Denizlili hekimler yönetmeliğe karşı çıktı

Denizli’deki 6 sağlık örgütü bir araya gelerek ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ hakkında ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi, yönetmeliğe karşı olduklarını beyan etti.

Denizlili hekimler yönetmeliğe karşı çıktı

‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’, 30 Haziran 2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Denizli Tabip Odası, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Denizli Aile Hekimleri Derneği (DAHED), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Türkiye Sağlık Ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası (TÜRK SAĞLIK-SEN) temsilcileri bir araya gelerek yönetmeliğe karşı olduklarını ifade etti.

Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay; “Bu yönetmelik aile hekimliği çalışanları için bir ceza yönetmeliğidir. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldırmakta, il sağlık müdürlerinin insafına bırakmaktadır. Yönetmelikte yer alan sözleşme fesih şartlarını kabul etmemiz mümkün değildir. Anayasamızın ve ülkemizin kabul ettiği uluslararası hukuki düzenlemeler göz ardı edilerek sağlık çalışanlarının ifade ve görüş açıklama haklarının elinden alan bu sözleşmeye ses çıkarmamamız beklenemez. Aile hekiminin ve aile sağlığı çalışanının bilimsel irade ve bilgisinin ışığı ile toplum sağlığını önceleyerek takip ettiği danışanları ile arasına giren bu sözleşmeyi mantık dışı buluyoruz. Bu günün koşullarında sözleşmede dayatılan ve uygulanması mümkün olmayan sağlık hizmetlerinin tek taraflı sorumluluğunu aile hekimi ve aile sağlığı çalışanına yıkan anlayışı kabul etmemiz beklenemez. ‘Hastalık yoktur, hasta vardır’ söylemimizi bozan sözleşme metni hekimlik etiğimize aykırıdır. Taşınmayacak haldeki iş yükü sebebiyle kadın, bebek, çocuk gibi izlemlerin niteliğini düşürerek toplum sağlığını tehdit eden sözleşme koşulları uygulanamaz. Artan iş yükünün altında kalan aile sağlığı çalışanlarının tükenmişliğini katlanarak artıracak bu sözleşmeye ‘hayır’ diyoruz. İzin ve hastalık dönemlerinde ücret kesintisi istemiyoruz. İş sözleşmemizin il sağlık müdürlüklerinin insafına bırakılması iş güvencemizi tehlikeye atmaktadır” dedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER