Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, (TAGEM) sebzecilik alanında da araştırmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Genel müdürlüğün bu alandaki ana hedefini iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklık, tuzluluk, düşük sıcaklık, aşırı yağışlar ve su baskınları gibi olumsuz çevre koşullarında bile yetiştirilmeye uygun, hastalık ve zararlılara dayanıklı yerel kaynaklardan yeni hibrit sebze çeşit ve hatlarını geliştirmek oluşturuyor.


Ayrıca makineli tarıma ve sanayide farklı kullanım amaçlarına uygun, kaliteli ve verimi yüksek çeşit geliştirmek için yapılan Ar-Ge çalışmaları çerçevesinde tescil edilen veya tescil edilmemiş olmakla beraber belirli tanımlamaları yapılabilen çeşitler özel sektöre devrediliyor.
Devri yapılan bu nitelikli hat ve sebze çeşitleri sektör tarafından doğrudan tohum üretimi yapılarak ya da özel sektörün kendi ıslah programlarında hibrit çeşit geliştirmek üzere yarı yol materyali olarak kullanılıyor. Geliştirilen yeni çeşitlerden tohumluk üretimler yapılarak çiftçilerin kullanımına sunuluyor.
Hedef ürün kayıplarını en aza indirmek.


Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı araştırma enstitülerinde yapılan ıslah çalışmaları ile yerli, yüksek verimli ve kaliteli anaçlar ile çeşitler ıslah ediliyor. Modern yetiştirme teknikleri geliştirilerek hasat ve hasat sonu muhafaza çalışmalarıyla da ürün kayıpları en aza indirilerek, tarımsal hasılanın artması hedefleniyor.
Öte yandan, tarımsal üretimdeki azalmanın çözümüne yönelik olarak araştırma enstitülerince farklı meyve türlerinde Ar-Ge çalışmaları yapılıyor.