YİĞİT; “ÖLEBİLİRDİM, GASP EDİLDİM!”

Hafta sonunda oynanan Acıpayam Belediyespor-Starspor karşılaşmasında 4-5 kişilik grubun saldırısına uğrayan Teknik Direktör Vural Yiğit, yaşananları anlattı. Zor şartlar altında çalıştıklarını ifade eden Yiğit, saldırı sırasında parasının da gasp edildiğini söyledi.

YİĞİT; “ÖLEBİLİRDİM, GASP EDİLDİM!”

Denizli Süper Amatör Lig’in 13. Haftasında oynanan Acıpayam Belediyespor-Starspor karşılaşması sonrası Acıpayamlı taraftarlar tarafından saldırıya uğrayan Vural Yiğit için TÜFAD taban birlikleri harekete geçti ve bir basın açıklaması düzenledi.  Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşen, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Denizli Şube Başkanı Bülent Fil, Futbol İl Temsilcisi Musa Coşkun, Denizli Faal Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Denizli Başkanı Özmen Atalay ve Saha Komiserleri Derneği Başkanı Fatih Salmansar TÜFAD İl Binası’nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

ATALAY: “TABAN BİRLİKLERİ OLARAK KINIYORUZ”

Taban birlikleri adına basın açıklamasını okuyan Denizli Faal Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Denizli Başkanı Özmen Atalay, “Fut­bol kit­le­le­ri bir araya ge­ti­ren bir sos­yal­leş­me ol­gu­su­nun ya­şan­dı­ğı spor yap­ma­nın ana amaç ol­du­ğu bir spor da­lı­dır. Spor yap­ma­nın ana gaye ol­ma­sı­nın amaç­lan­dı­ğı ve bir çok bi­re­yin gerek saha içe­ri­sin­de gerek saha dı­şa­rı­sın­da görev üst­len­di­ği fut­bol mü­sa­ba­ka­la­rın­da son gün­ler­de is­ten­me­yen olay­la­rın art­ma­sı biz­le­ri de­rin­den üz­mek­te, fut­bo­lun pay­daş­la­rı­nı öte­ki­leş­tir­mek­te­dir. Son bir ay içe­ri­sin­de hakem Meh­met Ka­ra­du­man’a ve son ola­rak da ant­re­nör Vural Yigit’e ya­pı­lan sal­dı­rı­lar fut­bo­lun ana ga­ye­si­nin dı­şı­na çı­kıl­dı­ğı­nın bir so­nu­cu­dur. Ya­pı­lan fiili sal­dı­rı­la­rı, ama­tör taban bir­lik­le­ri ola­rak kı­nı­yo­ruz. Bu tip ey­lem­ler şid­de­ti bir araç ola­rak gören zih­ni­ye­tin aciz­li­ğin­den kay­nak­lan­mak­ta­dır. Fut­bo­lun tüm pay­daş­la­rı­na yö­ne­lik ister hakem, ister göz­lem­ci, saha ko­mi­se­ri is­ter­se ant­re­nör, yö­ne­ti­ci, oyun­cu ya da se­yir­ci­ye karşı kime ya­pı­lır­sa ya­pıl­sın kar­şı­yız ve her türlü hu­ku­ki sü­reç­te kar­şı­la­rın­da­yız. Bu tip ya­pı­lan ey­lem­ler ku­lüp­le­re yada bir yer­le­şim ye­ri­ne mal edi­le­mez. Ancak sözlü ha­re­ket ya da fiili sal­dı­rı ey­lem­le­ri­ne dur de­mez­sek top­lu­mu­muz­da in­fi­ale sebep ola­bi­le­ce­ği bir kaç ken­di­ni bil­mez ki­şi­nin yap­mış ol­du­ğu ey­le­min ku­lüp­le­rin ya da yer­le­şim bi­rim­le­ri­nin ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na sebep ola­bi­le­ce­ği­nin al­tı­nı çiz­mek is­te­riz. Ya­pı­lan ey­lem­le­ri kı­nı­yo­ruz. Ey­lem­le­rin sezon için­de devam et­me­si ha­lin­de hu­ku­ki ze­min­de her türlü ted­bi­ri ala­ca­ğız” dedi.

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşen’de tüm kulüpleri bir araya geleceklerini söyledi ve yaşanan olayı kınadı. Başkan Ceşen sporda şiddet yasası  (6222 sayılı kanun) hakkında da kulüplere bilgilendirme yapacaklarını söyledi. Ceşen, Denizli’nin şiddet olaylarıyla anılmasını engellemek içinde her şeyi yapacaklarını sözlerine ekledi.

TÜFAD Denizli Şube Başkanı Bülent Fil’de Yiğit’e yapılan saldırıyı kınadı ve şu sözleri söyledi: “Vural Yiğit’e büyük geçmiş olsun. Ciddi bir saldırıya maruz kaldı. Sağlık durumu iyi, bu bizi sevindirdi. Bu tür olayların yaşanmasını artık istemiyoruz”

BİR ANDA ARKAMDAN SALDIRDILAR

TÜFAD’da düzenlenen taban birliklerinin destek toplantısında konuşan Vural Yiğit, “Maç bittikten yaklaşık 40 dakika sonra olay gerçekleşti. Soyunma odasında iki oyuncum kalmıştı. Onları bekledikten sonra takım otobüsüne doğru yöneldim. Yaklaşık 7-8 metrelik bir mesafe vardı. Bir anda arkamdan saldırdılar. Açıkçası kendimi koruyamadım. Kafamı korumaya çalıştım, ağır darbeler aldım. Bu sırada cebimden paralar yere düştü. Ev kiramı ödeyebilmek için arkadaşımdan yılbaşına kadar borç para almıştım. Yere dökülen paralarımı kurtarmaya çalıştım. O anda da ağır darbelere maruz kaldım. Oyuncuların ve polislerin araya girmesiyle kurtuldum” diye konuştu.

“AİLEME DURUMU ANLATAMADIM”

Olay sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldığını açıklayan Yiğit, kaburgalarında da kırıldığını açıkladı. Yiğit, “Nefes almakta zorluk çekiyorum. Ben bu olayı kimseye anlatamadım. Eşim hamile ve 2 ay sonra çocuğumuz olacak. Ailem cumartesi günü maça gelecekti, gelemediler. Annemde ameliyatlı. Bu sebepten dolayı bu olayları onlarla paylaşamadım” diyerek zor günler yaşadığını anlattı.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Saldırı sırasında yere düşen paralarının gasp edildiğini iddia eden Yiğit, “Kendi avukatımla görüştüm. Suç duyurusunda da bulunacağız. Saldırganlardan bir tanesini tanıyorum, diğeri de Acıpayam’da mekan işletiyormuş. Yakalandılar ancak serbest bırakılmışlar. Çok ağır darbeler aldım. O anda ellerinde bıçak gibi kesici bir alet olsa şu an burada olamazdım” dedi.   3-0 kaybettikleri maç sonrası doğrudan soyunma odasını gittiğini söyleyen Yiğit, “ 90 dakika boyunca küfür yedim. Tribünleri tahrik edecek şeylerden kaçındım. Siyah bir montum vardı, kapüşonu kafama geçirdim gittim.

İBRAHİM ALAYONT-DOĞAN AKŞİT

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER