PASVAK’ın hedefi günlük 3 bin ihtiyaç sahibine sıcak yemek ulaştırmak