Ankara’da düzenlenen TÜSİAD Yüksek istişare toplantısında konuşan Özilhan, bankacılık sektörüne dönük yoğun regülasyonlar reel sektörün finansmana erişimini güçleştiriyor. Kredilerin vadesi kısalıyor. En olumsuz etki yatırım kredisinde ortaya çıkıyor. İş dünyası çıkartılan çok sayıda düzenlemeyi takip etmekte, anlamakta ve uyum göstermekte zorlanıyor. Krediye ulaşmaktaki zorluklar, üretimi etkiliyor. Böyle giderse üreticiler ithalat yapamaz, üretemez hale gelecekler"

Özilhan son olarak, "İzlenmekte olan para politikasının piyasalar üzerindeki etki gücü zayıfken, kullanılabilecek ekonomi politikası araçları da hızla daralıyor. 2001 krizinden sonra makroekonomik istikrarımızın en önemli bileşeninin mali disiplin olduğunu hatırladığımızda, kamu harcamalarındaki artış konusunda ihtiyatlı olmakta çok büyük yarar görüyoruz. Ekonomide yaşanan sıkıntıları çözmenin yolu bünyeyi güçlendirmek, esas sorunları ortadan kaldırmaktır. İstikrar ve güven sağlandıktan sonra ekonomik performansı güçlendirmek çok da zor olmaz" dedi.