hakkını çocuğa vermek gerekmektedir. Durum bu kadar önemlidir ve okul öncesi eğitim ciddiye alınmalıdır.

 SEVGİLERİMLE

YORUM EKLE