TOPLUMCU AYDIN: EMİN KARACA

Değerli, çalışkan, kılı kırk yaran araştırmacı aydınlarımızdan Emin Karaca, aramızdan ayrılalı bir yıl oldu. Karaca, Denizli'nin Yatağan Kasabası'ndandır. Liseyi Aydın'da bitirmiş, çok okumuş, kendi kendini yetiştirmiş, sorgulayıcı bir karakter kazanmıştır. Bu sorgulayıcı, gerçeğe yönelme tavrı nedeniyle, başının derde girdiği çok olmuştur. Emin Karaca, inandığı doğrular uğruna mücadeleden bir an olsun geri durmadı.

Emin Karaca adı arka arkasına çıkardığı Nazım Hikmet kitaplarıyla anılır. Onun kitaplarını okuyup değerlendirenlerden Nazım Hikmet uzmanı diyenler de olmuştur. Kitaplarında Nazım Hikmet, diliyle, anlatımıyla, üslûbuyla ve her yönüyle işlenmiştir. O, Nazım Hikmet’i dünya görüşünden ayırmadan komünist kimliğiyle anlatır.

Bazıları Nazım'ı bir yönüyle alıp değerlendirir; Emin Karaca ise bir bütün olarak hatalarıyla sevaplarıyla ele alır. İyi bir şairdir ama dünya görüşünü boş verin, demez. Diyenlerin de yanıldıklarını, böyle bir bakışın eksik olduğunu belirtir. Nazım Hikmet, kitaplarında derinliğine, hiçbir boşluk bırakmadan işlenir; okuyucunun kafasında hiçbir soru işareti kalmaz. Bir zamanlar Gendaş Yayınları vardı, yazdığı tüm araştırma ürünü kitapları yayınladı. Onun yazılarını, değerlendirmelerini, toplum sorununu işleyişini, o kitaplardan öğrendik. Bu konuda yazdığı kitaplar, okuyucunun Nazım'ı her yönüyle anlamasını, sınıf gözlüğüyle dünyaya nasıl bakılır, nasıl iyi bir insan olunur, o kitapların bize öğrettikleridir.                   

                                                      

Birçok araştırmacı Nazım’ı salt sanatçı yönüyle ele almış; Karaca ise Nazım'ın işçi sınıfının ve tüm emek kesimlerinin ünü sınırları aşan büyük bir şairi olduğunu göstermiştir. Nazım Hikmet’in nasıl okunacağını, ona nasıl bakılması gerektiğini Karaca'dan öğrendik. Nazım Hikmet okumalarında anahtar bir rol oynadı diyebiliriz. Aşağı yukarı Nazım'ın tüm kitaplarını incelemiş, mercek altına almıştır. Örneğin “ Memleketimden İnsan Manzaraları”nı okurken, onun anlatımları bize yol gösterici oldu. Kitaptaki karakterleri de, ondan öğrendiğimiz bilginin gücüyle daha iyi tanımaya çalıştık.

Kitaplarında Nazım Hikmet’in yaşamı boyunca çektiği sıkıntıları da görürüz. Okurken bütün bu sıkıntıların ne uğruna çekildiği gözümüzde canlanır. Açıkça söyleyecek olursak komünist şairin bütünlüğüne değerlendirilmesine yazdığı eserlerle yardımcı olmuştur. Nazım'la ilgili bazı çarpıtmaları düzeltmiş, doğru bir bakış açısı kazandırmıştır. Nazım'ı salt iyi bir şair olarak okumuştuk; Karaca’nın yazdıklarından sonra Nazım’ı işçi sınıfı ve emekçi kesimin mücadeleleriyle bütünleştirdik. Emin Karaca ömrü boyunca bilmediğimiz, eksik bıraktığımız bilgi akışını tamamlama çabası içine girdi.

Emin Karaca, ömrünü yazmaya vermiş, her zaman bilgilerinden yararlanılan bir aydın kimliği taşımıştır. Çok çalışarak, çalışmanın ışığını emekçilere taşıyarak, karanlık dünyamızı aydınlatma uğraşı içinde olmuştur. Her konuya emekçilerin neden, nasıl, niçin sorularına yanıt verecek şekilde yaklaşmalarının yolunu açmıştır. Türkiye’de emeğin söz, yetki ve karar sahibi olabilmesine harç taşımış yazarlarımızın başında gelir.

                                         

Nazım Hikmet’in yanlış anlatılmasına, anlatırken sulandırılmasına yazılarında hep karşı olmuş, ısrarla doğruları yazmaya devam etmiştir. Nazım’ın aşkları konusunu da bir kitapta toplamış, gerçekleri orada da yazmıştır. O bir işçi sınıfı aydını olarak emekçi kesimin yaşadıklarını sanatsal boyutta anlatmaya devam etmiştir. Kitaplarının özü savaşsız ve sömürüsüz yeni bir dünya için mücadele edenlere kültürel destektir.

Yazdıkları eserler öyle üstün körü yazılacak türden değildir. Uzun uğraşlardan, zorlu ve yorucu araştırmalardan sonra ortaya çıkmıştır. Emin Karaca'nın birde edebiyat alanında, basın-yayın alanında da araştırmaları vardır. Bunlar da bilgi dağarcığımızı zenginleştirecek niteliktedir. 2021 yılında Cevdet Kudret Araştırma Ödülü Karaca'ya verilmiştir. Emin Karaca'nın eserlerinden bazıları: Türk Basınında Kalem Kavgaları, Eski Tüfeklerin Sonbaharı, Sevdalınız Komünisttir: Nazım Hikmet’in Siyasal Yaşamı, Nazım Hikmet’in Şiirinde Gizli Tarih, Sosyalizm Yolunda İnancın ve Direncin Adı: Hikmet Kıvılcımlı, Nazım’ın Aşkları... Kitaplarından yansıyan ışık okuyucuları sarıp sarmalayacaktır. Bu değerli gazeteci ve aydınımızı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygıyla anıyoruz.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Mehmet ÇOBANOĞLU
Mehmet ÇOBANOĞLU - 8 ay Önce

Teşekkürler, Mehmet öğretmenim. Emeğine sağlık.
Değerli aydınımızı, saygı ve özlemle anıyoruz.