Okumak ve Öğrenmek

Okumak en son ki istatistik sonuçlarına bakarsak bize birhayli uzak görünüyor. Biz 10 yılda bir kitap okurken Japonlar yılda (dikkatedin 10 yılda değil sadece bir yılda) 10 kitap okuyor. Okumayan ve öğrenmeyenbir toplumdan da maalesef her şey ancak bu kadar oluyor. Kısacası bizde okumakönemli olduğu kadar aynı zamanda sorunlu bir alan… Genelde okumadığımız ya daokuduğumuzu anlamadığımız ve sabırla uygulamadığımız için sorunlar bitmekyerine birikmekte ve bir süre sonra da içinden çıkılması güç boyutlaraulaşmaktadır. Şimdi okuyacağınız satırlarda öğrenmenin bir başka boyutuna tanıkolacaksınız. Öğrenmeyi ve okumayı okulla sınırlı tutan bir zihniyetin çocuklarıolarak, bilgi çağında yaşadığımız şu günlerde, niçin çocuklarımızla bu yöndedaha sağlıklı bir iletişim kuramayışımızın nedenlerine de ulaşabileceğiz.Takdir edersiniz ki, okumak ve öğrenmek hayatın tam içinde var olan birolgudur. Okumayan ve öğrenmeyen kendini geliştirmeyen bir kişi zamanlakörelmekte ve yerinde saymakta zamanla geride kaldığını fark etmektedir.

 

Çocuklara okumayı sevdirmenin en genel yolu, en az diğerhoşlandıkları şeyler kadar sevdirebilmek ve de önemsetmektir. Bunu yaşamdanörneklerle yapabilirsiniz. 

 

Yeni yayına hazırlamakta olduğum kitabımda (HipnozYöntemiyle Hızlı Okuma ve Öğrenme) bu konuya ilişkin bir bölüm var, şimdisizlere o bölümden kısa bir alıntı vermek istiyorum:

 

“Doğduğumuz andanitibaren kesintisiz yaptığımız belki de tek şey; öğrenmektir. Bu yüzdenöğrenmek süreklilik gösteren bir işlevdir. Sanılanın aksine sadece okulla dasınırlı değildir. Okulda form değiştirdiğini söyleyebiliriz ama, başlangıcıkesinlikle okul öncesinde olup, bütün bir yaşam boyunca süren en önemliaktivitelerden biridir.


Ben bir şeyler öğrendiğimde, bu bilgiyi nasıl ve neredekullanabilirim sorusunu kendime hep sormuşumdur. Bu beni motive etmiş ve dahafazla bilgi için heyecanlandırmıştır. Bilgiye sahip olmak onu kullanmaklahedefine ulaşır. Bilgileri edinip onları kullanmamak, olsa olsa sizi bir bilgiyığını ya da bir ölü kütüphane haline getirir.


Hipnotik telkinler aracılığıyla öğrenmek öğrenmenin enönemli unsurlarından olan eğlenerek öğrenmeyi sağlaması bakımından ayrı biröneme sahiptir. Öğrenilen şey üzerine merak uyandırabilmek ve onu hayatıniçinde kullanabilmek öğrenmenin sürekliliği ve etkililiğini arttıran faktörlerolarak bilinirler. Hipnotik telkinlerle ulaşılan imajinasyon dünyası bugüzelliklerin yaşanmasında sizlere büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Neyi, niçinve nasıl okuduğunun bilinci içinde hareket etme fırsatını yine bu yöntemsayesinde elde edeceksiniz.

 
Öğrenmeyi bir işkenceolmaktan çıkartıp gerçek bir haz ve arzulanan bir meta haline getirdiğinizdeönünüzde hiçbir engelin sizi yolunuzdan alıkoyamadığını fark edeceksiniz. Buolgunluğa ulaşıldığında, artık kendi mecrasında akıp giden yaşamınızın birtarzı olarak kabul ettiğiniz öğrenme sürecini yaşamaya başlayacaksınız. Rutindeyapıla gelen işler için nasıl ki, ek bir çaba gösterdiğinizi düşünmüyorsanız,öğrenme aktiviteniz için de fazladan bir çabanın içinde olmadığınızı, aksinesizi dinlendiren ve size zevk veren bir güzelliği yaşadığınızı kabuledebileceksiniz.”


Yukarıdada ifade edildiği üzere çalışmak ve okumak bir sorun değil, bir güzellik verutinde yapılan bir aktivite olarak kabul edilmelidir. Aileler zorunluluktandaha çok, öncelikle öğrenme sonrası elde edilecek kazanımlara odaklanırlarsadaha rahat sonuç alacaklardır.

YORUM EKLE

banner194

banner193