TCMB’nin 27 Eylül 2022 tarihli Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı’na göre;

1 Ekim 2022 itibariyle TL Yatırım Kredileri,

29 Ekim 2022 itibariyle TLİhracat Kredileri ile KOBİ tanımına giren işletmelere kullandırılan TL kredilerin belge karşılığı (HARCAMA MUKABİLİ) kullandırılması gerekmektedir.

Ayrıca, uygulamanın istisnası olarak;

50.000 TL altında kullandırılan krediler ile

Resmi segmenti Mikro olan firmalara kullandırılacak krediler harcama mukabili evrak ibrazına gerek duyulmaksızın kullandırılabilecektir.

Söz konusu TCMB uygulama talimatında HARCAMA MUKABİLİ olarak aşağıdaki ödemelerin yapılabileceği belirtilmiştir:

  • Çalışanlara ücret ödemeleri,
  • Hammadde ve ara mal tedariki,
  • Nakliyat, sigorta ve navlun gibi ihracata ilişkin hizmet alımları,
  • Yatırım malı ve makine alımları,
  • Kira ödemeleri, elektrik, su ve doğalgaz faturası ödemeleri, vergi ödemeleri, SGK prim ödemeleri işlemleriyle ilgili belgeler.

Bu uygulama kapsamında sadece Türk Lirası cinsinden harcamalara ilişkin son 3 ay içerisinde düzenlenen belgeler (fatura veya sözleşme) kabul edilecektir.

Bu yeni düzenlemeye göre; SADECE İşletme Faaliyetlerinden oluşan nakit çıkışlar kredilendirilecektir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit çıkış gerektiren kalemler kredilendirilmeyecektir. Şirketlerin finans yöneticilerinin fon akışına ve çalışma sermayesine önem vermeleri, Nakit akış tablolarında bulunan çıkış kalemlerinin kaynak yapısını düzenlemeleri gerekmektedir.