Prof. Dr. Erbay’dan ‘sağduyu’ çağrısı

Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay, Sağlık Bakanlığı’nın 9 Eylül’de yayınladığı bir düzenleme ile devlet hastanelerinde sağlık idarecilerine poliklinik randevularını MHRS üzerinden 5 dakikada bir olacak şekilde açma talimatına tepki göstererek sağduyu çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Erbay’dan ‘sağduyu’ çağrısı

Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay, Sağlık Bakanlığı’nın 9 Eylül’de yayınladığı bir düzenleme ile devlet hastanelerinde sağlık idarecilerine poliklinik randevularını MHRS üzerinden 5 dakikada bir olacak şekilde açma talimatı verdiğini söyledi. konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Erbay; “9 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan bir düzenleme ile devlet hastanelerinde sağlık idarecileri tarafından hasta poliklinik randevuları MHRS üzerinden 5 dakikada bir olacak şekilde açılması talimatı verilerek, günlük poliklinik sayılarının yaklaşık 90 hastaya bakılacak şekilde planlandığı tespit edilmiştir. Bilindiği gibi Dünya Sağlık Örgütü uygun bir hasta muayenesi için anamnez, muayene, tetkik istemi düşünüldüğünde ayrılması gereken sürenin en az 15-20 dakika olmasını tavsiye etmektedir. Dikkate alınması gereken bir diğer husus ise poliklinik hasta sayısının 90’lara çıkarılması ile hastane gibi kapalı ortamlarda Kovid-19, mevsimsel girip gibi hastalıklar için temas ve bulaş riskini artırmasıdır ve halk sağlığı açısından tehlike arz etmektedir” dedi.

“HEKİMİ HATA YAPMAYA SEVK EDECEK"

Prof. Dr. Erbay; “Hastanelerde yeni çalışma düzeneği bu haliyle hekimi hızlı hasta bakmaya ve kaçınılmaz olarak hata yapmaya sevk edecektir. Bu uygulamayla birlikte doğabilecek aksamalar hasta hekim arası barışı bozacak dolayısıyla sağlıkta şiddeti daha da körükleyecektir. Bu olumsuz düzenlemeler hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının çalışma şevkini iyice kırmaktadır. Pandemi yorgunluğunun üzerine binen kötü çalışma koşulları, emeğe karşılık gelmeyen ücretler, hekimlerde değersizleştirilme algısını pekiştirmektedir. Son yıllarda hekimlik işgücü, sağlıkta dönüşüm süreci ile iyice ucuzlaştırılmış olup hekimler performansa dayalı çalışma sistemiyle, devlet ya da özel sektörde adeta kölelik düzenine zorlanmaktadırlar. Bu sebeple hekim istifaları ve emeklilik taleplerinin hızla arttığı bilinmektedir” diye konuştu.

“SAĞLIK BAKANLIĞI VE YEREL SAĞLIK İDARECİLERİNİ SAĞDUYULU OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

“Emekli olan hekimler de geçinemedikleri için çoğunlukla emeklilik sonrası çalışmak zorunda kalmaktadır” diyen Prof. Dr. Erbay; “Bu kez de bir ceza gibi emekli maaşlarında ciddi kesintiler yapılmaktadır. Tıp fakültesi öğrencileri ve uzmanlık öğrencileri asistanlar tüm bu karanlık tablonun farkında olarak giderek umutsuzluğa sürüklenmektedir. Yeni mezun birçok hekim de yurtdışında çalışma arayışındadır. Oysa hekimler yıllarca süren zorlu ve pahalı bir eğitim sürecinden geçerek mezun olmaktadırlar. Ailelerinin ve ülkenin öz kaynakları açısından özveriyle yetişen hekim işgücünü ucuzlaştıran, değersizleştiren bu bakış açısının bir an önce değiştirilmesi ve her türlü kaybın önüne geçilmesi gerekmektedir. Toplum sağlığı açısından bir bütünün unsurları olan hekimlerin ve diğer tüm sağlık çalışanlarının fiziki ve ruhsal sağlığının korunması çok önemlidir.  Yetkililerden toplum ve insan sağlığını göz ardı eden MHRS popülist düzenlemesinden bir an önce vazgeçmelerini, emeğe karşılık gelen hak edişlerin verilmesini talep ediyoruz. Denizli Tabip Odası olarak kanunun bize verdiği yetki ve sorumluluk gereği hekim haklarının, hekimliğin ve toplum sağlığının korunması adına Sağlık Bakanlığı ve yerel sağlık idarecilerini sağduyulu olmaya çağırıyoruz.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER