ÜSTEK: “GELDİĞİMİZ NOKTADA ARTIK TIKANDIK”

Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek seçim öncesi açıklamalarda bulundu. “Kulübün önü açık” diyen Üstek, “Biraz kay¬nak¬la çö¬zül¬me¬yecek sorun yok. Sezon so¬nu¬na kadar 7-8 mil¬yon li¬ra¬lık bir kay¬nak ge-re¬ke¬bi¬lir” dedi.

ÜSTEK: “GELDİĞİMİZ NOKTADA ARTIK TIKANDIK”

20 Eylül’de kongreye gidecek olan yeşil siyahlılarda mevcut Başkan Mustafa Üstek konuştu.  Üstek, “Gel­di­ği­miz nok­ta­da artık tı­kan­dık. Yeni bir yö­ne­tim için ku­lü­bün önü açık. Biraz kay­nak­la çö­zül­me­yecek sorun yok” diye konuştu.

KULÜBE MADDİ DESTEK GELECEK
Kong­re­de aday çı­ka­ca­ğı­nı da kay­de­den Üstek, “Bü­yük­le­ri­miz­le bir top­lan­tı yap­tık. Ku­lü­be maddi des­tek de ge­lecek. Ben asla aday ol­ma­ya­ca­ğım. Bu des­tek gelse de aday ol­ma­yı dü­şün­mü­yo­rum. Fakat ku­lü­bün kay­yu­ma dev­re­dil­me­si gibi bir şey asla söz ko­nu­su ola­maz. Buna mü­sa­ade etmem” dedi.

GÖVDEMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK
Özel­lik­le maddi ko­nu­lar­da al­dık­la­rı eleş­ti­ri­le­rin hak­sız ol­du­ğu­nu söy­le­yen Baş­kan Mus­ta­fa Üstek, “Net söy­lü­yo­rum. Geçen yıl biz bu ta­kı­mın ba­şı­na geç­me­miş ol­say­dık di­rekt BAL’a dü­şer­dik. Eli­mi­zi değil göv­de­mi­zi taşın al­tı­na koy­duk” diye konuştu.

SPOR SERVİSİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER