KARACA, MECLİS ARAŞTIRMASI İSTEDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca,ekonomik krizin toplumun kırılgan grupları ve kadınlara etkisinin detaylarıyla araştırılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, kamu kaynaklarının toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten anlayışla harcanması ve kriz dönemlerinde sektörlere verilen teşviklerin adaletli ve eşitlik ilkeleri gözetilerek hazırlanması, ekonomik krizin toplumun kırılgan grupları ve kadınlara etkisinin detaylarıyla araştırılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi. TBMM’ye araştırma önergesi sunan Karaca, Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Raporu’na göre istihdama katılım ve olanaklar açısından Türkiye’nin 144 ülke içerisinde 131’incisırada olduğunu söyledi ve ekonomik krizle birlikte teşvik paketlerinin sektörlere dağılımında eşitlik ilkesinin gözetilmesini istedi.

“KADINLAR İÇİN; KALİTELİ, KALICI, YAPICI İSTİHDAM TEŞVİKLERİ GEREKMEKTEDİR”
TBMM’ye sunduğu araştırma önergesinin nedenleri hakkında bilgiler aktaran Karaca; “Türkiye İstatistik Kurumu 2017 verilerine göre; kadın işsizlik oranı yüzde 14,1 iken erkek işsizlik oranı yüzde 9,4 Kadınların uzun süre işsiz kalma riski erkekler için yüzde 17,5 iken kadınlar için yüzde 28 olarak gerçekleşmiştir. İşsizlik rakamlarının dışında kalan ümidi kırık işsizler ya da iş aramaktan umudunu kesenler içinde de kadınların oranı daha yüksektir. Yeterli istihdam yaratmayan büyüme ve artan işsizlik, erkekleri de kadınları da olumsuz etkilemekte ancak kadınların yaşamındaki etkileri çok daha farklı ve olumsuz olmaktadır. İkincil işgücü konumunda olan kadınlar için kaliteli, kalıcı, yapıcı istihdam teşvikleri gerekmektedir. Krizin faturasını en derin biçimde yaşayanlar ise yoksullar, işsizler, iş aramaktan ümidini kesenler ve kayıt dışı çalışmak zorunda kalan kırılgan gruplardır. Krizin faturasının hanelere ciddi biçimde yansımasından olumsuz etkilenen toplum kesiminin başında kadınlar özellikle yoksul hanelerin bakım yükünü ücretsiz üstlenen risk altındaki yoksul kadınlar gelmektedir” dedi.

“YAŞANAN SÜREÇ, ÇOKLU KRİZLER DÖNEMİDİR”
Genel Başkan Yardımcısı Karaca, şöyle devam etti: “İçinde bulunduğumuz durum sadece bir ekonomik kriz değil çevre krizi, bakım krizi, demokrasi krizi ve yönetim krizini içeren çoklu krizler dönemi olarak tanımlanıyor. Sonuçlara bakarak ekonomik krizi tanımlamak ve yaşanan diğer sorunlardan ayrı olarak ele almak mümkün olmadığı gibi çözüm politikalarında ‘piyasa ekonomisi’ temelli yaklaşım sorunları çözmeye yetmez. Çoklu kriz olarak tanımlanan süreçlerin yönetiminde; gelir dağılımı eşitsizliğini giderecek, toplumsal cinsiyet eşitliğini baz alacak sürdürülebilir politikalar, toplum refahı açısından önem taşımaktadır.”

“EKONOMİK ŞİDDET GÖREN KADINLAR YOKSULLAŞIYOR, DAHA ÇOK ŞİDDETE MARUZ KALIYOR”
Kadınlar açısından risk oluşturan bir başka faktörün ekonomik şiddet olduğunu söyleyen Karaca; “Ekonomik şiddet gören kadınlar ciddi biçimde yoksullaşmakta ve daha fazla fiziksel şiddete maruz kalmakta, ruh sağlıkları bozulabilmekte, bu durum varsa çocuklarına da yansımaktadır. Kadın ve çocuklar eğitim, beslenme, sağlık ve yaşam hakkından da engellerle karşılaşmaktadır. Ekonomik şiddet sonucunda ekonomik ve üretken iş gücü azalmakta, ülkelerin gelişim ve üretimleri azalmaktadır. Kadınların ekonomik güçlenmesi, kriz etkilerinden uzak tutulması için ‘bakım emeği’karşılığında verilen ‘sosyal yardımlar’ ise düşük gelir gruplarında destek sunmaktadır. Ancak çocuk, yaşlı, engelli bakımını üstlenen kadınların çalışma hayatına katılımını engellemekte ve uzun vadeli kalıcı iş hayatından uzak kalmasını beraberinde getirmektedir. Sadece kadınların iş sahibi olması değil hangi sektörlerde istidam edildikleri, kayıt-dışı ya da esnek çalışma modeliyle çalışıp çalışmadıkları gözetilmeden istihdam politikası oluşturmak ekonomimizin kötü gidişatını tersine çevirmeyecektir” diye konuştu.

“ÜCRETSİZ AİLE İŞÇİLİĞİNİN YÜKÜNÜ KADINLAR TAŞIYOR”
Türkiye’de 2017 yılında; istihdam edilenlerin sayısı 28 milyon 189 bin olduğunu söyleyen Karaca; “Bunun 19milyon 460 bini istihdam edilen erkek sayısı iken kadınların sayısı 8 milyon 729 bindir. Kayıt dışı istihdamın bu rakamlara dahil olmadığı göz önünde bulundurulduğunda dahi istihdam piyasasında yer alanların ancak ortalama üçte biri kadınlar… Ücretsiz aile işçisi olarak çalışan toplam 3 milyon 134 bin kişinin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında durum vahim… Bu rakamın 877 bini erkek iken ücretsiz aile işçisi olan kadın sayısı erkeklerin neredeyse 3 katına denk düşecek biçimde 2 milyon 258 bin olarak gerçekleşmektedir. Kadınların istihdam piyasasındaki durumu eşitlikten uzak olduğu gibi ücretsiz aile işçiliğinin yükünü de kadınların taşıdığı görülmektedir” dedi.

“TEŞVİK PAKETLERİ, KADINİSTİHDAMININ AZ OLDUĞU SEKTÖRLERDE”
Genel Başkan Yardımcısı Karaca, şunları aktardı: “Ekonomik kriz dönemlerinde teşvik paketleriyle gündeme gelen ekonomi tedbirleri, genellikle fiziksel altyapı, inşaat ve son zamanlarda giderek artan bir biçimde yeşil enerji sektörlerine odaklanmaktadır. Bu sektörler, genellikle erkekler için istihdam yaratan sektörler olduğu ve kadınların yoksulluğunu, istihdam piyasalarına girişini zorlaştırdığı için kamu kaynaklarının ve teşvik paketlerinin eşitlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri gereğince adaletli ve toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten şekilde hazırlanması ve harcanması büyük önem taşımaktadır. Kamu harcamalarının sadece bu alanlara odaklanması yerine sosyal bakım hizmetlerine yönlendirilmesi hem istihdam yaratacak ve talebi canlandıracak hem de sosyo-ekonomik açıdan düşük gelirli grupların ve yoksulluğun azaltılmasına olumlu etki edecektir.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER