Teknik Eğitim

Eğitimin niteliği büyük ölçüde uygulanan programa bağlıdır. Uygulanan programın aksaklık ve eksiklikleri giderildikçe, toplumdaki ve bilim alanındaki gelişmelere göre yeniden düzenlenmedikçe, diğer bir ifadeyle programlar geliştirilmedikçe eğitimin niteliğinin de artması ve yetişmiş insan gücünün artması beklenemez.

Ülkemizin geldiği noktada tüm umutlar üniversite sınavına ve sonrasında üniversite diplomasına bağlanmıştır. Ancak Üniversiteyi kazanamayan veya istediği dalda eğitim alamayan gençler ömür boyu memnuniyetsiz ve mutsuzluk yaşamaktadır.

**                                                                                                        ****

Üniversiteyi kazananların da mutlu oldukları hedeflerine ulaştıkları söylenemez. Bugün teknik eğitim verilen mühendislik fakültelerine düz liselerden öğrenci gelmekte 4 yıllık süreçte zor ve ağır bir teknik eğitimden geçirilmektedirler. Ancak teknik eğitime liseden başlanması, teknik lise mezunlarının mühendislik fakültelerine kabul edilmesi,  lisans eğitiminin kalitesini yükseltecek ve daha bilgili mühendislerin yetişmesini sağlayacaktır.

Teknik eğitimin önemi tüm dünyada anlaşılmış ve uyguladıkları çözümler bellidir. Üretim için yetiştirilen tüm mühendislik dallarında özellikle Makine, Elektrik, Ziraat, İnşaat, Gıda, Metalurji,  Maden gibi dallarda lise seviyesinde teknik eğitim başlamalı ve fakültelere öğrenci temel teknik eğitimden geçmiş halde gelmelidir.

****                                                                                                   ****

Mühendislik fakültesine gelen öğrencilerin lehimden kaynak yapmaya, kumpastan elektronik topografik ölçüm aletlerine, atölye bilgisinden iş güvenliğine kadar pek çok konuda eğitilmiş olarak gelmesi pratik eğitim ile teorik üniversite eğitiminin birleşmesini sağlayacaktır. Teori ve pratik birleşmesinden buluşlar, patentler ve üretim artışı çıkacaktır. Yıllara bağlı olarak ülkenin teknik eleman gücü ve üretimi hızla artacaktır. Bu nedenle ben yine diyorum ki düz lise eğitimi yerine mesleki teknik eğitim ülkemizin kurtuluşu, kalkınması, ekonomik refahı için artık ertelenmemesi gereken bir konudur. Daha güzel bir Türkiye için teknik eğitime verilen destek artmalı, yatılı teknik lise kampüsleri kurulmalıdır.  Denizli bu konuda öncü olabilir. 

Doç. Dr. Devrim ALKAYA

Acıpayam Dernekler Birliği

Başkan Yardımcısı

YORUM EKLE