TARİHİ ORAL EVİNE SAHİP ÇIKAMADIK

Denizli'de Tescilli Mimari ve Tarihi Miras Hulusi Oral Evi çıkan yangınla kül oldu.  İlk Enerji bakanı Hüdai Oral’ın doğduğu ev olarak da bilinen ve korunması için sivil toplum kuruluşları ve mimarlar çağrıda bulunmuştu. Sesi duyan olmayınca, alevler tarihi evi kül etti.

DAMAT ÖZKÖK, ORAL AİLESİNİ YAZMIŞ…
Bir dönem Hürriyet Gazetesi’nin efsane Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, Hürriyet Gazetesi’ndeki köşesinde eşi Tansu Özkök’ün dedesi TBMM 8. Dönem Denizli Milletvekili Hulusi Oral için “Hüdai Bey’in babası Hulusi Oral, Çanakkale’de savaşmak için hukuk eğitimini yarıda bırakmış, savaştan sonra tamamlamış bir insandı.
Tek parti döneminde CHP’nin Denizli il başkanlığını yapmıştı.
Sapına kadar CHP’li bir aileydi.” diyor…

MİMAR BOZ, “YAS TUTMAYI SEVİYORUZ”
Mimarlar Odası Denizli Şubesi eski Başkanı Süleyman Boz, ,”Yasını tutmak için herkes bir araya gelir artık. Ama yıllardır o binanın korunması ve restorasyonu için yanımda 3-5 kişiden başka adam bulamadım. Şimdi ev yandı diye herkes ah vah ediyor, dizini dövüyor.” Diye yakınıyor. 

YANGINDA KÜL OLDU, LİSANS TEZİNE YAŞATILACAK
Yangınla kül olan Hulusi Oral Evi hakkında , Doç. Dr. Hicran Hanım Halaç, Araştırma Görevlisi. Özge Ceylin Yıldırım ve Araştırma Görevlisi Mazlum Kalak tarafından “Denizli Hulusi Oral Evi Yapısal Bozulmalar ve Koruma Sorunları” üzerine Yüksek Lisan tezi yazmışlar.

Doç. Dr. Hicran Hanım Halaç, Araştırma Görevlisi. Özge Ceylin Yıldırım ve Araştırma Görevlisi Mazlum Kalak’ın Yüksek Lisans sunumunun girişinde, “Geçmişten günümüze hızla değişim sürecinde olan kentler, sosyal, siyasi, ekonomik, tarihsel ve kültürel gelişimlerin bütünüdür. Tarihsel süreçte yaşamış birçok toplumun kültürel izlerini barındıran kentsel mekânlar, gündelik yaşantının içerisinde kent kimliği ve toplum belleği açısından öneme sahiptir. Küreselleşmenin beraberinde getirdiği değişimler mekânların yok oluşuna, kolektif belleğin değerini yitirmesine neden olmakta, kimliğin zedelenmesi ile tek tipleşen kentler oluşmakta ve bu durum tartışma konusu haline gelmektedir. Tek tipleşen kentlerden biri olan Denizli, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bünyesinde inançlarının, bilgilerinin ve geleneklerinin bir yansıması olarak betimlenen birçok somut ve somut olmayan kültürel miras değerlerini barındırmaktadır. Ancak, biriktirdiği bu değerler 1950 yılları sonrasında küreselleşmenin etkisiyle hızla yok olmaya başlamıştır. Bu nedenle çalışmada Denizli kent merkezinde bulunan, kent kimliği ve kent belleği açısından önemli bir yeri olan tescilli taşınmazlardan Hulusi Oral Evi ele alınmıştır. Çalışma kapsamında, Denizli geleneksel konut dokusunun genel özelliklerine değinilerek kent genelinde cihannüma bulundurmasıyla tek örnek olan Hulusi Oral evi incelenmiştir. Bu bağlamda çalışmada, kent hafızasında farklı bir yeri olan Hulusi Oral Evi’nin tarihçesinden, mimari özelliklerinden ve günümüzde kaderine terk edilmiş olmanın neden olduğu yapısal bozulmalardan ve yapının koruma sorunlarından bahsedilmektedir. Yapılan çalışma; alan çalışmaları, erişilebilen kurum arşivleri ve literatür çalışmasıyla desteklenerek yürütülmüştür. Çalışmanın amacı, Hulusi Oral evi özelinde tarihi yapılarda terk edilmeden kaynaklı oluşan problemler ortaya konulması, yapının iç-dış bozulmaları tespit edilerek ve yıkılmaya yüz tutmuş bu yapının kent belleğindeki önemi vurgulanmasıdır.” denildi.

BASMACI, INGRİD BERGMAN’A BENZEMİŞ Mİ?…
Facebook’ta Seblan Yasinyobaz, CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı için , “Melike Basmacı hanımefendi yeni saç modeliyle Meclis’in Ingrid Bergman’ı olmuş.” diye yazmış ve “Ingrid Bergman’la birlikte fotoğrafını paylaştı. 

Google’de kısa bir araştırma yaptığımda Ingrid Bergman, 29 Ağustos 1915 tarihinde İsveç'in Stokholm şehrinde doğmuş. 1934'te sinemaya başlamış, Intermezzo: A Love Story (1939) filmiyle ilgiyi çekmiş. Daha sonra ABD'ye gitmiş ve birçok filmde oynamış. Özellikle İngiliz yönetmen Hitchcock'un filmlerindeki roller almış.

O zaman, sayın vekilimiz Melike Basmacı’nın yeni saç modeli yakışmış…

 

“PAMUKKALE VE LAODİKYA’NIN GELİRİ DENİZLİ’DE KALMALIDIR” ÇAĞRIMIZIN 1055’İNCİ GÜNÜDÜR…
Pamukkale ve Laodikya Antik Kenti’nin
gelirleri, Denizli’ye kalmıyor. Hierapolis, (Kutsal Şehir) binlerce yıldır, insanlara şifa dağıtıyor… Pamukkale ve Laodikya son yıllarda, Denizlililerin ilgi odağında değil… Artık, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uygulamalarıyla Denizlililerin “Laodikya ve Pamukkale Sevgi Ateşi” söndü… Geçmişte, Denizlililer gelen konuklarını Pamukkale ve Loadikya’da ağırlar ve fotoğraf çektirerek anılarını ölümsüzleştirirdi… Şimdiler de ise; böyle anılar ölümsüzleşmiyor… Denizlililerin “Pamukkale ve Laodikya’nın Geliri Denizli’de Kalmalıdır” çağrımıza Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, yanıt verene kadar devam edeceğiz…

PAZARTESİ’NİN SÖZÜ:

“Ordu, Türk ordusu. Bütün milletin göğsünü itimat, gurur duygularıyla kabartan şanlı ad”  Mustafa Kemal ATATÜRK

YORUM EKLE