Sağlıkçılar iş bıraktı

TBMM’ye sunulan yasa tasarısının sağlık çalışanlarının özlük haklarını geriye götüreceğini ileri süren sağlık çalışanları, bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Genel Sağlık İşçileri Sendikası (Genel Sağlık-İş), Hekim Birliği Sendikası, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekim Sen), Kamu Diş Hekimleri Derneği (KADHED), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Tabip ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası (Tabip Sen), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) ile Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) temsilcileri, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde basın açıklamasında bulundu.

Grup adına konuşan Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç, “Uzun zamandır sağlık alanında yaşanan sorunları, sistemin aksayan yönlerini, çalışanların ve hizmet alanların yaşadığı güçlükleri kamuoyuna anlatmaya çalışıyoruz. Zaman zaman meslek örgütlerimizin ve sendikalarımızın öncülüğünde iş bırakma eylemleri veya mitingler düzenliyoruz. Ortaya konan tedbirlerin yetersiz ve kamuoyunu oyalamaya dönük yaklaşımlardan ibaret olduğunu izliyoruz. Bu yüzden bugün geniş katılımla bir kez daha iş bırakıyoruz. Çünkü bugün yüce meclisimizin önüne bir yasa tasarısı kondu. Yapmayı amaçladığını iddia ettiği iyileştirmelerin yanına bile yaklaşamayan, daha çok performans, daha çok özel hasta mantığına dayanan, çalışma barışını ve sağlığın bütünsel organizasyonunu daha çok bozmaya aday bir yasa tasarısı. Bu yasa tasarısı hekim odaklı olduğu için bu konunun üzerinde özellikle durmak istiyoruz. Son zamanlarda üzerinde tartışılan ve meclisimiz tarafından kabul edilen şiddet ve malpraktis ile ilgili kanunların konunun tarafları ile diyalog oluşturmadan hazırlanmasında olduğu gibi bugün gündemde olan kanun tasarısı da diyalogdan uzak bir sürecin sonucunda hazırlanmıştır. Aile hekimlerinin sözleşme yönetmeliğinden kaynaklanan ve defalarca iletilen sorunları ile ilgili tek bir düzenleme yoktur. Bu durum kabul edilebilir değildir. Bizler; sağlık hizmetinin, bütün vatandaşlarımızın kolay ulaşabildiği, ihtiyaçları oranında yararlandığı, kendi içinde alternatifleri tercih edebileceği bütünsel bir sistem olarak gelişmesini istiyoruz. Herkes için huzurlu ve verimli bir sistem. Böyle bir sistem ancak bütün paydaşların içten diyaloğu ve çalışma barışı sayesinde kurulabilir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2022, 17:30
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER