Nilgün Ök'ün kanun teklifi, komisyonda kabul edildi

AK Parti Denizli Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Nilgün Ök'ün teklif sahibi olduğu ‘Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’, 14 saat süren görüşmeler sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Nilgün Ök'ün kanun teklifi, komisyonda kabul edildi

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ve 39 milletvekilinin imzasını taşıyan Amme Alacaklarının Tahsiline İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu. Kanun Teklifi, 14 saat süren görüşmeler sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kanun teklifi ile ilgili açıklamalar yapan Milletvekili Ök, "Kanun teklifimizi kamu kurum ve kuruluşlarımızdan, milletvekillerimizden, çiftçilerimizden ve son dönemde vatandaşlarımızdan gelen taleplerin karşılanması doğrultusunda, 9 farklı kanunda milletimize daha iyi hizmet verme amacına yönelik hazırladık” dedi.

“TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE OLAN BORÇLARINI YAPILANDIRIYORUZ”

Milletvekili Ök, "Tarladan sofraya uzanan değer zincirinin her halkasında yer alan kıymetli çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullandıkları, 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle vadesi geçmiş olan borçlarını yapılandırıyoruz. Yapılandırılacak tutar hesaplandıktan sonra çiftçilerimize 2 alternatif sunuyoruz. Ya çiftçilerimiz ilave faiz yükü olmadan hesaplanan tutarın tamamını ödeyecek, ya da yüzde 30’unu peşin ödeyip kalan tutarı 3 eşit taksitte ödeyecek. İlk peşinat ödemesi Ekim 2021 yılında yapılacak. Taksitlendirmede ödeyecekleri yüzde 18’lik faizin yüzde 6’lık kısmı hazine tarafından üstlenilecek. Böylece tarımsal üretici temerrüt faizi yerine yüzde 12 faiz ödemiş olacak" dedi.

“MENKUL MALLAR ELEKTRONİK ORTAMDA DA SATILABİLECEK”

Kanun teklifi ile menkul malların elektronik ortamda da satılabileceğini belirten Milletvekili Ök, böylece teknolojinin getirdiği imkanlardan faydalanarak uygun rekabet ortamının sağlanmasının ve malın gerçek değerinde satılmasının da önünün açılmış olacağını belirtti. Milletvekili Ök, “Muhafazası tehlikeli ve masraflı olan menkul mallar için de pazarlık usulüyle satışa imkan sağlıyoruz. Kamu alacaklarına yönelik hacizli menkul malların açık artırma ile satımına katılacaklardan malın değerinin yüzde 5’i oranında teminat alınmasına yönelik bir düzenleme yapıyoruz. Böylece satışa gerçek alıcının katılımını sağlamış olacağız. Aynı zamanda artırmaya katılacakların hukuki sorumluluklarını da netleştiriyoruz. Gayrimenkuller, satış komisyonlarınca fiziki ortamın yanı sıra elektronik ortamda açık artırmayla satılabilecek. Satış komisyonunun oluşumu alacaklı amme idarelerince belirlenecek” diye konuştu.

“NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BİN 500 TL”

Yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde, 31 Mart 2021’den önce çalışanlar da nakdi ücret desteğinden yararlanabileceğinin altını çizen Milletvekili Ök, “Önceden sadece 17 Nisan 2020’ye kadar o işletmede akdi olanlar yararlanabiliyordu. Burada yiyecek ve içecek sektörüne ayrıcalık getiriyoruz. Böylece nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara günlük 50 TL’den aylık bin 500 TL ödeme yapılacak. Ayrıca hâlihazırda sektör ayrımı gözetmeksizin nakdi ücret desteği alan vatandaşlarımız için de nakdi ücret destek tutarını aylık bin 500 TL’ye çıkartıyoruz. Yiyecek ve içecek sektöründe nisan ve mayıs aylarında fiilen çalıştırılanların istihdamını desteklemek için asgari ücret üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilerek İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yaptığımız değişiklikle, tütün ürünleri, alkollü içecekler, sade ve meyveli gazozlar, meyve suları gibi ürünlerin yer aldığı III sayılı cetveldeki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda vergilendirilecek” dedi.

CEZA VE TEVKİFEVLERİ'NE YÖNELİK YAPILAN DÜZENLEMELER

Ceza ve Tevkifevleri'ne yönelik yapılan düzenlemeler hakkında da bilgi veren Milletvekili Ök, "Hükümlünün gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilmesine olanak sağlıyoruz. Böylece hükümlüler, aileleri tarafından Ceza İnfaz Kurumu’na önceden bildirilmiş ve gerekli güvenlik kontrolleri yapılmış tanımlı e-posta adreslerine mektup okuma komisyonu aracılığı ile mail gönderebilecekler. Ayrıca hükümlü tarafından resmi makamlara ve avukatlara elektronik ortamda da içeriği denetlenmeksizin mektup ulaştırabilmelerinin imkânı sağlanmış oluyor. Kamu düzeninin korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla hükümlüye gelen veya hükümlü tarafından gönderilen mektup, faks ve telgraflar dijital olarak kaydedilecek veya fiziki olarak saklanacak. Bunlar, amacı dışında kullanılamayacak, kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamayacak, herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemiş ise en geç bir yılsonunda silinecek” şeklinde ifade etti.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR SİGORTA SİSTEMİNİ OLUŞTURACAĞIZ”

Teklifle, hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönemin, 12 aya çıkarıldığını kaydeden Milletvekili Ök, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazancın, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının 2 katını geçemeyeceğini belirtti. Milletvekili Ök, şunları söyledi: “Prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak. Yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecek.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER