SALGIN SEBEBİYLE GELEN 2020 VERGİ ve SGK YAPILANDIRMASI

Kamuoyunda yanlış bir algılama ile vergi affı olarak adlandırılan esasen devlete olan borçların yapılandırılmasına yönelik düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Vergi affı değil de vergi yapılandırılması denilmesinin nedeni borç asıllarının silinmemesidir. Bu yapılandırma düzenlemesi ile sadece bu güne kadar işleyen gecikme zammı yeniden hesaplanacaktır. Sadece peşin ödeme halinde gecikme zammının %90’nın silinmesi öngörülmektedir. Vatandaşlarımızdan gelen talep, vergisini düzenli ödeyenlere de her ödeme için erken ödeme indirimi uygulaması getirilmesi şeklindedir. Böylelikle erken ödeme yapan mükelleflerin de mağdur olması önlenecek, yapanın yanına kar kalıyor anlayışı da ortadan kalkacaktır.

TBMM’de görüşülerek haftasonuna kadar son hali verilmesi planlanan düzenleme ile yapılandırma başvuruları başlayacaktır. Başvuruların bu yıl sonuna kadar yapılması, ödemelerin ise şubat 2021 de başlaması, 6-18 aylık periyotlarda ikişer ayda bir ödeme planlanmaktadır (bir ay vergi bir ay sgk). Ancak Covid-19 nedeniyle kış aylarının zorlu geçeceği beklendiğinden vatandaşlarımızın talebi ödemelerin bahar aylarında başlaması yönündedir.  İki ayda bir ödenmek üzere yapılandırma işleminde taksit sayısı mükellefler tarafından seçilecek ve en fazla 18 taksit olacak şekilde sınırlandırılacaktır.

Sigara cezaları ve corona önlemlerine uymama nedeniyle kesilen cezalar bu yapılandırma kapsamına alınmamış ve böylece salgın önlemlerinin gevşemesine izin verilmemiştir. Trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçiş cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, madenlerden alınan devlet payları da bu yapılandırma kapsamındadır. Ayrıca, TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırma kapsamına alınarak odalara zorunlu üyelik nedeniyle aidat ödemelerinde mağduriyet yaşanmasının önüne geçilmek istenmiştir. Emlak vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları gibi genelde belediyelere ödenen borçlar da bu yapılandırma kapsamına alınmıştır. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, tüm idari para cezaları ve Kredi Yurtlar Kurumu borçları da yapılandırma içerisindedir. İfade edildiği gibi tarihimizin en büyük borç yapılandırması gelmektedir.

Burada eleştiri mahiyetinde olmamak üzere salgın hastalık nedeniyle bu yapılandırma da dikkate alınması gereken şu hususlara dikkat çekmek istiyorum.

  • Taksit sayısı 18 yerine 36 olmalıdır.
  • Ödemeler iki ayda bir yerine üç ayda bir olmalıdır. Ödemeler kış ayları yerine bahar aylarında başlamalıdır.
  • Aynı yıl içerisinde 2 yerine 3 taksidi ödemeyenlerin yapılandırma hakları kaybolmalıdır.
  • Yapılandırma ile beraber cari borcun tamamını ödeme düzenlemesi kesinlikle getirilmemelidir.
  • İlk taksidi ödeyenlere vergi borcu yok, SGK borcu yok, ilişiksiz yazısı gibi belgeler verilerek, ticari hayatın devam etmesi sağlanmalıdır.
  • Konkordato alan firmalara bu yapılandırmada normal vatandaşlara ve şirketlere sağlanan imkanların iki misli olarak uygulanması imkanı getirilmelidir.
  • Bu yapılandırmadan yararlanan mükellefler haklarını kaybederlerse, taksitlerini gecikme zammı ile öderlerse yine yapılandırma haklarını kazanmaları imkanı getirilmelidir.

YORUM EKLE